Skip to main content

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hver dag modtager vi mange e-mails om radon og radonmålinger. Her har vi samlet de mest almindelige spørgsmål.

Jeg har mistet min instruktion

I bolig

For at målingen kan funderes på en gennemsnitlig årsværdi, kræves følgende:

 • måling udføres på alle etager med beboelsesrum, hvor du bor.
 • mindst to dosimetre placeres i forskellige beboelsesrum.
 • måleperioden er mindst 2 måneder.
 • målingen foretages inden for perioden 1/10 – 30/4.
 • dosimetre anvendes inden for 1½ år efter bestilling.
 • du bekræfter, at målingen udføres i henhold til instruktionerne ved at underskrive, når du er logget på Mine sider.

Placer dosimetret

 • i soveværelse og stue.
 • på hver etage med beboelsesrum (mindst en dosimeter på hver etage).
 • i kælderen og evt. gildestuer (i tilfælde af at disse rum anvendes som beboelsesrum).
 • hængende f.eks. fra loft eller liggende på en hylde.

Placer ikke dosimetre

 • tættere på væggen end 25 cm eller på gulvet.
 • tættere end 1,5 m på luftindtag, yderdøre, vinduer, radiatorer eller andre varmekilder.
 • tættere end 0,5 meter på luftudtag.
 • i køkkenet og vådrum (undtagen i lejligheder, der kun består af ét rum og køkken).

På arbejdspladser, offentlige rum og skoler

Til radonmåling på arbejdspladsen anbefaler Radonova at følge retningslinjer fra IRMA (International Radon Measurement Association). På den måde vil du også opfylde de nationale krav. Fordelen ved IRMAs retningslinjer er, at deres anbefalede måleprocedure sparer tid.

Følgende steder skal inkluderes ved måling af radon:

 • Lokaler og rum, der regelmæssigt bruges i mere end fire timer i døgnet.
 • Alle underjordiske rum eller kælderlokaler, der anvendes af nogen i mere end 50 timer om året, hvor der er risiko for radonlækage.
 • Eventuelle relevante lokaler / værelser/ rum i kælderen og på stueetagen. I større lokaler skal der installeres mindst en dosimeter pr. 150 m2.
 • På højere etager: Mindst to dosinetre og mindst en pr. 250 m2.

Beregn let antallet af dosimetre med Radonovas beregner.

Placer dosimetret

 • midt i rummet
 • hængende f.eks. fra loft eller liggende på en hylde.

Placer ikke dosimetre

 • tættere på væggen end 25 cm eller på gulvet.
 • tættere end 1,5 m på luftindtag, yderdøre, vinduer, radiatorer eller andre varmekilder.
 • tættere end 0,5 meter på luftudtag.

Hvor mange dosimetre skal jeg bruge for at måle i et hus?

I bolig

Antallet af dosimetre afhænger af antallet af etager i din villa. Du skal dog bruge mindst 2 dosimetre for at få et gennemsnitlig årsværdi. I første omgang bør dosimetrene placeres i soveværelset og i stuen.

På arbejdspladser, offentlige rum og skoler

Til at beregne antal dosimetre ved måling på en arbejdsplads anbefaler Radonova, at du følger de retningslinjer, som er udstukket af International Radon Measuring Association (IRMA). Disse opfylder også den danske metodebeskrivelse for måling på arbejdspladsen. IRMA’s retningslinjer giver en mere effektiv måling og reducerer risikoen for at skulle gentage målinger. Nedenfor vises, hvordan du beregner antallet af dosimetre. Brug vores beregner, hvis du synes, det er lettere.

Ved en radonmåling skal følgende lokaler måles:

 • Lokaler og rum, som anvendes regelmæssigt mere end fire timer om dagen.
 • Alle underjordiske lokaler/kælderlokaler eller andre lokaler med risiko for indtrængen af radon, som kan anvendes af en person mere end 1 time om ugen.
 • Samtlige aktuelle lokaler/rum i kælder- og grundplan. I større lokaler skal der placeres mindst en dosimeter pr. 150 m2.
 • På de højere etager skal der placeres mindst to dosimetre og mindst en pr. 250 m2.

 

Hvor lang tid går der, inden jeg får mine dosimetre?

Hvor længe leverancen tager, afhænger af den leveringsmåde, der er angivet i din bestilling.

Dosimetrene udleveres normalt 1-2 dage, efter vi har modtaget bestillingen.

Jeg har mistet mine log-in-oplysninger til Mine Sider.

Kontakt Radonovas kundeservice, så sender vi dig nye log-in-oplysninger.

Hvilken adresse skal jeg sende dosimetrene tilbage til?

Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 UPPSALA
Sverige

eller

RadonHuset / AJ-Healthtech (øst)
Ejby Mosevej 5, 2600 Glostrup

Hvor lang tid skal jeg vente, inden jeg får resultaterne?

Det afhænger af, hvilken type målepakke du har bestilt, men normalt er analysetiden en uge, efter vores laboratorium har modtaget dosimetrene.

Jeg har mistet min e-mail med analyserapporten. Hvordan får jeg fat i rapporten?

Så snart analysen af dine dosimetre er klar, kan din rapport downloades direkte fra din konto på Mine Sider.

Log ind på din konto, så finder du din rapport.