Ofte stillede spørgsmål og svar

Hver dag modtager vi mange e-mails om radon og radonmålinger. Her har vi samlet de mest almindelige spørgsmål.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, som dannes naturligt, når Uran238 henfalder. Radongas henfalder igen til radondøtre, som er radioaktive metalatomer. De optages i vores luftveje ved indånding. Når dette henfald sker, afgives stråling fra radondøtrene, som kan skade cellerne i vores luftveje og lunger. I værste fald kan det forårsage kræft.

Hvordan måler jeg radon, og hvor længe skal jeg måle?

Det eneste, som kræves for at måle, er, at vi sender dig dosimetret, som skal placeres der, hvor du ønsker at måle. På vores hjemmeside kan du derefter indtaste, hvornår du påbegynder og afslutter måleperioden og efterfølgende sende dosimetret gratis retur til vores laboratorium, der analyserer dem og giver dig resultatet for radonniveauet.

Målinger skal helst udføres i fyringssæsonen (1. oktober – 30. april) for at være pålidelige og måleperioden skal vare mindst to måneder  – jo længere tid desto mere nøjagtig måling. Grænseværdien og den vejledende grænseværdi i Danmark angives som et årligt gennemsnit. I nogle tilfælde gennemføres målinger med kortere måleperiod at få en tilnærmet værdi. Ved målinger over kortere perioder bruger vi vores specialdesignede Rapidos® dosimeter, hvor der måles i 7-10 døgn. Det er f.eks. almindeligt i forbindelse ved køb og salg af hus eller ejendom, hvor man hurtigt har brug for en indikation af radonniveauet.

Metoden, vi anvender, er en såkaldt sporfilmsmåling, hvor en lille film er placeret i et lukket dosimeter. Efter målingen analyseres sporfilmene i vores laboratorium, og rapporten sendes til dig efter cirka to uger, når analysen er færdig. Målemetoden, vi anvender, er akkrediteret i henhold til ISO 17025.

Hvor ofte skal jeg måle radon, og hvornår skal jeg starte en ny måling?

Overvej at måle radonniveauet i indeluften:

 • Hvis der ikke er foretaget målinger, eller der er gået mere end 5 år siden sidste måling.
 • Efter en renovering, fordi der kan forekomme små revner i fundamentet, hvor radongas kan trænge ind fra jorden.
 • Hvis du tidligere har haft et højt niveau og har ladet foranstaltninger udføre i dit hjem for at reducere radonniveauet.

Jeg har mistet min instruktion

I villaer

For at målingen kan funderes på en gennemsnitlig årsværdi, kræves følgende:

 • måling udføres på alle etager med beboelsesrum, hvor du bor.
 • mindst to dosimetre placeres i forskellige beboelsesrum.
 • måleperioden er mindst 2 måneder.
 • målingen foretages inden for perioden 1/10 – 30/4.
 • dosimetre anvendes inden for 1½ år efter bestilling.
 • du bekræfter, at målingen udføres i henhold til instruktionerne ved at underskrive, når du er logget på Mine sider.

Placer dosimetret

 • i soveværelse og stue.
 • på hver etage med beboelsesrum (mindst en dosimeter på hver etage).
 • i kælderen og evt. gildestuer (i tilfælde af at disse rum anvendes som beboelsesrum).
 • hængende f.eks. fra loft eller liggende på en hylde.

Placer ikke dosimetre

 • tættere på væggen end 25 cm eller på gulvet.
 • tættere end 1,5 m på luftindtag, yderdøre, vinduer, radiatorer eller andre varmekilder.
 • tættere end 0,5 meter på luftudtag.
 • i køkkenet og vådrum (undtagen i lejligheder, der kun består af ét rum og køkken).

I lejligheder/boligblokke

 • Alle lejligheder med jordkontakt skal måles.
 • Ud over disse skal mindst 20 procent af lejlighederne måles.
 • Mindst én lejlighed pr. etage og opgang.
 • Hvis der er kælder, skal du bestille en ekstra målepakke til den, uanset om den er møbleret eller ej, fordi den har jordkontakt.
 • Også lejligheder, hvor byggematerialet kan antages at bidrage til forhøjet radonniveau, samt de lejligheder, som grænser op til elevatorer og ventilationsskakter, skal måles.
 • For at være sikker på at opnå det antal resultater, som er påkrævet, er det en god ide at måle i en ekstra lejlighed i tilfælde af, at dosimetret ved et uheld fjernes af beboerne.

