Bestil direkte fra Nordens ledende akkrediterede analyselaboratorium

Verdens mest nøjagtige måling med dosimeter
• Kort leveringstid og resultat af målingen inden for en uge
• Overholder Statens Byggeforskningsinstitut krav til målelaboratorier
• Akkrediteret i henhold til ISO 17025

AKKREDITERET

Radonmåling i
din bolig


Radtrak²® – dosimetret til nøjagtig
måling i opvarmningssæsonen

BESTIL HER
AKKREDITERET

Radonmåling
på arbejdsplads

Radtrak2 ® – En dosimeter til pålidelig langtidsmåling af
radon.

BESTIL HER
AKKREDITERET

Hurtig radonmåling i
din bolig

Rapidos® – dosimetret, som giver
resultat inden for 10 dage

BESTIL HER

Måling af radon med dosimetre fra Nordens førende laboratorium.

Radonova har verdens mest efterspurgte radonmålinger. Vi er bedre og mere moderne end vores kolleger i branchen. Derfor har vi hidtil produceret mere end fire millioner dosimetre, som anvendes over hele verden. Hvad er det, der gør os bedre end andre?

  • Vi har den højeste kvalitet og præcision i målingen, dokumenteret ved internationale test
  • Vi er akkrediteret i henhold til ISO17025
  • Vi lover levering inden for 1-2 dage
  • Vores analysetider er under en uge
  • Vi tilbyder dig dit måleresultat online, uanset hvilken enhed du bruger

Når du lader os hjælpe dig med din måling, binder du dig ikke til en enkelt radonkonsulent. Du kan selv vælge, hvornår og hvordan en eventuel radonafhjælpning skal gennemføres.

Bestil måling direkte hos os, så er du et skridt nærmere en radonsikring af din bolig eller din arbejdsplads.

Radon findes overalt – også der hvor du bor

Mange mennesker lever i den tro, at der ikke er radon der, hvor de bor. Det er desværre forkert. Gassen radon findes overalt. Spørgsmålet er snarere i hvilken mængde? For at mindske antallet af lungekræfttilfælde i Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man træffer foranstaltninger for at sænke radonniveauet, hvis referenceværdien på 100 Bq/m3 overskrides. Uanset hvor du bor, kan denne værdi overskrides af flere årsager.

Korte fakta – her findes radon

  • I Danmark findes radon i jorden i hele landet. Koncentrationen kan dog variere.
  • Selv “lavrisikoområder” kan have tilstrækkeligt høje koncentrationer til at forårsage problemer.

Nedsæt radonniveauet – det er en billig livsforsikring

En almindelig grund til, at husejere ikke måler radon er, at man tror, en eventuel afhjælpning er dyr og kompliceret. Det behøver den absolut ikke være. Hvis en måling skulle vise, at radonniveauet overstiger referenceværdien 100 Bq/m3, er der i de fleste tilfælde omkostningseffektive løsninger, som afhjælper problemet. Vil du vide mere?

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, der dannes naturligt, når Uran238 henfalder. Ifølge World Health Organization, WHO, er 3%-14% af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon. Sundhedsstyrelsen anslår, at omkring 300 tilfælde af lungekræft om året i Danmark er forårsaget af radon. Bor eller arbejder man i en ejendom med et højt radonniveau, løber man større risiko for at blive ramt. Derfor bør man måle radon i hjemmet og på arbejdspladsen.

Radonova er Nordens førende laboratorium for måling af radon i huse, boligblokke og på arbejdspladser. Vores sikre målemetoder med høj nøjagtighed er akkrediteret i henhold til ISO 17025 af SWEDAC, som er medlem af European Accreditation. Ved at bruge vores radonmålere kan du nemt og med stor nøjagtighed måle radonniveauet i din bolig eller på din arbejdsplads. Det eneste, som kræves for at måle, er, at vi sender dig dosimetret, som du derefter placerer i henhold til medfølgende instruktion. Efterfølgende logger du på vores hjemmeside og indtaster hvornår måleperioden er påbegyndt og afsluttet, og returnerer derefter dosimetret gratis til vores laboratorium, som udfører analysen og giver dig resultatet på radonniveauet.

Vores virksomhed har en baggrund i den akademiske og videnskabelige verden og bruger meget avanceret udstyr til at analysere radon i indeluften ved hjælp af vores Radtrak²®, Rapidos® og Duotrak® dosimetre. Vi er altid meget højt placeret i internationale sammenligningstests. Vores sikre målemetoder med høj nøjagtighed er akkrediteret i henhold til ISO 17025.