Bestil dosimetre til radonmåling af arbejdsplads

» Korte leveringstider og hurtige resultater
» Medfølgende webapplikation, som sparer tid ved placering og dataindhentning
» Akkrediteret iht. ISO 17025
» Verdens førende radonlaboratorium

AKKREDITERET

Radonmåling på arbejdsplads

Radtrak2® – En dosimeter til pålidelig langtidsmåling af
radon.

BESTIL HER
AKKREDITERET

Hurtig radonmåling på arbejdsplads

Rapidos® – En dosimeter for vejledende resultater på 10 dage.
Bør opfølges med langtidsmåling med Radtrak2®.

BESTIL HER

Nem radonmåling på arbejdspladsen med vores dosimetre og vores effektive webapplikation.

Har du brug for hjælp til at beregne, hvor mange radondetektorer der kræves for at måle radon på din arbejdsplads?

Det er let at måle radon på en arbejdsplads. Man bestiller dosimetre fra os, placerer dem, registrerer data på Mine Sider, indsamler dosimetrene og sender dem til vores laboratorium. Rapporten sendes derefter via e-mail eller kan hentes online inden for en uge.

Hos os får du:

  • Fri adgang til Mine Sider, som forenkler placering og dataindhentning
  • Udleveret dosimetre inden for 1-2 dage
  • Analysetider under en (1) uge
  • Vi har den højeste kvalitet og præcision i målingen, dokumenteret ved internationale test
  • Måling akkrediteret i henhold til ISO17025

Da den største omkostning ved en radonmåling normalt er den tid, det tager at placere dosimetrene samt registrere og indsamle dem igen, er det vigtigt med en effektiv og sikker proces i alle led. En radonmåling af høj kvalitet giver desuden bedre data og lavere omkostninger, hvis der skulle blive behov for en radonudredning eller -afhjælpning. Når du bruger vores dosimetre og webapplikationen Mine Sider, får du den mest nøjagtige måling og en utrolig effektiv måleprocedure.

Hvor mange dosimetre skal der til for at måle vores arbejdsplads?

Ved radonmåling på arbejdspladser anbefaler Radonova, at man følger de retningslinjer, der er angivet af IRMA (International Radon Measurement Association). Hermed opfylder man også den danske metodebeskrivelse. Fordelen ved IRMAs retningslinjer er også, at de giver en god fremgangsmåde i måleprojekter, hvilket medvirker til at reducere tidsforbruget. Det er fx vigtigt, at man ikke behøver at komme tilbage for at foretage yderligere målinger, som skyldes, at man har brugt for få dosimetre. IRMAs retningslinjer giver et grundlag for at beregne det nødvendige antal dosimetre.

Ved en radonmåling skal følgende lokaler måles:

  • Lokaler og rum, som anvendes regelmæssigt mere end fire timer om dagen.
  • Alle underjordiske lokaler/kælderlokaler eller andre lokaler med risiko for indtrængen af radon, som kan anvendes af en person mere end 1 time om ugen.
  • Samtlige aktuelle lokaler/rum i kælder- og grundplan. I større lokaler skal der placeres mindst en dosimeter pr. 150 m2.
  • På de højere etager skal der placeres mindst to dosimetre og mindst en pr. 250 m2.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, der dannes naturligt, når Uran238 henfalder. Ifølge World Health Organization, WHO, er 3%-14% af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon. Risikoen varierer alt efter, hvor man bor. Sundhedsstyrelsen anslår, at omkring 300 tilfælde af lungekræft om året er forårsaget af radon i Danmark. Bor eller arbejder man i en ejendom med et højt radonniveau, løber man større risiko for at blive ramt. Derfor bør man måle radon i hjemmet og på arbejdspladsen.

Radonova er Nordens førende laboratorium for måling af radon i villaer, boligblokke og på arbejdspladser. Ved at bruge vores dosimetre kan man nemt og med stor nøjagtighed måle radonniveauet i indeluften på arbejdspladser, skoler og i offentlige rum. Det eneste, som kræves for at måle, er, at vi sender dig dosimetret, som skal placeres der, hvor du ønsker at måle. Efterfølgende sender du dosimetret retur til vores laboratorium, der analyserer dem og giver dig et resultat for radonniveauet.

Foranstaltningsvirksomheder, konsulenter, ejendomsadministratorer eller andre former for virksomheder, der udfører mange målinger på arbejdspladser og i rum, har mulighed for at bruge vores online platform RadOnline. Her kan du oprette din egen profil og udføre alt fra at bestille dosimetre, hente resultater, se statistik over resultater m.m. Kontakt os, så vi kan oprette en konto eller besvare dine spørgsmål.

Vores virksomhed med baggrund i den akademiske og videnskabelige verden har meget avanceret udstyr til at analysere radon i indeluften ved hjælp af vores dosimetre Radtrak²®, Rapidos® og Duotrak®. Vi placerer os altid meget højt i internationale sammenligningstests. Vores sikre målemetoder med høj nøjagtighed er akkrediteret i henhold til ISO 17025.