was successfully added to your cart.

Kurv

Her samler vi aktuelle nyheder og information om radon

Dosimeter eller digital radonmåler – hvad skal man vælge?

By | Radonmåling | No Comments

Ved radonmåling opstår spørgsmålet ofte, om man skal bruge dosimetre eller digitale radonmålere. Som privatperson kan det samtidig være svært at vide, hvilken type måleteknik man skal vælge ved radonmåling i en villa. For at forenkle valget har vi udarbejdet en vejledning, som beskriver, om du skal bruge dosimeter eller en digital radonmåler.

Det korte svar på spørgsmålet, om man skal bruge det ene eller det andet, er, at det afhænger af formålet med radonmålingen. Det er dog vigtigt først at forstå, hvordan radon kan være farligt.

Hvordan kan radon udgøre en sundhedsrisiko?

Radon er en radioaktiv gas, som siver ind fra jorden og i visse tilfælde kommer fra bygningsmateriale. Afhængig af jordbunden under huset og konstruktionstypen kan der opstå skadeligt høje koncentrationer af radon.
Radon er næst efter rygning den mest almindelige årsag til lungekræft. Ligesom ved rygning er det den langsigtede virkning, som kan give kræft, og risikoen stiger, hvis man i en længere periode har været udsat for et højt radonniveau.
Det er derimod ikke farligt at opholde sig i kortere tid i et indemiljø med forhøjet radonniveau. For at forstå risikoen i ens eget hjem er det derfor vigtigt at måle radon i en længere periode. Så undgår man også at få en misvisende radonværdi, da radonniveauet kan variere kraftigt i løbet af et døgn og også påvirkes af vejrforholdene.

På grund af sundhedsrisikoen og vigtigheden af pålidelige radonmålinger ønsker strålingssikkerhedsmyndigheder rundt om i verden, at man måler den årlige gennemsnitsværdi af radon. Ved at gå ud fra den årlige gennemsnitsværdi får man det bedste billede af de aktuelle forhold og den eventuelle sundhedsrisiko. Grænseværdierne i forskellige lande udtrykkes også som årlige gennemsnitsværdier. I Sverige har Strålingssikkerhedsmyndigheden fastsat en referenceværdi på 200 Bq/m3 som årlig gennemsnitsværdi, som ikke bør overskrides.

Hvornår skal jeg bruge dosimetre?

Hvis du aldrig har målt radon i dit hjem og ønsker at vide, hvilken risiko du eventuelt udsættes for, skal du vælge dosimetre. Du placerer dem ud fra enkle instruktioner på udvalgte steder i hjemmet. Efter 2-3 måneder sender du dosimetrene til et laboratorium til analyse. Fordelen ved dosimetre er følgende:

Du får radonindholdet i dit hjem udtrykt i en årlig gennemsnitsværdi, som bedst afspejler eventuelle sundhedsrisici.
Det er en billig, robust og veldokumenteret metode, hvor man enkelt opfylder nationale krav til placering af dosimetre flere forskellige steder i huset.
Hvis du indgår aftale med et akkrediteret laboratorium, får du et korrekt målt radonniveau.
I nogle lande (bl.a. Sverige), som bidrager til at reducere radonproblemer, godkendes radonniveauet kun, hvis det er udtrykt i en årlig gennemsnitsværdi.
For at få en årlig gennemsnitsværdi er det altså ikke nødvendigt at måle et helt år. Normalt er 2-3 måneder tilstrækkeligt afhængigt af, hvilket land man måler i og de regler, der er gældende der. Hvis du vælger et akkrediteret målelaboratorium, får du tydelige og korrekte instruktioner, så du måler rigtigt og bruger det rigtige antal dosimetre. Når man måler med dosimetre, er det samtidig vigtigt at forstå, at man ikke straks (på stedet) kan se, hvilket radonniveau man har i huset. Det er en såkaldt passiv metode, hvor målelaboratoriet skal analysere dosimetret. Derefter modtager du et analysesvar udtrykt i en årlig gennemsnitsværdi, som viser radonniveauet i dit hjem.

Hvornår skal jeg bruge digitale radonmålere?

Hos privatpersoner anvendes digitale radonmålere primært til at måle effekten af tiltag til nedsættelse af radonniveauet. Det skyldes, at man her kan se, hvordan radonniveauet varierer fra time til time. Det kan være af stor interesse, hvis man for eksempel har installeret et radonsug for at sænke radonniveauet i huset.

