Skip to main content

Persondatapolitik

Radonova Laboratories AB, virksomhedsnummer 556690-0717 (“Radonova”, “vi”) respekterer din integritet og din ret til at have kontrol over dine persondata.

I denne persondatapolitik beskrives, hvilke data vi indsamler, til hvilket mål og formål de indsamles, retsgrundlaget for vores behandling, på hvilken måde du kan have kontrol over dine egne data, samt hvordan du kan kontakte os. Denne persondatapolitik gælder, når du anvender vores webside og/eller webapp, samt vores tjenester/produkter, som anvendes via telefon, e-mail, vores webside og/eller Mine sider (fx radonmåling af indendørs luft eller vedligeholdelse af brugerkonto), som administreres af Radonova (“Tjenesten”). Radonova er dataansvarlig iht. disse vilkår og er ansvarlig for, at behandling sker iht. gældende lovgivning. Det er vigtigt, at du læser og forstår vores persondatapolitik, inden du anvender Tjenesten.

Al behandling af persondata hos Radonova sker i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Inden for EU/EØS gælder fra og med den 25. maj 2018 den såkaldte databeskyttelsesforordning (GDPR).

Centrale begreb

Persondata er data, som direkte eller indirekte i forbindelse med andre oplysninger kan knyttes til en fysisk levende person. Et eksempel på persondata er navn, adresse, telefonnummer, personnummer og e-mailadresse. Selv data om IP-adresse og om din brugeradfærd ved brug af Tjenesten kan udgøre persondata.

Persondatabehandling indbefatter al håndtering af persondata, fx indsamling, analyse, ændring, registrering og lagring.

Persondataansvarlig er den, som alene eller sammen med andre bestemmer slutmål og middel til behandling af persondataene og som er ansvarlig for at sådan behandling sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Oplysninger, der behandles

De persondata, som Radonova indsamler og behandler om dig som bruger af Tjenesten er:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Faktureringsadresse
 • IP-adresse
 • Ejendomstype
 • Ejendomsbetegnelser
 • Byggeteknisk information (fx ventilationstype)
 • Geografisk information
 • og andre oplysninger, som du evt. selv videregiver inden for rammerne af Tjenesten.

Radonova har brug for ovenstående oplysninger for at kunne fuldbyrde aftalen med dig om at gennemføre Tjenesten (fx en radonmåling).  Hvis du vælger ikke at indgive visse persondata, kan dette resultere i, at Radonova ikke kan gennemføre det efterspurgte Tjeneste, alternativt at Tjenesten ikke bliver fuldstændig udført.

Visse data indhentes automatisk, når du anvender Tjenesten inklusive:

 • Information om din brug af vores webplads, fx hvordan du navigerer og hvilke sider, du har besøgt
 • Tekniske data om de enheder, du anvender for at tilgå Tjenesten, såsom IP-adresse, hardwaretype, operativsystem og browserversion.
 • Geografisk information

Hvis du ikke ønsker, at vi indsamler data, om hvordan du anvender vores webplads, kan du installere webbrowser-plugin’et “Google Analytics Opt-out”. Du kan finde yderligere oplysninger her: https://support.google.com/analytics/answer/181881

Formål med behandlingen og retsgrundlag

Vi behandler persondataene for de slutmål, der angives forneden, samt for de eventuelle yderligere slutmål, der angives ved indsamlingstidspunktet:

 1. For at levere Tjenesten og administrere vores aftale med dig, inklusive oprettelse og administration af dit resultat af Tjenesten;
 2. For at kunne levere alt som indgår i Tjenesten til angiven leveringsadresse;
 3. For at du skal kunne benytte Tjenesten, kan det være nødvendigt for os at give dine persondata til distributøren af Tjenesten, samt bestillere af Tjenesten med det formål at levere det, der indgår i Tjenesten;
 4. For at vi skal kunne kommunikere med dig via post, telefon, elektronisk kommunikation (såsom sms, e-mail, e-mail-formularer eller konti i sociale medier) eller på anden vis, fx ved kontakt via kundeservice, for at sende notifikationer samt informere dig om vores opdateringer af Tjenesten og brugervilkår;
 5. For at sikre den tekniske funktionalitet i Tjenesten;
 6. For at forbedre og udvikle Tjenesten og nyt tjenester og produkter, for kontinuerligt at forbedre sikkerheden i vores netværk og informationssystemer, samt for at analysere din og andre brugeres brug af Tjenesten (fx hvilken mobilenhed eller udstyr, du anvender) for bedre at forstå, hvordan vores kunder interagerer og anvender Tjenesten;
 7. For at sende beskeder (fx en påmindelse om, at det er tid til at afslutte radonmålingen) via post, e-mail eller sms;
 8. For at sende information om dit resultat af Tjenester via post eller e-mail;
 9. Til markedsføringsformål, deriblandt til markedsføring af vores produkter og tjenester, via e-mail (som du kan fravælge via et link i vores skrivelser, der sendes via e-mail);
 10. Til at kontrollere, forhindre, udrede eller tage andre tiltag i forbindelse med misbrug af Tjenesten eller i forbindelse med brug af Tjenesten i strid med brugervilkårene for Tjenesten eller i forbindelse med juridiske tiltag, mistanke om bedrageri eller potentielle trusler mod Radonova eller andres rettigheder;
 11. For at gennemføre retslige forpligtelser.

