Skip to main content
AKKREDITERET

Radonmåling

Radtrak3 ® – En dosimeter til pålidelig langtidsmåling af
radon.

BESTIL HER
AKKREDITERET

Hurtig radonmåling

Rapidos® – dosimetret, som giver
resultat inden for 10 dage

BESTIL HER
DIGITAL

Elektronisk
radonmåler

RadonEye – Hurtig og præcis

BESTIL HER

Radonmåling ved huskøb – en kort guide

Radon er en gas i vores indendørs luft, som kan være sundhedsfarlig, hvis niveauet er for højt. Det er derfor vigtigt, at du som huskøber har styr på radonsituationen, når du køber hus. Hvis det er en seriøs mægler, bør vedkommende tidligt i processen fremskaffe oplysninger om radonindholdet. Det hænder dog, at radonindholdet ikke er rapporteret, og så er det vigtigt at vide, hvilke spørgsmål du skal stille. Her får du nogle råd og tips.

Hvilke spørgsmål skal jeg stille mægleren angående radon, når jeg køber hus?

Det er vigtigt, at du gennemgår disse punkter i forbindelse med dit huskøb:

  • En eventuel rapport fra en radonmåling må ikke være ældre end 10 år.
  • Hvis der er udført en større ombygning i de seneste 5 år, skal der være lavet en ny måling efter denne.
  • Den gennemførte måling skal være en såkaldt langtidsmåling (mindst to måneder), der er foretaget i opvarmningssæsonen (1. oktober – 30. april) med dosimetre fra et akkrediteret laboratorium. Alt sammen for at få et korrekt årsgennemsnit.
  • Det målte årsgennemsnit skal ligge under referenceniveauet, som lyder på 100 Bq/m3 i Danmark.

Hvad skal jeg gøre, hvis radon ikke er målt?

I forbindelse med køb og salg af hus er der normalt ikke tid til at gennemføre en måling med henblik at få et årsgennemsnit. Det skyldes, at sådan en måling tager to måneder og skal gennemføres i opvarmningssæsonen.

Derfor anbefaler vi at foretage en korttidsmåling på 7-10 dage. Hvis man bruger et Rapidos dosimeter fra Radonova, får man en rigtig god indikation, man kan gå videre med. Denne måling er desuden akkrediteret. Med analyserapporten følger en vurdering af sandsynligheden for, om radonindholdet ligger over årsgennemsnittet eller ej. Husk på, at alle etager skal måles og helst alle soveværelser og andre steder, hvor man opholder sig i lang tid.

Hvad gør jeg, hvis radonindholdet ligger over grænseværdien?

Hvis sandsynligheden for, at referenceniveauet overskrides, er høj, bør du tage højde for dette i købsaftalen ved at få indført en klausul, hvor sælgeren påtager sig eventuelle udgifter til foranstaltninger. Hvis der er tid til det, kan man også inddrage et firma, der foretager et radontilsyn og derpå fremsætter et udgiftsestimat for foranstaltninger til at reducere radonindholdet.