I princippet kan man også måle den årlige gennemsnitsværdi med en digital radonmåler, men det anbefales ikke. Der findes naturligvis radonmålere, som udtrykker radonniveauet i en gennemsnitsværdi over en længere periode. Men der findes ingen akkrediterede eller godkendte, digitale radonmålere til private.

Det bliver også betydeligt dyrere at bruge digitale radonmålere til at måle den årlige gennemsnitsværdi, fordi det som regel ikke er nok at måle radonniveauet i ét rum. For at få en korrekt værdi kræver man i de fleste lande, at radonniveauet måles i flere rum. Det betyder, at man skal bruge et antal radonmålere, og det kan medføre store omkostninger. Særligt hvis man sammenligner med omkostningerne til at måle den årlige gennemsnitsværdi med dosimetre.

dosimeter eller digital radonmåler

Radonova vokser – Thomas Chauvin bliver ansvarlig for Frankrig

By | Nyheder | No Comments

Radonova vokser og har ansat Thomas Chauvin som ansvarlig for virksomhedens salg og samarbejdet på det franske marked. Med Thomas Chauvin får Radonova bedre muligheder for at bearbejde det voksende franske marked for måling og analyse af radon. Satsningen i Frankrig indebærer, at Radonova vokser yderligere på et globalt marked med stadig hårdere krav til håndteringen af radon i boliger og på arbejdspladser.

Frankrig har ligesom flere andre lande vedtaget nye regler og lovgivning vedrørende menneskers eksponering for radon.

– I Frankrig har der generelt været begrænset viden om radon, på trods af at radonindholdet i flere dele af landet udgør en sundhedsrisiko. Nu vokser interessen og behovet for bedre kontrol med radongas i boliger og på arbejdspladser. Jeg er overbevist om, at Radonova som verdens førende radonlaboratorium kan bidrage både med ekspertise og tjenesteydelser, siger Thomas Chauvin.

– Vi ved af erfaring, at det kræver et godt kendskab til lokale forhold, hvis man skal lykkes internationalt. Thomas har en baggrund og erfaringer, der giver os en tydeligere og bedre tilstedeværelse, når vi nu vil styrke os i Frankrig, siger Karl Nilsson, CEO hos Radonova Laboratories.

Den offentlige sektor og arbejdspladser driver udviklingen

– Jeg er overbevist om, at den offentlige sektor, myndigheder og arbejdspladser vil være motoren, når Frankrig nu bevæger sig mod et mere aktivt arbejde med at bekæmpe radonens skadelige effekter. Her vil der blive stillet ekstra høje krav til rationelle processer, service og kvalitet, fortsætter Thomas.
– Radonova er akkrediteret iht. ISO 17025 og den eneste aktør, som tilbyder en onlinetjeneste, der understøtter radonmålinger og analyser, Radonline. Det betyder, at vi kan imødekomme hårde krav i alle led. Nu ser jeg frem til at få ansvaret for virksomhedens udvikling og aktiviteter i mit hjemland Frankrig, afslutter Thomas.

Thomas Chauvin har en mastergrad i byplanlægning fra universitetet i Nantes. Gennem flere år har Thomas arbejdet med forskellige byplanlægningsprojekter i Frankrig.

Ifølge World Health Organization, WHO, er 3 % – 14 % af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon, afhængigt af hvor man bor. WHO anbefaler en grænseværdi for radonindholdet på 100 Bq/m3.

Yderligere information om radon og radonmåling findes her»

Radonova vokser – Thomas Chauvin bliver ansvarlig for Frankrig

Akkreditering garanterer kvaliteten af en radonmåling

By | Okategoriserade | No Comments

Akkreditering garanterer et optimalt kvalitetsniveau, fordi det indebærer strenge specifikationer for det laboratorium, der har dem. Faktisk gennemføres flere evalueringer hvert år af uafhængige organer for at kontrollere, at alle produktionssystemer og analyser opfylder kravene til akkreditering. Det er en frivillig tilgang, der garanterer et højt niveau af kvalitet og service.
Det skal bemærkes, at ikke alle laboratorier, der tilbyder radondetektorer, nødvendigvis er akkrediterede. Hvorfor dette? Akkreditering er dyrt og påvirker naturligvis detektorens endelige pris. De fleste kunder søger dog først og fremmest at betale mindre, hvilket forklarer, hvorfor nogle laboratorier vælger at undvære dette løfte om kvalitet.
Med hensyn til radon kan en akkrediteret måling kun opnås fra et laboratorium, der er akkrediteret i henhold til ISO / IEC 17025. Derudover skal målingen også følge instruktionerne, der følger med detektorerne.

