Skip to main content

Kvalitet

Du kan stille krav til os! Det gør vi selv, sammen med SWEDAC, som er medlem af European Accreditation og DNV

Hos os kan du være sikker på at:

  • Vores personale har stor kompetence
  • Vi deltager i nationale og internationale tests
  • Vores målinger er af høj kvalitet

Vi er akkrediteret i henhold til ISO 17025.

Hvad betyder denne akkreditering?

En akkreditering, udstedt af SWEDAC, er bevis på, at laboratoriet har fået sin kompetence revideret og vurderet i henhold til europæiske og internationale standarder og bekræftet af et uafhængigt statsligt organ. Akkrediteringen betyder, at SWEDAC vedvarende undersøger, om virksomheden er kompetent og udføre de tests, som den er akkrediteret for. Beslutningen om akkreditering betyder f.eks., at vi opfylder kravene i den internationella kvalitetsstandarden ISO 17025.
Vi har siden oktober 1995 været et af SWEDAC akkrediteret testlaboratorium.

Hvorfor akkreditering?

Akkreditering sætter et niveau for kvaliteten i virksomheden. Der stilles krav til kvalitet og kompetence ved akkreditering. Dokumentation revideres og vurdering foretages på stedet.

Det giver “orden i sagerne” i virksomheden og risikoen for fejl minimeres. En virksomhed, der er akkrediteret, kan bevise deres kompetence internationalt.

Hvad betyder vores akkreditering for dig?

  • Tilsynsførende fra SWEDAC og tekniske efterforskere fra SSM, den svenske strålingssikkerhedsmyndighed, undersøger og vurderer, om laboratoriets akkrediterede målemetoder opretholdes, og om vi opfylder kravene i den internationale kvalitetsstandard ISO 17025.
  • Vores måleudstyr kontrolleres og kalibreres.
  • Vores personale har stor kompetence.
  • Vi deltager i nationale og internationale sammenligningstests.
  • Måleresultaterne, som du modtager fra os, er af høj kvalitet.

Vores kvalitetspolitik

Vi skal i alle tilfælde:

  • Overgå kundernes udtalte og uudtalte forventninger.
  • Opretholde et højt kvalitetsniveau i alt arbejde, samt sørge for at de standarder, som gælder for vores kvalitetsstyringsstandarder, altid opfyldes.

Akkreditering/certificering i sig selv udgør ikke slutmålet for kvalitetsarbejdet. Målet er vedvarende at forbedre kvaliteten og kvalitetssystemet, så vi fortsat tilhører toppen af laboratorier inden for vores branche.

Kvalitetsmanualen og alle tilhørende dokumenter er grundlaget for laboratoriets kvalitetssystem. Alle medarbejdere skal være bekendt med dette og følge alle procedurer, der er beskrevet i manualen og dens bilag.

Medarbejderne har adgang til al dokumentation, der beskriver kvalitetsstyringssystemet og alle relevante metoder og procedurer.

Vores laboratorium forpligter sig til at opfylde alle krav, som en akkreditering medfører.

Akkrediterede målemetoder

Vores laboratorium har siden efteråret 1995 været akkrediteret (nr:1489) inden for følgende aktivitetsområder, metoder og målegrænser:

Målinger af radioaktivt cæsium i fødevarer, væsker, aske og biologisk materiale ved hjælp af gamma-spektroskopi
Måleområdets nedre grænse ved 1 minuts måletid 3 Bq
Måleområdets øvre grænse ved 1 minuts måletid 25 000 Bq
Målinger af radon i vand med gamma-spektroskopi
Måleområdets nedre grænse ved 15 minutters måletid 4 Bq
Måleområdets øvre grænse ved 15 minutters måletid 25 000 Bq
Målinger af radon i indeluften ved hjælp af lukket sporfilm med filter (årlig gennemsnitsværdimåling)
Måleområdets nedre grænse ved 3 måneders eksponering 20 Bq/m3
Måleområdets øvre grænse ved 3 måneders eksponering 25 000 Bq/m3
Målinger af radon i indeluften ved hjælp af lukket sporfilm med filter (vejledende korttidsmåling)
Måleområdets nedre grænse ved 7 døgns eksponering 70 Bq/m3
Måleområdets øvre grænse ved 7 døgns eksponering 150 000 Bq/m3
Målinger af radon i indeluft med sporfilmsdosimeter
Måleområde 40 – 50 000 kBqh/m3

Målemetoden gamma-spektroskopi, som anvendes til måling af radioaktivt cæsium i fødevarer, væsker, aske og biologisk materiale, samt for radon i vand er en almindelig anerkendt målemetode.

Målemetodens lukkede sporfilm med filter, som anvendes til måling af radon i indeluft, følger Strålingssikkerhedsmyndighedens metodik “Måling af radon i boliger” og “Metodik for måling af radon på arbejdspladsen”.