Bestil direkte fra Nordens ledende akkrediterede analyselaboratorium

Verdens mest nøjagtige måling med dosimeter
• Levering med DHL inden for 1-3 dage
• Resultat af målingen inden for en uge
• Overholder Statens Byggeforskningsinstitut krav til målelaboratorier
• Akkrediteret i henhold til ISO 17025

Bestil radonmåling fra Nordens ledende analyselaboratorium

Akkrediterad og nöjagtig måling med dosimeter

» Verdens mest nøjagtige måling med dosimeter
» Levering med DHL inden for 1-3 dage
» Resultat af målingen inden for en uge
» Overholder Statens Byggeforskningsinstitut krav til målelaboratorier
» Akkrediteret i henhold til ISO 17025

AKKREDITERET

Radonmåling i
din bolig


Radtrak³® – dosimetret til nøjagtig
måling i opvarmningssæsonen

BESTIL HER
AKKREDITERET

Hurtig radonmåling i
din bolig

Rapidos® – En dosimeter for vejledende resultater på 10 dage

BESTIL HER
DIGITAL

Elektronisk
radonmåler

RadonEye – Hurtig og præcis

BESTIL HER
AKKREDITERET

Hurtig radonmåling
på arbejdsplads

Rapidos® – En dosimeter for vejledende resultater på 10 dage

BESTIL HER

Radonmåling med dosimetre fra Nordens førende laboratorium.

Radonova har verdens mest efterspurgte radonmålinger. Vi er bedre og mere moderne end vores kolleger i branchen. Derfor har vi hidtil produceret mere end fire millioner dosimetre, som anvendes over hele verden. Hvad er det, der gør os bedre end andre?

  • Vi har den højeste kvalitet og præcision i radonmålingen, dokumenteret ved internationale test
  • Vi er akkrediteret i henhold til ISO17025
  • Levering med DHL inden for 1-3 dage
  • Vores analysetider er under en uge
  • Vi tilbyder dig dit måleresultat online, uanset hvilken enhed du bruger

Når du lader os hjælpe dig med din måling, binder du dig ikke til en enkelt radonkonsulent. Du kan selv vælge, hvornår og hvordan en eventuel radonafhjælpning skal gennemføres.

Bestil radonmåling direkte hos os, så er du et skridt nærmere en radonsikring af din bolig eller din arbejdsplads.

Hvem er Radonova?

Radonova er Nordens førende laboratorium for måling af radon i huse, boligblokke og på arbejdspladser. Vores sikre målemetoder med høj nøjagtighed er akkrediteret i henhold til ISO 17025 af SWEDAC, som er medlem af European Accreditation. Ved at bruge vores radonmålere kan du nemt og med stor nøjagtighed måle radonniveauet i din bolig eller på din arbejdsplads. Det eneste, som kræves for at måle, er, at vi sender dig dosimetret, som du derefter placerer i henhold til medfølgende instruktion. Efterfølgende logger du på vores hjemmeside og indtaster hvornår måleperioden er påbegyndt og afsluttet, og returnerer derefter dosimetret gratis til vores laboratorium, som udfører analysen og giver dig resultatet på radonniveauet.

Vores virksomhed har en baggrund i den akademiske og videnskabelige verden og bruger meget avanceret udstyr til at analysere radon i indeluften ved hjælp af vores Radtrak³®Rapidos® og Duotrak® dosimetre. Vi er altid meget højt placeret i internationale sammenligningstests. Vores sikre målemetoder med høj nøjagtighed er akkrediteret i henhold til ISO 17025.

De 4 ofte stillede spørgsmål om radonniveauer indendørs

Hvorfor er radon farlig?

Radon er en radioaktiv gas, der dannes naturligt, når Uran238 henfalder. Ifølge World Health Organization, WHO, er 3%-14% af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon. Sundhedsstyrelsen anslår, at omkring 300 tilfælde af lungekræft om året i Danmark er forårsaget af radon. Kun 14% overlever 5 år efter at have fået diagnosen lungekræft. Bor eller arbejder man i en ejendom med et højt radonniveau, løber man større risiko for at blive ramt. Derfor bør man måle radon i hjemmet og på arbejdspladsen.

I Damnark er det nationale referenceniveau fastsat til den samme værdi, som kravet i Bygningsreglementet 2018 fastsætter som øvre grænse for radon i indeluften. Det betyder, at et radonindhold i indeluften, som er højre end 100 Bq/m3, betragtes som uhensigtsmæssigt, og at man burde træffe foranstaltninger for at sænke radonniveauet. Dette er for at reducere antallet af lungekræfttilfælde, hvilket Sundhedsstyrelsen også anbefaler. Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 husstande i Danmark har et for højt radonniveau over 100 Bq/m³ i indeklimaet.