Hvorfor er akkreditering vigtig?

Når en kunde bestiller en måling af radon, forventer han naturligvis, at målingen skal udføres professionelt og nøjagtigt. Et ikke-godkendt laboratorium kan ikke garantere dette.
– Risikoen er betydelig, fordi en måling udført uden akkreditering ikke kan garantere pålidelige resultater. Faktisk kan en lille måling, selv upræcis, have alvorlige konsekvenser. Måling af lave niveauer i et arbejdsmiljø, hvor radonniveauet i virkeligheden er højt, kan have alvorlige konsekvenser for arbejdernes sundhed. Omvendt, hvis du måler høje niveauer i et miljø, hvor radonniveauerne i virkeligheden er lave, kan det føre til unødvendige arbejdsomkostninger, siger Karl Nilsson, administrerende direktør for Radonova Laboratories.
Vores råd til pålidelige målinger: foretræk altid radon måleteknologi fra et akkrediteret laboratorium. Som en del af lovgivningsmæssige foranstaltninger i Frankrig skal målingerne udføres af et akkrediteret laboratorium

Hvorfor vælge Radonova?

– Vores måleprocesser gennemgås regelmæssigt af et uafhængigt regeringsorgan. I Sverige er SWEDAC ansvarlig for denne opgave. Denne organisation kontrollerer, at vi overholder et antal målestandarder, herunder ISO / IEC 17025.
– Vi kontrolleres også for vores upartiskhed og foretrækker altid ærlighed og gennemsigtighed, selv når det ikke tjener vores interesser. Radonova er bestemt en kommerciel aktør, men også en førende aktør inden for forebyggelse af de skadelige virkninger af radon.
– Vores radon-måleapparater kalibreres konstant i henhold til teknikkens regler. Vi konfronterer regelmæssigt vores enheder med radonkamre fra Radiologisk Sikkerhedsautoritet, hvor radonværdien er kendt, og kontrollerer således nøjagtigheden af vores enheder.
– Vi deltager i krævende nationale og internationale komparative tests, hvor vi regelmæssigt vises øverst på ranglisterne.
Bemærk, at akkreditering kan relateres til forskellige målemetoder. Derfor er det vigtigt at kontrollere, hvilke typer af målinger et laboratorium er akkrediteret for. Radonova er akkrediteret for målinger i indendørs luft og i vand. Her finder du mere information om Radonova og vores akkrediterede målemetoder.

Vores kunder har tillid til os

Siden oktober 1995 er Radonova blevet akkrediteret til kontinuerlig radonmåling siden 1995. Dette betyder, at vi kan garantere høj kvalitet og nøjagtige radonmålinger. Med denne akkreditering og den hurtigste analyse- og leveringstid på markedet er vi blevet det førende valg for enkeltpersoner og virksomheder, der ønsker at måle radon så effektivt som muligt.

Hvor mange detektorer er der behov for til måling af en arbejdsplads?

By | Radonmåling | No Comments

Siden ikrafttrædelsen af det nye EU-strålingsbeskyttelsesdirektiv (2013/59 / Euratom) i 2018 kræves det, at arbejdsgivere i såkaldte risikoområder skal kende radonniveauerne på deres arbejdsplads. Denne nye lov har også ført til en betydelig stigning i antallet af bygninger, der skal måles i Frankrig. Måling af radon kan imidlertid ikke improviseres. Hver måling skal udføres i henhold til specifikke regler for at sikre en pålidelig måling.

Som et verdensledende laboratorium giver Radonova en praktisk guide til at hjælpe arbejdsgivere med at udføre de rigtige målinger.

Få en oversigt i henhold til den “lovgivningsmæssige” metode
Start med at udføre en måling i overensstemmelse med lovens anbefalinger. I Frankrig betyder det, at målingen skal vare mindst 2 måneder med detektorer fra et akkrediteret laboratorium og udføres mellem oktober og april. Denne metode gør det muligt at definere en gennemsnitlig årlig radoneksponeringsgrad udtrykt i Bq / m3.