På arbejdspladser, offentlige rum og skoler

 • Hver bygning skal måles.
 • I stueetager med jordkontakt eller niveau under jorden skal der placeres en dosimeter i mindst hvert femte rum med fast ophold.
 • På etager over jorden skal der normalt placeres mindst en dosimeter på hver etage med permanente arbejdspladser og mindst et pr. 500 m².
 • Der skal anvendes mindst to dosimetre i en bygning.
 • Mål altid i de rum, hvor du og dine arbejdskolleger tilbringer mest tid.

Jeg har radon i mit hus. Hvad kan jeg gøre ved det og hvordan gør jeg?

Hvis radonniveauet overstiger 100 Bq/m³ skal det udbedres, således man opnår et radonniveau under grænseværdien. Hvert hus og rum er unikt ligesom hvert radonproblem. Radon kan f.eks. komme fra jorden, byggematerialer eller vandforsyningen. Det er vigtigt at huske på, at det først skal undersøges, hvor radonet kommer fra, og at der derefter skal tages foranstaltninger i huset mod netop denne kilde.

Der findes forskellige foranstaltningsvirksomheder, som er specialiserer i radonsanering. Hvis radonet kommer fra jorden, bør man forsøge at forhindre indsivning af luft fra jorden.

Lugter radon?

Nej, radon kan hverken ses, smages eller lugtes. Derfor er det umuligt at vide, om et hus eller en ejendom har problemer med radon uden først at udføre en radonmåling af indeluften.

Hvorfor er radon i luften farlig?

Hvert år dør cirka 300 personer af lungekræft i Danmark. Hvem, der berøres, afhænger bl.a. af, hvor længe man har været udsat for radon og i hvor store koncentrationer. Læs mere om radons sundhedspåvirkning på radonguiden.dk.

Hvor mange dosimetre skal jeg bruge for at måle i et hus?

I villaer

For at målingen kan funderes på en gennemsnitlig årsværdi, kræves følgende:

 • måling udføres på alle etager med beboelsesrum, hvor du bor.
 • mindst to dosimetre placeres i forskellige beboelsesrum.
 • måleperioden er mindst 2 måneder.
 • målingen foretages inden for perioden 1/10 – 30/4.
 • dosimetre anvendes inden for 1½ år efter bestilling.
 • du bekræfter, at målingen udføres i henhold til instruktionerne ved at underskrive, når du er logget på Mine sider.

Placer dosimetret

 • i soveværelse og stue.
 • på hver etage med beboelsesrum (mindst en dosimeter på hver etage).
 • i kælderen og evt. gildestuer (i tilfælde af at disse rum anvendes som beboelsesrum).
 • hængende f.eks. fra loft eller liggende på en hylde.

Placer ikke dosimetre

 • tættere på væggen end 25 cm eller på gulvet.
 • tættere end 1,5 m på luftindtag, yderdøre, vinduer, radiatorer eller andre varmekilder.
 • tættere end 0,5 meter på luftudtag.
 • i køkkenet og vådrum (undtagen i lejligheder, der kun består af ét rum og køkken).

I lejligheder/boligblokke

 • Alle lejligheder med jordkontakt skal måles.
 • Ud over disse skal mindst 20 procent af lejlighederne måles.
 • Mindst én lejlighed pr. etage og opgang.
 • Hvis der er kælder, skal du bestille en ekstra målepakke til den, uanset om den er møbleret eller ej, fordi den har jordkontakt.
 • Også lejligheder, hvor byggematerialet kan antages at bidrage til forhøjet radonniveau, samt de lejligheder, som grænser op til elevatorer og ventilationsskakter, skal måles.
 • For at være sikker på at opnå det antal resultater, som er påkrævet, er det en god ide at måle i en ekstra lejlighed i tilfælde af, at dosimetret ved et uheld fjernes af beboerne.

På arbejdspladser, offentlige rum og skoler

 • Hver bygning skal måles.
 • I stueetager med jordkontakt eller niveau under jorden skal der placeres en dosimeter i mindst hvert femte rum med fast ophold.
 • På etager over jorden skal der normalt placeres mindst en dosimeter på hver etage med permanente arbejdspladser og mindst et pr. 500 m².
 • Der skal anvendes mindst to dosimetre i en bygning.
 • Mål altid i de rum, hvor du og dine arbejdskolleger tilbringer mest tid.

Jeg bor på såkaldt lavrisikosgrund, her er vel ikke radon?

Luften i jorden indeholder altid høje radonkoncentrationer. Også i områder, der er klassificeret som lavrisikojord, forekommer der radon i høje nok koncentrationer til at forårsage problemer. Hvis der findes utætheder i boligen og store mængder af radon forurenet luft trænger ind, kan det medfører et højt niveau af radon i indeluften.