Juridisk grundlag for Radonovas behandling af dine persondata

Nødvendig behandling for at gennemføre vores aftale med dig

Radonova behandler dine persondata for at kunne gennemføre vores aftale med dig (fx til de slutmål der angives i punkterne 1-5 foroven).

Nødvendig behandling for slutmål, der drejer sig om Radonovas eller tredjeparts berettigede interesser (interesseafvejelse)

I de tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig for slutmål, der berør Radonovas eller tredjeparts berettigede interesser, kan vi behandle dine persondata med henvisning til en interesseafvejelse. Sådanne interesser indbefatter vores kommercielle interesse i at bibeholde en god kunderelation med dig, at give dig oplysninger, der er relevante for din brug af Tjenesten, forbedre og videreudvikle Tjenesten samt at markedsføre vores produkter og tjenester (fx for de slutmål, der angives i punkterne 3-11 foroven). Med “berettigede interesser” menes således vores interesse i at drive og håndtere vores virksomhed for at gøre det muligt for os at give dig en så god Tjeneste som uligt, samt og god og sikker brugeroplevelse. Fx har vi en berettiget interesse i at sikre, at markedsføringen er relevant for dig, og derfor kan vi behandle dine persondata mhp. at tilpasse markedsføringen dine interesser, fx tilpasset iht. hvilken type ejendom, du bor i. Berettigede interesser kan også gælde behandling, som også er din egen eller tredjeparts interesse. Vi kan behandle dine persondata for at beskytte dig (og øvrige kunder, leverandører og samarbejdspartnere) samt resultatet af Tjenesten imod bedrageri, indtrængen og andre uregelmæssigheder ved brug af vores Tjenester for at sikre, at vores Tjenester, rutiner og systemer er sikre. Når vi behandler dine persondata iht. en interesseafvejelse, sørger vi for tage hensyn til og balancerer behandlingens mulige påvirkning på dig (både positiv og negativ) samt dine interesser og rettigheder under gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du har synspunkter eller indvendinger imod vores behandling, som tager grundlag i en interesseafvejelse, har du til enhver tid ret til at gøre indvendinger mod en sådan behandling. For yderligere oplysninger om dine rettigheder, se venligst den information, der står i rubrikken “Dine rettigheder og valg” forneden.

Behandling med udtrykkeligt samtykke

Radonova kan endda behandle dine persondata med et udtrykkeligt samtykke fra dig (fx til de slutmål der angives i punkterne 7-5 foroven).

Behandling, som er nødvendig for at gennemføre en juridisk forpligtelse

Radonova kan have behov for at behandle persondata for at kunne gennemføre juridiske forpligtelser, fx i bogføringsøjemed eller som følge af en domstols- eller myndighedsbeslutning (dvs. til det slutmål, der angives i punkt 11).

Det kan forekomme, at samme persondata behandles til flere slutmål og/eller med støtte af flere end en af de juridiske grunde, der angives foroven.

Sikkerhed og Overførsel af persondata

Overførsel af persondata til tredjemand

Vi skal ikke dele, sælge, overlade eller på anden måde videregive persondata, udover hvad der er angivet i denne persondatapolitik, med mindre det er os pålagt iht. lovgivning eller som følge af en domstolsbeslutning, eller hvis vi har indhentet dit samtykke til en sådan videregivelse, eller hvis du har købt Tjenesten gennem tredjemand (fx af en vores distributører eller via din kommune).

Radonova vil muligvis videregive personoplysninger til tredjepart, fx til politiet eller anden myndighed, hvis det drejer sig om at undersøge mistanke om en kriminel handling, eller hvis vi på anden måde er underlagt at videregive sådanne oplysninger iht. lovgivning eller myndighedsdekret.

