Måle radon nu!

Over 3 000 000 leverede dosimetre
• Kort leveringstid og hurtige resultater
• Skandinaviens førende uafhængige laboratorium
• Akkrediteret i overensstemmelse med ISO17025
• Unik produktportefølje giver dig mulighed for at måle radon hele året rundt

AKKREDITERET

Radonmåling
i din villa

Radtrak²® – Dosimetre for pålidelig måling af radon, som giver den korrekte årlige gennemsnit

AKKREDITERET

Hurtig måling
i villa

Rapidos® – En måling for vejledende resultat på 10 dage. Bør opfølges med langtidsmåling med Radtrak²®

AKKREDITERET

Måling på
arbejdsplads

Har du målt radon på din
arbejdsplads?

AKKREDITERET

Radonmåling
af lejligheder

Radtrak²® – dosimetre for pålidelig måling af radon, som giver det korrekte årlige gennemsnit

Radonmåling med dosimetre fra Nordens førende laboratorium.

Radon er en radioaktiv gas, der dannes naturligt, når Uran238 henfalder. Ifølge World Health Organization, WHO, er 3%-14% af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon. Sundhedsstyrelsen anslår, at omkring 300 tilfælde af lungekræft om året er forårsaget af radon i Danmark. Bor eller arbejder man i en ejendom med et højt radonniveau, dvs. et radonniveau, som overstiger grænseværdien på 100 Bq/m³, løber man større risiko for at blive ramt. Derfor bør man måle radon i hjemmet og på arbejdspladsen.

Radonova er Nordens førende laboratorium for måling af radon i huse, boligblokke og på arbejdspladser. Vores sikre målemetoder med høj nøjagtighed er akkrediteret i henhold til ISO 17025 af SWEDAC, som er medlem af European Accreditation. Ved at bruge vores radonmålere kan du nemt og med stor nøjagtighed få et svar på radonniveauet i din bolig eller på din arbejdsplads. Det eneste, som kræves for at måle, er, at vi sender dig dosimetret, som du derefter placerer i henhold til medfølgende instruktion. Efterfølgende logger du på vores hjemmeside og indtaster, hvornår målperioden er påbegyndt og afsluttet, og returnerer derefter dosimetre gratis til vores laboratorium, som udfører analysen og giver dig resultatet for radonniveauet.

Vores virksomhed med baggrund i den akademiske og videnskabelige verden har meget avanceret udstyr til at analysere radon i indeluften ved hjælp af vores dosiemtre Radtrak²®, Rapidos® og Duotrak®. Vi placerer os altid meget højt i internationale sammenligningstests. Vores sikre målemetoder med høj nøjagtighed er akkrediteret i henhold til ISO 17025.