Hvor kommer radon fra?

Radon er en radioaktiv gas med betegnelsen Rn-222, som dannes af radiums henfald. Radium dannes af naturligt forekommende uran i klippegrund og jordarter.

Mange mennesker lever i den tro, at der ikke er radon der, hvor de bor. Det er desværre forkert. Gassen radon findes overalt. Selv “lavrisikoområder” kan have tilstrækkeligt høje koncentrationer til at forårsage problemer. Spørgsmålet er snarere i hvilken mængde? Læs mere her.

Hvordan måler jeg radonniveauer indendørs?

For at verificere,at radonniveauer er under det nationale referenceniveau, er det vigtigt at bruge et ISO17025-akkrediteret radonlaboratorium. Dette betyder, at radonlaboratoriet har veluddannet personale og gennemprøvede arbejdsrutiner der sikrer, at måleudstyr kalibreres og kontrolleres regelmæssigt, og at analysemetoder overholder internationale standarder.

Med et akkrediteret analyselaboratorium som Radonova kan du foretage en korrekt radonmåling:

  1. Du bestiller målingen fra os, og vi sender dosimetrene direkte til dig.
  2. Du placerer dosimetrene i henhold til de medfølgende instruktioner og registrerer derefter målingen på vores websted.
  3. Når målingen er afsluttet, returnerer du dosimetrene, Efter en uge sender vi dig en akkrediteret analyserapport.

Hvordan reducerer jeg høje niveauer af radon?

Hvis du har brug for at reducere radonindholdet, bør du hyre en radonkonsulent, som kan afdække, hvor radonet kommer fra, og derefter foreslå den mest velegnede løsning.

En almindelig grund til, at husejere ikke måler radon er, at de tror, en eventuel løsning er dyr og kompliceret. Det behøver den absolut ikke være. Hvis en radonmåling skulle vise, at radonniveauet overstiger referenceværdien 100 Bq/m3, er der i de fleste tilfælde omkostningseffektive løsninger, som kan afhjælpe problemet. Vil du vide mere?

Hvordan påvirker radon menneskers sundhed?

Radongas udgør mere end halvdelen af befolkningens totale eksponering for naturlig ioniserende stråling (UNSCEAR-rapport 2000). I dag ved vi også, at forhøjede niveauer af radon kan forekomme i alle typer af bygninger, og at der er en vis mængde radongas overalt. Dermed bliver spørgsmålet, hvorfor radongas er farlig, og hvordan den kan påvirke menneskers sundhed?

Alfastråling kan skade DNA

Radon er en ædelgas, hvis radioaktive isotop Rn-222 normalt kaldes radon. På grund af de radioaktive egenskaber ved Rn-222 afgiver den alfastråling under sit radioaktive henfald. Alfastråling er ioniserende stråling, som kan påvirke vores cellers DNA. Alfastråling indebærer også, at strålingen har tilstrækkeligt med energi til at ekstrahere elektroner fra atomerne. Derfor når atomerne den såkaldte ioniserende energitilstand. Halveringstiden for Rn-222 er 3,8 dage, hvilket er tilstrækkeligt lang tid til at detektere gassen.

Alfastråling og radioaktivitet er således ioniserende stråling, som kan påvirke menneskers DNA. Andre typer af ioniserende stråling er beta og gamma. Dog har alfapartikler en høj masse (massive partikler i atomskala). De kan derfor afgive meget mere energi per strækenhed. Energiudviklingen er altså meget højere end det, der kommer fra beta- eller gammastråling. Derfor er skaderne, som alfastråling forårsager på vores DNA meget større.

Radondøtrene kan forårsage lungecancer

En af egenskaberne ved radon er, at det er en ædelgas. Det betyder, at den ikke kan skabe kemiske foreninger med andre elementer. Så hvorfor er det farligt? Svaret ligger i de såkaldte radondøtre. De er ikke gasser men radioisotoper, som kan sætte sig i åndedrætsvævet, især lungerne. Nogle af radondøtrene (Po-218 og Po-214) afgiver alfastråling med høje energier, som kan skade lungernes væv. En af de organisationer, der har klassificeret radon som kræftfremkaldende, er International Agency for Research on Cancer (IARC).

I dag er der ingen tvivl om, at radongas forårsager mange dødsfald grundet lungecancer over hele verden. Mange videnskabelige studier har påvist dette, blandt andet det her, som konkluderede, at ”radon forårsager cirka to procent af cancerdødsfaldene i Europa”.