Skip to main content
AKKREDITERET

Radonmåling i
din bolig


Radtrak³® – dosimetret til nøjagtig
måling i opvarmningssæsonen

BESTIL HER
AKKREDITERET

Radonmåling
på arbejdsplads

Radtrak3 ® – En dosimeter til pålidelig langtidsmåling af
radon.

BESTIL HER
AKKREDITERET

Hurtig radonmåling i
din bolig

Rapidos® – dosimetret, som giver
resultat inden for 10 dage

BESTIL HER
DIGITAL

Elektronisk
radonmåler

RadonEye – Hurtig og præcis

BESTIL HER

Alt hvad du har brug for at vide om radon

Hvad er radon ?

Radon er en radioaktiv gas med betegnelsen Rn-222, som dannes af radiums henfald. Radium dannes af naturligt forekommende uran i klippegrund og jordarter. Radon har en halveringstid på 3,8 dage, hvilket er nok til, at radon kan nå at blive transporteret ind i luften i boligen. Når radon henfalder, dannes andre radioaktive stoffer, de såkaldte radondøtre. Radon er usynlig og har hverken lugt eller smag. Radon kan kun opdages ved at foretage målinger.

Hvert år dør cirka 300 personer af lungekræft i Danmark. Hvem, der berøres, afhænger bl.a. af, hvor længe man har været udsat for radon og i hvor store koncentrationer. Læs mere om radons sundhedspåvirkning på radonguiden.dk.

Nyheder om radon

Hvor farlig er radon?

Langvarig eksponering for høje radonniveauer øger risikoen for lungekræft. Radon er den næststørste grund til lungekræft efter rygning. Hvis du ryger eller tidligere har røget, er risikoen ved radon endnu større end for dem, der aldrig har røget. Risikoen for at få lungekræft stiger i takt med radonniveauet, dvs. at jo højere radonniveau, desto større risiko for at udvikle lungekræft. Sundhedsstyrelsen i Danmark anslår, at cirka 300 personer årligt får lungekræft på grund af radon i hjemmet. Det kan tage mellem 15 og 40 år, fra man har været udsat for radon, til man får konstateret lungekræft. 50 % af de ramte overlever kun et år.

Det er primært radons kortlivede henfaldsprodukter, de såkaldte radondøtre, som er sundhedsskadelige og skader lungerne. Henfaldsprodukterne fæstner sig på andre partikler i luftenog danner små partikelclustre af varierende størrelse. Partiklerne følger derefter med indåndingsluften og sætter sig fast i lungerne, hvor de henfalder, inden kroppen når at udrense dem. Radon og henfaldsprodukterne afgiver alfastråling og er derfor skadelige, når de kommer ind i kroppen. Hvis der er radon i luften, er der også kortlivede henfaldsprodukter. Selvom det er henfaldsprodukterne, som er de mest skadelige, måles niveauet af radongas, fordi det er nemmere at måle.

Lære mere
farligt

Hvordan kommer radon ind i vores indeluft?

Radon kan komme ind i vores indeluft fra tre forskellige kilder: jorden rundt om og under ejendommen, byggematerialet eller husholdningsvandet.

Jordradon er klart den mest dominerende radonkilde i boligejendomme med flere lejligheder, på arbejdspladser og i enfamilieshuse. Jordluften i Danmark har næsten altid et højt radonindhold; mellem 5.000 og 200.000 Bq/m3 er typiske værdier.

Hvor stort radonindholdet bliver i hjemmet afhænger af flere faktorer, bl.a. jordluftens radonindhold, jordens luftgennemtrængelighed, trykforskellen mellem luften inde og ude samt hvor utæt bygningen er mod jorden.

Lære mere
Global undersøgelse bekræfter de skadelige konsekvenser af radon-lungekræft

Hvordan måler jeg radon?

Det eneste, som kræves for at måle, er, at vi sender dig dosimetret, som skal placeres der, hvor du ønsker at måle. På vores hjemmeside kan du derefter indtaste, hvornår du påbegynder og afslutter måleperioden og efterfølgende sende dosimetret gratis retur til vores laboratorium, der analyserer dem og giver dig resultatet for radonniveauet.

