Skip to main content
 

Bestil dosimetre til radonmåling af arbejdsplads

» Korte leveringstider og hurtige resultater
» Medfølgende webapplikation, som sparer tid ved placering og dataindhentning
» Akkrediteret iht. ISO 17025
» Verdens førende radonlaboratorium

AKKREDITERET

Hurtig radonmåling på arbejdsplads

Rapidos® – En dosimeter for vejledende resultater på 10 dage

BESTIL HER
AKKREDITERET

Radonmåling på arbejdsplads

Radtrak3® – En dosimeter til pålidelig langtidsmåling af
radon

BESTIL HER
DIGITAL

Elektronisk radonmåler

RadonEye – Hurtig og præcis

BESTIL HER

Seks trin til et radonfrit miljø

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det indendørs miljø på arbejdspladsen er tilfredsstillende og ikke sundhedsfarligt. Således er det også arbejdsgiveren, der skal sørge for, at der ikke er for meget radon i luften indendørs. Her præsenteres seks trin frem mod at opnå et radonfrit arbejdsmiljø.

Langtidsmåling af radon
Til at starte med bør man foretage en langtidsmåling med dosimeter gennem mindst 60 dage. På den måde får man et årsgennemsnit. Ifølge Sundhedsstyrelsen skal referenceværdien for radon ligge under et årsgennemsnit på 100 Bq/m3.

Her kan du læse om, hvordan man måler radon på en arbejdsplads, og hvorfor du skal vælge et akkrediteret laboratorium

Radonmåling i arbejdstiden
Hvis den indledende langtidsmåling viser, at der er områder på arbejdspladsen, der har et radonindhold over 100 Bq/m3, bør man foretage opfølgende målinger inden for normal arbejdstid. Dette er for at få en vurdering af, hvilket radonindhold personalet udsættes for i arbejdstiden og for at få et bedre grundlag til, hvordan man eventuelt kan sænke radonindholdet. Denne type måling kan enten foretages med instrumenter, der logger radonindholdet i bestemte tidsintervaller eller med særligt udformede dosimetre.

Læs mere om de forskellige metoder her.

Foranstaltninger

Hvis det viser sig, at en radonreducerende foranstaltning skal gennemføres, anbefaler vi at kontakte en uddannet radonkonsulent, som kan gennemgå måleresultaterne og derpå foreslå en eller flere foranstaltninger til at sænke radonindholdet.

Vi anbefaler at vælge en konsulent, der har gennemført uddannelse med henblik på radonrenovering på Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut. En liste over disse finder du her.

Opfølgende måling

Når foranstaltninger er truffet, skal der udføres opfølgende målinger for at kontrollere, hvor effektive foranstaltningerne er, og sikre, at referenceværdien 100 Bq/m3 ikke overskrides.

Vi anbefaler i den forbindelse, at man laver en måling i arbejdstiden som beskrevet i ovennævnte trin 2 og gennemfører en ny langtidsmåling som beskrevet i trin 1. Dermed fås et aktuelt årsgennemsnit for radonindholdet.

Personbårne radonmålere

På nogle arbejdspladser kan man af forskellige årsager ikke sænke radonindholdet under referenceværdien på 100 Bq/m3. I disse tilfælde må man foretage en vurdering af, hvilket indhold medarbejderne udsættes for i deres arbejdstid.

Det kan gøres ved at måle i arbejdstiden som beskrevet i trin 2. En anden mulighed er at lade medarbejderne bære radonmålere, der beregner den enkeltes radoneksponering.  Her kan du læse mere om, hvordan sådan en personradonmåling laves.

Radonfrit miljø

Det er veldokumenteret, hvor farligt radon er. Radon er næstefter rygning den største årsag til, at mennesker rammes af lungekræft. I Danmark vurderer Sundhedsstyrelsen, at 300 mennesker årligt rammes af lungekræft forårsaget af radon. Derfor er det afgørende at holde radonniveauet så lavt som muligt; jo lavere des bedre.

Ved at følge ovennævnte trin kan I minimere radonindholdet og sikre arbejdsmiljøet for virksomhedens medarbejdere. Ud over at måle på arbejdspladsen er det også vigtigt, at medarbejderne måler i deres boliger. Det kan man læse mere om her.

Nem radonmåling på arbejdspladsen med vores dosimetre og vores effektive webapplikation.

