Skip to main content

Seks trin til et radonfrit miljø

By januar 21, 2020august 25th, 2020Arbejdsplads, Radonmåling

Radonmåling på arbejdspladsen – seks trin til et radonfrit miljø

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det indendørs miljø på arbejdspladsen er tilfredsstillende og ikke sundhedsfarligt. Således er det også arbejdsgiveren, der skal sørge for, at der ikke er for meget radon i luften indendørs. Her præsenteres seks trin frem mod at opnå et radonfrit arbejdsmiljø.

Trin 1 – Langtidsmåling af radon

Til at starte med bør man foretage en langtidsmåling med dosimeter gennem mindst 60 dage. På den måde får man et årsgennemsnit. Ifølge Sundhedsstyrelsen skal referenceværdien for radon ligge under et årsgennemsnit på 100 Bq/m3. Her kan du læse om, hvordan man måler radon på en arbejdsplads, og hvorfor du skal vælge et akkrediteret laboratorium.

Trin 2 – Radonmåling i arbejdstiden

Hvis den indledende langtidsmåling viser, at der er områder på arbejdspladsen, der har et radonindhold over 100 Bq/m3, bør man foretage opfølgende målinger inden for normal arbejdstid. Dette er for at få en vurdering af, hvilket radonindhold personalet udsættes for i arbejdstiden og for at få et bedre grundlag til, hvordan man eventuelt kan sænke radonindholdet. Denne type måling kan enten foretages med instrumenter, der logger radonindholdet i bestemte tidsintervaller eller med særligt udformede dosimetre.

Trin 3 – Foranstaltninger

Hvis det viser sig, at en radonreducerende foranstaltning skal gennemføres, anbefaler vi at kontakte en uddannet radonkonsulent, som kan gennemgå måleresultaterne og derpå foreslå en eller flere foranstaltninger til at sænke radonindholdet. Vi anbefaler at vælge en konsulent, der har gennemført uddannelse med henblik på radonrenovering på Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut. En liste over disse finder du her.

Trin 4 – Opfølgende måling

Når foranstaltninger er truffet, skal der udføres opfølgende målinger for at kontrollere, hvor effektive foranstaltningerne er, og sikre, at referenceværdien 100 Bq/m3 ikke overskrides. Vi anbefaler i den forbindelse, at man laver en måling i arbejdstiden som beskrevet i ovennævnte trin 2 og gennemfører en ny langtidsmåling som beskrevet i trin 1. Dermed fås et aktuelt årsgennemsnit for radonindholdet.

Trin 5 – Personbårne radonmålere

På nogle arbejdspladser kan man af forskellige årsager ikke sænke radonindholdet under referenceværdien på 100 Bq/m3. I disse tilfælde må man foretage en vurdering af, hvilket indhold medarbejderne udsættes for i deres arbejdstid. Det kan gøres ved at måle i arbejdstiden som beskrevet i trin 2. En anden mulighed er at lade medarbejderne bære radonmålere, der beregner den enkeltes radoneksponering.

Trin 6 – Radonfrit miljø

Det er veldokumenteret, hvor farligt radon er. Radon er næstefter rygning den største årsag til, at mennesker rammes af lungekræft. I Danmark vurderer Sundhedsstyrelsen, at 300 mennesker årligt rammes af lungekræft forårsaget af radon. Derfor er det afgørende at holde radonniveauet så lavt som muligt; jo lavere des bedre. Ved at følge ovennævnte trin kan I minimere radonindholdet og sikre arbejdsmiljøet for virksomhedens medarbejdere. Ud over at måle på arbejdspladsen er det også vigtigt, at medarbejderne måler i deres boliger. Det kan man læse mere om her.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.