Radonova kan hyre eksterne leverandører til at udføre opgaver for Radonovas regning, fx for at håndtere IT-tjenester eller levere Tjenesten. Udførslen af disse tjenester kan indebære, at Radonovas leverandører, både inden for EU/EØS og uden for EU/EØS får adgang til dine persondata. Disse leverandører behandler persondata for vores regning iht. persondataassistentaftalen og vores instruktioner. Persondataassistenten, som får adgang til dine persondata, giver ingen ret til at anvende dine persondata til andre formål end de formål, som angives i denne persondatapolitik, men udelukkende i det henseende, at dette er nødvendigt for at kunne opretholde Tjenesten (fx sende notater eller levere radonmåling til dig).

Overførsel af persondata til tredjeland

Radonova samarbejder udelukkende med partnere, som behandler persondata inden for EU/EØS. I det tilfælde, at Radonova beslutter sig for at hyre leverandører uden for EU/EØS, fx. cloud-service-leverandører, vil Radonova i et sådant tilfælde implementere særskilte tiltag, såsom tegning af aftaler, der inkluderer standardiserede modelklausuler for dataoverførsel, som er blevet godkendt af EU-kommission, og som findes tilgængelige på EU-kommissionens hjemmeside, eller virksomheder, som opretholder samme beskyttelsesniveau som inden for EU/EØS ved fx at have tilsluttet sig den såkaldte Privacy Shield-aftale mellem EU og USA.

Sikkerhed til beskyttelse af persondata

Radonova værner om din integritet og om en høj sikkerhed af dine persondata. Radonova har vedtaget tilstrækkelige sikkerhedstiltag for at beskytte dine persondata mod uautoriseret adgang, ændring, spredning eller destruktion. Al behandling af dine persondata sker under streng fortrolighed.

Lagring og sletning af persondata

Behandlingen sker iht. gældende lovgivning og indebærer, at persondata ikke lagret i længere tid, end hvad der er nødvendigt ift. slutmålene med behandlingen. Vi lagrer dine persondata indtil den Tjeneste, du har valgt at udføre, er fuldført. Tjenesten  anses for værende udført fire år efter, at resultat af Tjenesten er blevet godkendt, dette fordi SWEDAC kræver, at Radonova gemmer data om Tjenesten i fire år. Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, gemmes dine kontaktoplysninger så længer, du vælger at modtage vores nyhedsbrev. I markedsføringsøjemed anvendes udelukkende nødvendige kontaktoplysninger. Dette indebærer rent praktisk, at data frasorteres og slettes, når de ikke længere er aktuelle eller nødvendige for de slutmål, som de er blevet indsamlet for. Visse oplysninger kan beholdes længere, hvis det kræves pga. andre lovkrav som fx. bogføringslovgivningen.

Samme personoplysning kan lagres på flere forskellige steder til forskellige slutmål. Det kan indebære, at en oplysning, der er blevet frasorteret fra system, fordi den ikke længere er nødvendig, stadig findes i et andet system, hvor den lagret med støtte i et andet retsligt grundlag eller for et andet slutmål, hvor personoplysningen stadig behøves.

Dine rettigheder og valg

Hvad angår behandlingen af dine persondata, har en række rettigheder, som følger af gældende databeskyttelseslovgivning. For at udøve dine rettigheder er du velkommen til at kontakte Radonova via de kontaktoplysninger, som angives ved slutningen af denne Persondatapolitik.

Ret til adgang

Du har ret til at begære og få bekræftelse på, om Radonova behandler personoplysninger om dig. Hvis Radonova behandler persondata om dig, har du ret til en (1) gang om året vederlagsfrit at modtage information om behandlingen samt en rapport om de persondata, som er under behandling. For eventuelt yderligere rapporter ejer Radonova retten til at opkræve en rimelig afgift baseret på Radonovas administrative omkostninger for sådanne kopier. Hvis begæringen umiddelbart er ugrundet eller urimelig, må Radonova iht. gældende databeskyttelseslovgivning opkræve en rimelig afgift for sådanne begæringer eller vægre at imødekomme sådanne begæringer.

Ret til rettelse af fejlagtige persondata

Du har ret til uden unødig forsinkelse at få fejlagtige persondata om dig rettet. Afhængigt af slutmålet med behandlingen, har du også ret til at komplettere ufuldstændige persondata.