Fokuser på flere mål end ikke nok

Hvor mange detektorer er der behov for? Dette er spørgsmålet, der opstår meget ofte, når et måleprojekt starter. Desværre stiller myndighederne meget få oplysninger om den metode, der skal anvendes, til rådighed. Det gør det således vanskeligt at estimere behovet nøjagtigt. Radonova anbefaler at henvise til den internationale metode, der er offentliggjort af IRMA (International Sammenslutning for Radon Måling).
Det kan være fristende at minimere omkostningerne ved projektmåling ved at begrænse antallet af bestilte detektorer. Denne praksis er for det meste en forkert god idé. Det er faktisk altid bedre at have flere målepunkter end ikke nok, for i tilfælde af unormalt høj måling vil det være lettere at målrette mere præcist mod kilderne til radon-indtrængning. Omkostningerne ved en detektor er i sidste ende lave i betragtning af de ekstra omkostninger, der kan repræsentere yderligere undersøgelser udført af en specialist.
Multiplikation af målepunkter gør det således muligt at beskytte sig mod uventet store omkostninger.

Regler for beregning af det påkrævede antal detektorer

IRMA-metoden til beregning af antallet af nødvendige radondetektorer er den mest effektive til en pålidelig måling. Følg vejledningen:

• Radondetektorer skal placeres i rum, hvor medarbejderne tilbringer mere end 4 timer om dagen og i kældre, hvor de opholder sig mere end 50 timer om året.

• For store rum og lokaler beliggende i stueetagen eller kælderen skal der installeres en radondetektor hver 150 m²

• For store sale og lokaler på andre etager skal der installeres en radondetektor hver 250 m²

• Brug mindst to radondetektorer pr. bygning og pr. etage

• Mål altid i de rum, hvor du og dine kolleger tilbringer mest tid

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du er i tvivl. Vores team af specialister hjælper dig med dit måleprojekt

Radonkonference i Krakow: specifikt fokus på kvaliteten af målinger og analyser

By | Nyheder | No Comments

Radonova deltog i slutningen af maj i den internationale radonkonference i Krakow. Årets radonkonference var den tredje inden for temaet ”Radon in the Environment”. Eventen var arrangeret af The Institute of Nuclear Physics IFJ-PAN i Krakow.
På konferencen blev en række forskningsprojekter og nye løsninger, som har til formål at mindske de skadelige effekter af radon, præsenteret. Derfor var et af konferencens hovedemner også det europæiske strålebeskyttelsesdirektiv BSS 59/2013/EURATOM. Direktivet blev indført i 2018 og skal bidrage til at beskytte mod de farer, der følger af eksponering for ioniserende stråling.

EU prioriterer kvalitetsarbejdet

Radonovas José-Luis Gutiérrez Villanueva deltog i sin egenskab af sekretær for ERA (European Radon Association). Også Radonovas Tryggve Rönnqvist deltog og holdt en præsentation inden for temaet ”Radon adsorption in detector holder plastic – a source to incorrect calibrations”. På konferencen præsenterede Radonova også den seneste version af ATMOS – verdens mest følsomme radonsniffer.

– Konferencen i Krakow er en af de vigtigste, der afholdes i år. Her mødes forskere og virksomheder fra hele verden og udveksler erfaringer. Derfor var der også en workshop med særskilt fokus på, hvordan radonmålinger gennemføres med højest mulige sikkerhed og pålidelighed. Desuden er kvalitetsaspektet ved radonmålinger meget højt på dagsordenen i EU. På den baggrund vil Radonova som verdens førende radonlaboratorium bidrage med indsigt og erfaring i, hvordan man sikrer kvaliteten ved målinger og analyser af radon, siger José-Luis Gutiérrez Villanueva.

Risici ved radon

Radon er en radioaktiv gas, som dannes naturligt, når stoffet uran-238 henfalder. Radongassen henfalder så til såkaldte radondøtre. Radondøtre er radioaktive metalatomer, der sætter sig i vores luftveje ved indånding. Når dette henfald sker, afgives stråling fra radondøtrene, som kan beskadige cellerne i vores luftveje og lunger. I værste fald kan de forårsage kræft. Ifølge World Health Organization, WHO, er 3 % – 14 % af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon, afhængigt af hvor man bor, og de anbefaler en grænseværdi for radonindholdet på 100 Bq/m3.

