Skip to main content
AKKREDITERET

Radonmåling

Radtrak3 ® – En dosimeter til pålidelig langtidsmåling af
radon.

BESTIL HER
AKKREDITERET

Hurtig radonmåling

Rapidos® – dosimetret, som giver
resultat inden for 10 dage

BESTIL HER
DIGITAL

Elektronisk
radonmåler

RadonEye – Hurtig og præcis

BESTIL HER

Alt hvad du bør vide om radon i din bolig

Det er vigtigt at have kontrol over radonindholdet i sin bolig, eftersom forhøjede niveauer kan medføre lungekræft. Sundhedsstyrelsen vurderer, at radon er årsagen til 9 % af alle tilfælde af lungekræft i Danmark, hvilket svarer til ca. 300 personer. Generelt skal man have et så lavt radonindhold som muligt, idet sundhedsrisiciene mindskes lineært med reduceret indhold.
Når du måler, er det vigtigt, at du følger en måleprocedure, der giver et årsgennemsnit af radonindholdet i din bolig. Det skyldes, at du dermed kan sammenligne den målte værdi med 100 Bq/m³, som er det referenceniveau, som Bygningsreglementet 2018 har fastlagt. Ved at anvende et ISO 17025-akkrediteret radonlaboratorium som Radonova får du vished for, at din radonmåling bliver korrekt.

En akkreditering stiller nemlig krav til kvaliteten og krav om, at korrekte instruktioner følger med dosimeteret (radonboksen), der bruges ved radonmålingen. Dette for at man kan opfylde kravene til måleproceduren iht. Statens Byggeforskningsinstituts anvisning 270. Som akkrediteret laboratorium gennemgår man løbende eksterne revisioner og deltager i internationale sammenligningstest hos forskellige myndigheder.

Hvordan måler man radon i boligen?

Det eneste, som kræves for at måle, er, at vi sender dig dosimetret, som skal placeres der, hvor du ønsker at måle. På vores hjemmeside kan du derefter indtaste, hvornår du påbegynder og afslutter måleperioden og efterfølgende sende dosimetret gratis retur til vores laboratorium, der analyserer dem og giver dig resultatet for radonniveauet.

Målinger skal helst udføres i fyringssæsonen (1. oktober – 30. april) for at være pålidelige og måleperioden skal vare mindst to måneder – jo længere tid desto mere nøjagtig måling.

Grænseværdien og den vejledende grænseværdi i Danmark angives som et årligt gennemsnit. I nogle tilfælde gennemføres målinger med kortere måleperiod at få en tilnærmet værdi. Ved målinger over kortere perioder bruger vi vores specialdesignede Rapidos® dosimeter, hvor der måles i 7-10 døgn.

Det er f.eks. almindeligt i forbindelse ved køb og salg af hus eller ejendom, hvor man hurtigt har brug for en indikation af radonniveauet.

Metoden, vi anvender, er en såkaldt sporfilmsmåling, hvor en lille film er placeret i et lukket dosimeter. Efter målingen analyseres sporfilmene i vores laboratorium, og rapporten sendes til dig efter cirka to uger, når analysen er færdig. Målemetoden, vi anvender, er akkrediteret i henhold til ISO 17025.

Radon findes overalt – også der hvor du bor

Luften i jorden indeholder altid høje radonkoncentrationer. Også i områder, der er klassificeret som lavrisikojord, forekommer der radon i høje nok koncentrationer til at forårsage problemer.

Hvis der findes utætheder i boligen og store mængder af radon forurenet luft trænger ind, kan det medfører et højt niveau af radon i indeluften.

Lære mere
Radongas

Skal man måle radon ved huskøb?

Der bør altid foretages en radonmåling ved et hussalg/huskøb. Da radon ikke regnes som en skjult fejl, er det op til køberen at finde ud af, om der er tale om et radonhus eller ej. Sørg for, at der foretages en måling, inden du køber hus, og at du får adgang til rapporten.

Hvis det haster med radonmålingen, kan der foretages en såkaldt korttidsmåling. Så kan du få et analysesvar i løbet af to uger. Denne radonmåling er dog kun vejledende.

Hvis der ikke er tid til at foretage en radonmåling, kan du få indføjet en klausul i aftalen om, at du vil måle efterfølgende og angive, hvordan omkostningerne til en eventuel radonsanering skal fordeles. Hvis der er foretaget en radonmåling i huset, er man forpligtet til at oplyse det ved et salg.

Lære mere

Hvordan sænker man radonindholdet?

For at beskytte sig mod radon er det første, man bør gøre, at måle forekomsten af radon i hjemmet og på arbejdspladsen.

På den måde kan man påvise, om man opholder sig i et miljø med et højt radonniveau. Hvis det viser sig, at det er tilfældet, er det vigtigt at sænke radonniveauet.

I Danmark har man bestemt, at referenceværdien for radon i indeluften skal være 100 Bq/m³.

Ved for høje niveauer på arbejdspladsen eller i hjemmet bør man tilkalde en radonkonsulent til at afdække, hvor radonet kommer fra. Derefter kan man træffe foranstaltninger for at sænke radonindholdet.

Det er vigtigt at hyre en virksomhed, som er specialist i at afhjælpe indtrængen af radon og har personale med dokumenterede kompetencer.

Les mer