Skip to main content

Vejledning til radonmåling på arbejdspladsen

By marts 29, 2019august 25th, 2020Nyheder, Arbejdsplads, Radonmåling

I henhold til EU’s strålingsbeskyttelsesdirektiv, 2013/59 / Euratom, som trådte i kraft i februar 2018, skal arbejdsgiverne fastlægge radonkoncentrationerne på arbejdspladsen og træffe passende foranstaltninger til at behandle radonniveauer over den nationale grænse for radon. Med indførelsen af det nye direktiv opstår der ofte spørgsmål om, hvordan radonovervågning på arbejdspladsen skal håndteres.

Hvordan måler vi radon på arbejdspladsen, og hvad skal vi overveje?

Det er nemt at måle radon. Du bestiller radon dosimetrene, placerer dem, registrerer data på hjemmesiden, indsamler dosimetrene og sender dem til radonlaboratoriet. De sender dereffter en rapport med resultaterne til dig via e-mail eller online. Der er dog flere ting at overveje, såsom hvor mange radon dosimetre er nødvendige for en pålidelig måling. Et andet spørgsmål er, hvordan arbejdet kan udføres så effektivt som muligt. Da de største omkostninger ved radonmåling er den tid, det tager at installere dosimetrene, registrere dataene og derefter hente dem igen, er det afgørende at sikre effektivitet og sikkerhed på alle stadier af processen.

Krav til radonovervågning på en arbejdsplads

For at opnå en effektiv brug af tid og nå frem til en korrekt måling skal den person, der overvåger en arbejdsplads, stille følgende krav til laboratoriet, hvor radon dosimetrene blev købt. Dette gælder, uanset om du selv udfører jobbet eller bruger en ekstern konsulent. Målinger skal tages med radon dosimetre fra et akkrediteret radon laboratorium.

Det er vigtigt at sikre at:

 • Laboratoriet er akkrediteret i henhold til ISO 17025 til måling af radon i indendørs luft
 • Leveringstiden for dosimetre er inden for 2-3 dage efter bestilling
 • Leveringstiden for elektroniske analyserapporter er inden for en (1) uge efter at dosimetrene er modtaget af laboratoriet
 • Laboratoriet har en webapplikation, der tillader indtastning af måledata og resultater, der skal downloades, og at
 • Målinger, der skal filtreres på f.eks. adresse, ejendom navn, ordre kode osv.
 • Konsoliderede rapporter kan downloades i PDF-format
 • Den kan bruges på en tablet eller anden mobil enhed.

Det er også vigtigt at informere dit eget personale om at radonmålingerne foregår. Dette gælder også rengøringspersonalet, hvis tjenesten er outsourcet. Informationsmateriale om radon og de planlagte målinger skal derfor udleveres før overvågningen starter. Radon dosimetre skal placeres sikkert, så de ikke kan flyttes eller på anden måde forstyrres under overvågning (plastik kabler kan f.eks. bruges).

Hvor mange radon dosimetre er nødvendige for at måle radon på arbejdspladsen?

Til radonmåling på arbejdspladsen anbefaler Radonova at følge retningslinjer fra IRMA (International Radon Measurement Association). På den måde vil du også opfylde de nationale krav. Fordelen ved IRMAs retningslinjer er, at deres anbefalede måleprocedure sparer tid.

Følgende steder skal inkluderes ved måling af radon:

 • Lokaler og rum, der regelmæssigt bruges i mere end fire timer i døgnet.
 • Alle underjordiske rum eller kælderlokaler, der anvendes af nogen i mere end 50 timer om året, hvor der er risiko for radonlækage.
 • Eventuelle relevante lokaler / værelser/ rum i kælderen og på stueetagen. I større lokaler skal der installeres mindst en dosimeter pr. 150 m2.
 • På højere etager: Mindst to dosinetre og mindst en pr. 250 m2.

Hvad sker der, hvis du er over referenceværdien?

Hvis det viser sig, at du er over referenceværdien, skal du starte med at måle radonkoncentrationen i arbejdstiden (kortere periode). Du kan f.eks. gøre det med Radonovas Duotrak radon dosimeter. Bemærk: Da arbejdslokaler normalt ventileres mere i arbejdstiden, kan radonniveauet være lavere på dette tidspunkt.

Hvis arbejdspladsen stadig er over referenceværdien, skal du tage skridt til at reducere radonniveauet. Dette gøres normalt ved at kontrollere ventilationen. I disse tilfælde anbefaler vi dog, at du kontakter en radon-konsulent, der kan undersøge, hvor radon kommer fra og foreslå passende handlinger.

arbejdspladsen

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.