Yderligere information om radon og radonmåling findes her»
Yderligere information om årets radonkonference findes her»

Radonkonference i Krakow

ATMOS: Ny version af verdens letteste og mest følsomme radonsniffer

By | Nyheder, Radonmåling | No Comments

Radonova Laboratories lancerer en ny version af ATMOS radondetektor. Den nye version vejer 4,5 kg, præsenterer et nyt design, flere nye funktioner og forbedrede softwarefunktioner. Den nye ATMOS er designet til at gøre radonmålinger endnu hurtigere og mere effektive i marken. ATMOS ny version er allerede tilgængelig.
Instrumentet blev udviklet for at imødekomme behovene i et voksende internationalt marked, der kræver moderne, effektive og behagelige instrumenter til radonmåling.

Stigende efterspørgsel efter radonmålinger

Behovet for pålidelige og let anvendelige måleinstrumenter i marken øges, når flere og flere hjem og arbejdspladser oplever stigende radonniveauer.
For at bestemme kilderne til radonindtrængning i indendørs luft har operatøren, der indlæser målingen, derfor brug for et instrument, der er i stand til nøjagtigt og hurtigt at indikere et pålideligt niveau af radon. Derudover er det undertiden nødvendigt at måle radonvariationer hvert minut og i forskellige sammenhænge for at afklare variationer i løbet af dagen. Den nye ATMOS er designet med dette i tankerne og forenkler og optimerer feltarbejdet.

Hurtige og pålidelige målerapporter

ATMOS er unik, fordi det er det mest følsomme og lette instrument, der kan bruges i felten og på laboratoriet.
– Takket være sin kompakte størrelse, lette vægt og generelle bærbarhed kan ATMOS let og hurtigt transporteres fra et sted til et andet. Den opdaterede software gør det nemt at udtrække data og giver dig mulighed for hurtigt at oprette pålidelige målerapporter. Patrik Starck, Radonovas tekniske fysiker og udviklingschef, forklarer, at den nyeste version af ATMOS giver operatører mulighed for at udføre mange flere målinger over en periode end andre instrumenter, der findes på markedet.
– Sammenlignet med tidligere versioner er instrumentet blevet fuldstændigt redesignet. Kun målekammeret forbliver det samme. Til dette emne tilføjer Patrik Starck imidlertid, at målekammeret sandsynligvis var den eneste del af enheden, der teknisk set var den mest gennemførte.

Voksende internationalt marked

Tidligere versioner af ATMOS blev hovedsageligt distribueret i Sverige. Konfronteret med den voksende internationale efterspørgsel har Radonova tilpasset sin produktionskapacitet i virksomhedens fabrik i Uppsala.
– Det er selvfølgelig tilfredsstillende at se efterspørgslen blive international. Den nye ATMOS blev lanceret efter flere års forskning og udvikling. Som et resultat er markedsentusiasme for produktet et konkret bevis på, at flere og flere mennesker og virksomheder anerkender fordelene ved enheden, siger Karl Nilsson, administrerende direktør for Radonova Laboratories.

Nye ATMOS-specifikationer:

-Let og kompakt, hvilket forenkler arbejdet i felten
-Vægt: 4,5 kg Størrelse: 500 x 385 x 220 mm (L x H x B)
-Ny software til redigering af hurtige og sikre målrapporter
-Pulsationskammeret har høj følsomhed og hurtig responstid
Chirp-funktion – vurderer niveauet for indhold i trange rum
-PC-kommunikation via en USB-port
– Historik > 10 år for måledata
Den grundlæggende version af ATMOS fås til en pris af 8 945 € ekskl. moms.

Risici relateret til radon

Radon er en naturlig radioaktiv gas fra opløsningskæden Uranium 238. Fortsætter processen, nedbrydes radon for at danne efterkommere, der har form af radioaktive metalatomer, der kan sætte sig fast i vores luftveje, når radongas indåndes. Når der opstår henfald og en efterkommer danner en ioniserende stråling. Disse udstrålinger er især farlige for cellerne i luftvejene og kan være oprindelsen til udviklingen af en cancer. I Frankrig er radon således ansvarlig for omkring 1900 og 2500 dødsfald af lungekræft. WHO anbefaler derfor at begrænse koncentrationen til 100 Bq / m3 for at begrænse virkningen af radon.