For at følge Statens Byggeforskningsinstituts forskrifter bør der anvendes dosimetre fra et uafhængigt og akkrediteret (ISO 17025) laboratorium til måling af radon. En radonmåling bør ske over mindst to måneder i fyringssæsonen, normalt mellem den 1. oktober og 30. april. Jo længere målingstid, desto mere nøjagtig bliver radonmålingen. Måling er også den eneste måde, man kan opdage radon på. Metoden, vi anvender, er en såkaldt sporfilmsmåling, hvor en lille film er placeret i et lukket dosimeter. Efter målingen analyseres sporfilmene i vores laboratorium, og rapporten sendes til dig efter cirka to uger, når analysen er færdig. Radonniveauet svinger ofte meget i døgnets løb og alt efter årstiderne. Variationerne skyldes bl.a. temperatur- og vindforhold, hvordan ventilationssystemet fungerer, og hvor ofte du lufter ud. Derfor er det vigtigt at måle over lang tid, mindst to måneder, for at kunne vurdere årets gennemsnitsværdi.

Hvis du har brug for at foretage en hurtig radonmåling for at få en cirkaværdi, for eksempel i forbindelse med et boligsalg, kan du foretage en korttidsmåling. Her måler man radonniveauet i en kortere periode. Ved korttidsmålinger bruker vi vår spesialutviklede detektor Rapidos®, hvor målingen foregår i minst 7–10 døgn. En korttidsmåling er dog kun vejledende og kan ikke anvendes til nogen myndighedsbeslutning.

Lære mere
hurtig

Hvor ofte skal jeg måle radon ?

Måling af radon i indeluft bør foretages:

 • Hvis der ikke er foretaget andre målinger, eller hvis det er mere end fem år siden den seneste måling.
 • Efter en renovering, da der kan opstå små sprækker i fundamentet, hvor radongassen kan trænge ind fra jorden.
 • Hvis boligen eller ejendommen er bygget af svensk blå beton. Det kan betyde, at den har et ekstra højt indhold af radon i indeluften.
 • Hvis man tidligere har haft et højt niveau og har foretaget forbedringer for at sænke radonniveauet.
 • Ved huskøb eller -salg.

Anbefalede grænser for radon

Hvis du har målt et radonindhold over 100 Bq/m3 i din bolig eller på din arbejdsplads, bør du træffe foranstaltninger for at reducere indholdet.

Radonindholdet bør være så lavt som muligt og under 100 Bq/m3. Ved hjælp af radonforanstaltninger kan man som regel nedsætte radonindholdet betydeligt og dermed mindske risikoen for lungekræft.

lære mere

Alt du bør vide om radon på arbejdspladsen og i boligen

Målingen af radon i indendørs luft kan variere alt efter, hvor man måler.

F.eks. varierer antallet af dosimetre, man bruger, med antallet af etager og rum i boligen eller på arbejdspladsen.

Målemetoden adskiller sig også mellem boliger og arbejdspladser.

Nyheder om radon

Radonmåling i bolig

 • Hvordan måler man radon i sin bolig?
 • Hvornår skal man måle radon?
 • Hvor mange dosimetre kræver en pålidelig radonmåling?
 • Hvornår er den bedste tid at måle?
lære mere

Radonmåling på arbejdsplads

 • Hvor mange dosimetre er der brug for til at måle en arbejdsplads?
 • Skal man altid måle radon på en arbejdsplads?
 • Hvordan måler man radon i arbejdstiden?
lære mere

Læs mere om radon i resten af verden

International WHO  IAEA
Europa ERA
USA AARST
Canada CARST
Sverige SSM
Østrig BMLFUW
Schweiz BAG
Tyskland Bundesamt für Strahlenschutz
Irland EPA
Storbritannien PHE
Danmark Sundhedsstyrelsen
Finland STUK
Frankrig ASN
Spanien CSN
Belgien FANC