Skip to main content
AKKREDITERET

Radonmåling i
din bolig


Radtrak³® – dosimetret til nøjagtig
måling i opvarmningssæsonen

BESTIL HER
AKKREDITERET

Radonmåling
på arbejdsplads

Radtrak³ ® – En dosimeter til pålidelig langtidsmåling af
radon.

BESTIL HER
AKKREDITERET

Hurtig radonmåling i
din bolig

Rapidos® – dosimetret, som giver
resultat inden for 10 dage

BESTIL HER
DIGITAL

Elektronisk
radonmåler

RadonEye – Hurtig og præcis

BESTIL HER

Hvad er grænseværdien for radon?

Er du bekymret for, om din bolig har et for højt radonniveau? Den eneste løsning er at måle for at kontrollere, at man ikke ligger over grænseværdien eller referenceniveauet på 100 Bq/m3 for radon, som Bygningsreglementet 2018 har angivet, og som Sundhedsstyrelsen også følger.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er den bedste metode at måle i to måneder i perioden mellem 1. oktober og 30. april. På den måde kan man finde et årsgennemsnit for radonindholdet. Desuden er det vigtigt, at man bruger et akkrediteret laboratorium med veluddannede medarbejdere og dokumenterede arbejdsprocedurer.

Hvorfor er der grænseværdier for radonindholdet?

De danske myndigheder har fastlagt retningslinjer for at forsøge at mindske sundhedsrisiciene ved radon. Radongas kan nemlig forårsage lungekræft, som er en kræfttype, der er meget svær at helbrede. Radonindholdet måles primært i indendørs luft, men kan også måles i vand. Hvis radonindholdet f.eks. ligger over referenceniveauet på 100 Bq/m3, kan man være nødt til at reagere.

Referenceniveau for radon i indendørs luft

Bygningsreglementet 2018 fastslår, at referenceniveauet for boliger og arbejdspladser i Danmark skal være 100 Bq/m3. Hvis man ligger over dette referenceniveau, bør man hurtigst muligt træffe foranstaltninger til at sænke radonindholdet. Jo lavere niveau man opnår med et tiltag, desto bedre. Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt at holde radonindholdet så lavt som muligt.

Risikoen for at blive ramt af lungekræft som følge af radon falder nemlig lineært med et lavere radonindhold. Når en foranstaltning er truffet, er det vigtigt at kontrollere, at den fungerer. Det gør man ved at måle igen. Her kan du læse mere om foranstaltninger.