Produktbeskrivelse ATMOS

ATMOS har et integreret affugtningssystem for at sikre, at luftens fugtighedsindhold ikke forstyrrer målingen. Affugteren fungerer under betingelser med mættet fugtighed ved temperaturer op til 40 ° C. ATMOS viser også en tabel over de sidste 10 niveauer målt ved valgt integrationstid. For hver beregnet radonmåling kan brugeren også se usikkerheden, der er forbundet med målingen. ATMOS-affugtning er automatisk og fuldt integreret med instrumentet. Lufttryk, temperatur og luftfugtighed vises på skærmen og registreres for hver måling. Da måleværdien vises live, når en ny måling starter, behøver brugeren ikke at vente til slutningen af målecyklussen for at kende den målte værdi.
ATMOS har en software til analyse af måledata. Den 3,5 tommer berøringsskærm viser:
– radonindholdet i Bq / m³,
– usikkerheden siden målingens start,
– integrationstid, målingstidspunkt,
– klokkeslæt og dato.
Enheden leveres med en rem, en beskyttelsespose, en 24 V DC-adapter og en 3 meter slange med adapter. Læse- og rapporteringssoftwaren kører på Windows og er inkluderet i instrumentet. Softwaren læser måledata, der er gemt i enheden for at evaluere variationer over tid såvel som energispektret. Denne software er kompatibel med ældre versioner af Windows.
ATMOS måler alfahenfald af radon og dets efterkommere. Den er helt ufølsom over for gammastråling. Alfa-strålingen af de forskellige isotoper detekteres. Brugeren kan indstille den ønskede integrationstid. Jo længere varighed, jo mere præcis er målingen. Målingsenergispektret registreres hvert 10. minut under målingen. Dette giver brugeren mulighed for at garantere kvaliteten af måledataene.

For mere information om den nye ATMOS klik her
For mere information om radon og radon måling, klik her

Radonova analyserer knap 30.000 detektorer på en uge

By | Nyheder | No Comments

Maj måned er altid et sæsonhøjdepunkt, når Radonova analyserer store mængder radonprøver. I år slog verdens førende radonlaboratorium rekord i antal rapporterede detektorer på en uge.
Oscar Wännerud er ansvarlig for Radonovas laboratorium og kommenterer højsæsonen således:

– I slutningen af målesæsonen går vi ind i vores mest intensive fase, når Radonova analyserer store mængder indkommende leverancer af radondetektorer. Mange venter gerne til det sidste og afslutter deres måling i slutningen af april, hvilket medfører ekstramange indkommende detektorer. Vi toppede i uge 20, hvor vi analyserede i alt 29.626 detektorer. Det er en historisk rekord for Radonova og endnu et udtryk for, at vi er verdensførende inden for radonmåling og analyse.

Øget digitalisering giver fortsat hurtige analysesvar

– Den store udfordring på denne tid af sæsonen er at holde analysetiden nede. Jeg synes generelt, at det lykkes godt for os, selv når der arbejdes på højtryk på laboratoriet. Samtidig er rådet til kunderne, at de registrerer deres oplysninger via Mine sider, så får man altid den kortest mulige analysetid.
– Ud over et engageret og kompetent personale med lang erfaring i radonbranchen er en øget digitalisering og automatisering de vigtigste byggesten, når vi opskalerer virksomheden, samtidig med at vi fastholder kvaliteten.
– Det handler også om at turde udvikle og nogle gange stille spørgsmål til de indarbejdede rutiner. Som regel kan man finde arbejdsgange og processer, der kan gøres endnu smidigere.

Ny lovgivning bidrager

Siden den nye svenske Strålskyddslagen (lov om strålebeskyttelse) trådte i kraft i juni 2018, har landets arbejdsgivere haft ansvaret for at kontrollere radonindholdet på arbejdspladserne.
– Vi har set en tydelig forøgelse, hvor virksomheder vil og skal måle radon i arbejdsmiljøet. Den nye lovgivning har uden tvivl bidraget til, at vi får flere detektorer at analysere. Med tanke på de sundhedsrisici, som øget radonindhold medfører, føles det godt at være en del af en udvikling, hvor færre mennesker udsættes for forhøjet radonindhold. Budskabet er også, at det er enkelt at måle radon, både for privatpersoner og arbejdsgivere. Vores kundeservice guider gerne dem, der har spørgsmål eller er usikre. Radonova analyserer en betydelig del av verdens radonprøver og har erfaring, som vi gerne deler ud af.
Læs mere om radon og risikoen ved radon her»