Ret til sletning (“retten til at blive glemt”)

Du har i visse tilfælde ret til at få dine persondata slettede, fx

 • hvis persondataene ikke længere er nødvendige for de slutmål, som de blev indsamlet for;
 • hvis behandlingen finder sted baseret på dit samtykke, har du ret til når som helst at tilbagekalde dit samtykke og derefter ret til sletning af dataene (forudsat at der ikke findes nogen anden retslig grund til behandlingen)
 • hvis du indvender mod behandling, som grunder i en interesseafvejelse, og der savnes berettigede grunde til behandlingen, som vejer tungere (du har dog altid ret til sletning af persondata, som anvendes til direkte markedsføring med støtte i en interesseafvejelse);
 • hvis persondataene er blevet behandlet på en ulovlig måde, eller de skal slettes pga. retslig forpligtelse;

Retten til sletning fælder dog ikke i visse tilfælde, fx hvis behandlingen er nødvendig, for at Radonova skal kunne opfylde en retslig forpligtelse eller for at Radonova skal kunne etablere, gøre gældende eller forsvare retskrav.

Ret til begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til at begære, at Radonova begrænser behandlingen af dine persondata, fx hvis du ikke anser, at persondataene er korrekte, så at Radonova får tid til at kontrollere dette, hvis behandlingen er ulovlig, og du ikke ønsker at sletter dataene, hvis Radonova ikke længere behøver dataene, men du behøver dem ifb. retskrav, eller hvis du indvender imod Radonovas behandling med støtte i en interesseafvejelse i afventning på kontrol af, om Radonovas eller tredjeparts berettigede grunde skal veje tungere end dine berettigede grunde.

Ret til at gøre indvendinger

Du har ret til når som helst at gøre indvendinger mod behandling af dine persondata, som grunder i en interesseafvejelse, indbegrebet profilering. Radonova må ikke fortsætte med at behandle sådanne persondata hvis Radonova ikke kan fremlægge tvingende berettigede grunde til sådan en behandling, som vejer tungere eller dine interesser, rettigheder og friheder. Radonova må dog fortsætte behandlingen for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav. Hvis du indvender mod behandling for direkte markedsføring, som sker med støtte i en interesseafvejelse, må Radonova ikke længere behandler dine persondata for sådanne slutmål. Du kan når som helst afstå fra at modtage markedsføringskommunikation fra os ved at klikke på “Afslut prænumeration” i den e-mail-skrivelse, som vi sender til dig.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at overføre dine persondata til en anden persondataansvarlig, fx hvis behandlingen drejer sig om et samtykke eller en aftale mellem dig og Radonova, samt under forudsætning af, at behandlingen er automatiseret. Når det er teknisk muligt, skal en sådan overførsel ske direkte fra Radonova til en anden persondataansvarlig.

Ret til at indgive klagemål til Datainspektionen

Hvis du mener, at dine rettigheder ikke respekteres af os, må du gerne kontakte os, og du har endda ret til at indgive et klagemål til Datainspektionen.

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies og lignende sporingsteknikker. Læs mere om hvordan vi anvender cookies og lignende i vores cookies-politik. Cookie-politikken finder du her: https://radonova.dk/cookiepolicy

Links til andre websider og sociale plug-ins

I de tilfælde hvor Tjenesten henviser (linker) til en webplads eller materiale, som tilhører tredjepart, er en sådan henvisning udelukkende en tjeneste for brugeren, og Radonova frasiger sig alt ansvar brugeren og dennes eventuelle persondatabehandling.

I Tjenesten kan du iblandt tilbydes at dele data fra Tjenesten på sociale medier som fx Facebook eller Twitter via en implementeret social plug-in (som fx en deleknap). Vi har ikke nogen indflydelse på de data, som sociale medier indsamler vha. disse plug-ins, hvis du vælger at anvende dem. Vi anbefaler derfor, at du holder dig informeret om formålet med og omfanget af indsamlingen af data, som finder sted via sociale plug-ins.

Ændringer i persondatapolitikken

Hvis vi foretager ændringer i denne persondatapolitik, udgiver vi den opdaterede version her:

https://radonova.dk/privacy-policy

Lovvalg og retstvister

Behandling af dine persondata iht. denne persondatapolitik og din anvendelse af Tjenesten skal tolkes iht. svensk lovgivning. Tvister skal afgøres af de svenske domstole, med mindre andet er tvunget ved lovgivning.

Kontaktoplysninger

For yderligere oplysninger om persondatahåndtering, eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på:

Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 UPPSALA
SVERIGE

E-mailadresse: privacy@radonova.org
Telefonnummer: +46 (0) 18 56 88 00

Denne persondatapolitik gælder fra og med 25. maj 2018