Skip to main content

Hurtig måling eller langtidsmåling – hvordan måler man radon?

By oktober 22, 2018august 25th, 2020Hjem, Radonmåling

Radon er en såkaldt ædelgas, som også er radioaktiv, dvs. den afgiver en ioniserende stråling. Hvis mennesker udsættes for for meget af denne stråling på arbejdspladsen eller i hjemmet, kan det føre til celleskader og dermed kræft. Det estimeres, at op mod 14 % af alle tilfælde af lungekræft i verden hovedsageligt skyldes radon. Beskyt dig selv ved at måle med hurtig måling eller langtidsmåling.

Radon kommer fra jorden

Radon forekommer naturligt i jorden, da radon dannes fra henfald af uran. Radon påvirker mest huse, som har kælderrum eller som på anden måde har en direkte forbindelse med jorden.

Radon måles med dosimetre

Normalt måler man radon ved hjælp af såkaldte radondosimetre. Det er små dosimetre, som man placerer rundt om i ejendommen eller på arbejdspladsen i en vis tidsperiode. Dette for at se hvad radonværdierne er for lige netop de rum, målingerne tages i.

Det betyder, at det er bedst at placere radondosimetre i rum hvor man befinder sig meget, såsom soveværelser og dagligstuer. I det rum, hvor man selv eller mennesker i nærheden tilbringer mest tid, kan det være en god ide at placere to dosimetre på forskellige steder i rummet, for at få en så nøjagtig måling som muligt.

Hurtig måling eller langtidsmåling

Der er to forskellige slags dosimetre, som man kan anvende til radonmåling. Den første af disse er dosimeteret som tager langtidsmålinger, og det er den, de fleste kender til. Ved en såkaldt langtidsmåling får man en årsmiddelværdi for radonniveauet i luften indendørs. Det er kun muligt at langtidsmåle radon i løbet af vinterhalvåret, da man ikke lufter ud lige så tit som om sommeren, så radonniveauet koncentreres, hvorved målingen optimeres. Langtidsmålinger tager cirka to til tre måneder at udføre, og man skal blot placere dosimetrene og lade dem være i hele tidsperioden, og derefter sende dosimetrene tilbage til laboratoriet.

Hvis du ikke har den tid, det tager at langtidsmåle, findes der også dosimetre, som giver en hurtig måling. Disse dosimetre giver ikke den gennemsnitlige mængde radon på et år, men de kan give en hurtig indikation om, hvor udsat ejendommen er for radon. Disse dosimetre passer til dem, som gerne vil købe hus eller en anden ejendom. Hurtigmålingerne tager op til 10 dage at udføre, og kan tages på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af året.

Efter målingen

Når tidsperioden for de udvalgte dosimetre er ovre, sender man bare dosimetrene ind. Derefter får man en fuldstændig rapport over resultaterne. Det tager sædvanligvis kun en uge at sende dem ud.

hurtig

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.