Skip to main content
AKKREDITERET

Radonmåling
på arbejdsplads

Radtrak3 ® – En dosimeter til pålidelig langtidsmåling af
radon.

BESTIL HER
AKKREDITERET

Hurtig radonmåling i
på arbejdsplatds

Rapidos® – dosimetret, som giver
resultat inden for 10 dage

BESTIL HER
DIGITAL

Elektronisk
radonmåler

RadonEye PLUS 2 – Hurtig og præcis

BESTIL HER

Alt hvad du bør vide om radon på arbejdspladser

 

I boligen er det en selvfølge at måle radon, men det gælder ikke på arbejdspladsen.

Det kan virke lidt mærkeligt, når man opholder sig næsten lige så lang tid på sin arbejdsplads som i sit hjem. Derfor opfordrer vi også vores kunder til at måle på arbejdspladsen.På arbejdspladser gælder samme grænseværdi som for boliger, nemlig et referenceniveau på 100 Bq/m3, som Bygningsreglementet 2018 har fastslået.

Læs mere i det følgende om, hvordan du nemt kan måle på din arbejdsplads.

Hvor mange dosimetre skal der bruges til at måle på en arbejdsplads?

Til at beregne antal dosimetre ved måling på en arbejdsplads anbefaler Radonova, at du følger de retningslinjer, som er udstukket af International Radon Measuring Association (IRMA). Disse opfylder også den danske metodebeskrivelse for måling på arbejdspladsen. IRMA’s retningslinjer giver en mere effektiv måling og reducerer risikoen for at skulle gentage målinger. Nedenfor vises, hvordan du beregner antallet af dosimetre. Brug vores beregner, hvis du synes, det er lettere.

Ved en radonmåling skal følgende lokaler måles:

  • Lokaler og rum, som anvendes regelmæssigt mere end fire timer om dagen.
  • Alle underjordiske lokaler/kælderlokaler eller andre lokaler med risiko for indtrængen af radon, som kan anvendes af en person mere end 1 time om ugen.
  • Samtlige aktuelle lokaler/rum i kælder- og grundplan. I større lokaler skal der placeres mindst en dosimeter pr. 150 m2.
  • På de højere etager skal der placeres mindst to dosimetre og mindst en pr. 250 m2.
Lære mere
Beregn nemt antallet af dosimetre med Radonova's lommeregner.

Hvordan måler man radon på en arbejdsplads?

Det er nemmere, end du tror, at måle på en arbejdsplads. Beregn let antallet af dosimetre med Radonovas beregner, og anbring dem ud fra medfølgende instruktioner. Efter måleperioden sender du dosimetrene tilbage til os.

Analyserapporten sendes via mail til os inden for en uge, efter vi har leveret dem til vores radonlaboratorium. Du kan læse mere via linket til højre eller kontakte os her, så hjælper vi dig gerne.

Lære mere
arbejdspladsen

Måling af radon i arbejdstiden

Mange skoler og arbejdspladser har en tidsstyret ventilation, hvilket vil sige, at ventilationen er tændt om dagen, men slukkes til natten, hvor ingen opholder sig i lokalerne. Det betyder normalt, at radonindholdet er højere om natten end om dagen, hvor personer opholder sig i lokalerne.

Den indledende langtidsmåling gennem to måneder med dosimeter, som man altid skal gennemføre, giver i disse tilfælde ikke svar på, hvor meget radon man udsættes for i løbet af dagen.

Derfor kan det i nogle tilfælde være vigtigt at måle radon i arbejdstiden.

Lære mere

Personbårne radonmålere

Hvis man på en arbejdsplads har svært ved at komme ned under referenceniveauet på 100 Bq/m3, kan det være værd at undersøge, hvor meget radon den enkelte ansatte udsættes for.

Det gør man med en personbåren radonmåler.

lære mere