Har du brug for hjælp til at beregne, hvor mange dosimetre der kræves for at måle radon på din arbejdsplads?

Det er let at måle radon på en arbejdsplads. Man bestiller dosimetre fra os, placerer dem, registrerer data på Mine Sider, indsamler dosimetrene og sender dem til vores laboratorium. Rapporten sendes derefter via e-mail eller kan hentes online inden for en uge.

Hos os får du:

  • Fri adgang til Mine Sider, som forenkler placering og dataindhentning
  • Udleveret dosimetre inden for 1-2 dage
  • Analysetider under en (1) uge
  • Vi har den højeste kvalitet og præcision i målingen, dokumenteret ved internationale test
  • Måling akkrediteret i henhold til ISO17025

Da den største omkostning ved en radonmåling normalt er den tid, det tager at placere dosimetrene samt registrere og indsamle dem igen, er det vigtigt med en effektiv og sikker proces i alle led. En radonmåling af høj kvalitet giver desuden bedre data og lavere omkostninger, hvis der skulle blive behov for en radonudredning eller -afhjælpning. Når du bruger vores dosimetre og webapplikationen Mine Sider, får du den mest nøjagtige måling og en utrolig effektiv måleprocedure.

Hvor mange dosimetre skal der til for at måle vores arbejdsplads?

Ved radonmåling på arbejdspladser anbefaler Radonova, at man følger de retningslinjer, der er angivet af IRMA (International Radon Measurement Association). Hermed opfylder man også den danske metodebeskrivelse. Fordelen ved IRMAs retningslinjer er også, at de giver en god fremgangsmåde i måleprojekter, hvilket medvirker til at reducere tidsforbruget. Det er fx vigtigt, at man ikke behøver at komme tilbage for at foretage yderligere målinger, som skyldes, at man har brugt for få dosimetre. IRMAs retningslinjer giver et grundlag for at beregne det nødvendige antal dosimetre.

Ved en radonmåling skal følgende lokaler måles:

  • Lokaler og rum, som anvendes regelmæssigt mere end fire timer om dagen.
  • Alle underjordiske lokaler/kælderlokaler eller andre lokaler med risiko for indtrængen af radon, som kan anvendes af en person mere end 1 time om ugen.
  • Samtlige aktuelle lokaler/rum i kælder- og grundplan. I større lokaler skal der placeres mindst en dosimeter pr. 150 m2.
  • På de højere etager skal der placeres mindst to dosimetre og mindst en pr. 250 m2.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, der dannes naturligt, når Uran238 henfalder. Ifølge World Health Organization, WHO, er 3%-14% af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon. Risikoen varierer alt efter, hvor man bor. Sundhedsstyrelsen anslår, at omkring 300 tilfælde af lungekræft om året er forårsaget af radon i Danmark. Bor eller arbejder man i en ejendom med et højt radonniveau, løber man større risiko for at blive ramt. Derfor bør man måle radon i hjemmet og på arbejdspladsen.

Radonova er Nordens førende laboratorium for måling af radon i villaer, boligblokke og på arbejdspladser. Ved at bruge vores dosimetre kan man nemt og med stor nøjagtighed måle radonniveauet i indeluften på arbejdspladser, skoler og i offentlige rum. Det eneste, som kræves for at måle, er, at vi sender dig dosimetret, som skal placeres der, hvor du ønsker at måle. Efterfølgende sender du dosimetret retur til vores laboratorium, der analyserer dem og giver dig et resultat for radonniveauet.

Foranstaltningsvirksomheder, konsulenter, ejendomsadministratorer eller andre former for virksomheder, der udfører mange målinger på arbejdspladser og i rum, har mulighed for at bruge vores online platform RadOnline. Her kan du oprette din egen profil og udføre alt fra at bestille dosimetre, hente resultater, se statistik over resultater m.m. Kontakt os, så vi kan oprette en konto eller besvare dine spørgsmål.

Vores virksomhed med baggrund i den akademiske og videnskabelige verden har meget avanceret udstyr til at analysere radon i indeluften ved hjælp af vores dosimetre Radtrak²®, Radtrak³®, Rapidos® og Duotrak®. Vi placerer os altid meget højt i internationale sammenligningstests. Vores sikre målemetoder med høj nøjagtighed er akkrediteret i henhold til ISO 17025.