Radonova analyserer knap 30.000 detektorer på en uge

Radonova, spydspids for metroRADON-projektet, deler sin erfaring under CARSTs årlige forum

By | Okategoriserade | No Comments

Radonova Radon-ekspert José-Luis Gutiérrez Villanueva talte for nylig på den årlige konference for den canadiske sammenslutning af radonforskere og teknologer (CARST). José-Luis var den eneste ikke-nordamerikanske gæst, der deltog i forummet. Vores ekspert kunne således dele sin erhvervede erfaring med metroRADON – Europas største projekt vedrørende radon og måleteknologier.

Interesse og internationalt samarbejde

– Interessen for radon-relaterede spørgsmål og teknologier er voksende i Canada. CARST-konferencen var således en glimrende mulighed for at dele viden med erfarne radon-praktikere, der ligeledes står over for radon-problemet, men under forskellige forhold. Radon er nemlig et område, hvor internationalt samarbejde er afgørende. Radonova ønsker at være involveret i alle initiativer om videndeling. Derfor lægger vi stor vægt på forholdet til CARST og andre organisationer, siger José-Luis Gutiérrez Villanueva.
Radon er et globalt sundhedsproblem, der forårsager 230.000 tilfælde af lungekræft hvert år. Det er således et seriøst emne, som det er vigtigt at investere i.
CARST blev stiftet i 2011. I dag har organisationen mere end 300 medlemmer bestående af en række virksomheder, herunder Radonova. Bill Rounds, formand for Radonova, sidder i CARSTs bestyrelse.
José Luis Gutiérrez Villanueva har arbejdet med radonproblemer i 15 år. Han skrev sin afhandling om “Radonkoncentrationer i jord, luft og vand i en granit-zone: udvikling og instrumentelle målinger ” (Valladolid Universitet, 2008). Han er ekspert i dataanalyse og i radon måleteknikker. José-Luis er også sekretær for European Radon Association og har stor erfaring i internationalt arbejde med radon.

Du kan finde flere oplysninger om radon og radonmåling her»
CARST: Mere information her»
metroRADON: Mere information her»

Radonmåling i vand – Radonova får høje karakterer i EU-test

By | Nyheder, Okategoriserade, Radonmåling | No Comments

Radonova Laboratories har i den sammenlignende EU-test ”REM 2018” fået meget gode resultater. Testen gælder radonmåling i vand og sammenligner medvirkende laboratoriers analyseresultat med en referenceværdi. Radonovas analyse havde en afvigelse på 3,8% i gennemsnit i forhold til referenceværdien. Afvigelser på op til 15% bedømmes som et godkendt resultat.

– Dette er en stor, international test, som viser, at Radonovas metode til radonmåling af drikkevand er sikker og har stor nøjagtighed. Radon i vand behøver ikke i sig selv at være et stort problem. Derimod kan radon, som afdunster til indeluften, når man for eksempel tager bad, vasker eller vasker op, udgøre en sundhedsrisiko. Derfor er det vigtigt at gennemføre studier og test af denne type, kommenterer Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova Laboratories,

Den sammenlignende test omfatter i alt 101 medvirkende laboratorier, hvoraf visse har deltaget med mere end en analyse. Testens fulde navn er ”REM 2018 radon-in-water proficiency test”.

Om radon og radonmåling i vand 

Radon i vand afdunster let til luften. Det kan betyde, at radonindholdet i indeluften bliver forøget og giver en øget risiko for lungekræft. Et radonindhold på 1. 000 Bq/l kan tilføre cirka 100 Bq/m³ til indeluften. Det er primært radongas i drikkevand fra bjergborede brønde, der skal måles for at sikre, at de ikke ligger over en grænseværdi på 1.000 Bq/l.

Læs mere om radon og radonmåling her»

Den kortvarige måling, det rigtige valg ved et ejendomssalg

By | Hjem | No Comments

Radon er et vigtigt emne, når man sælger hus. At informere køberen om radoniveauet fører ofte til en sundere transaktion. Desværre tillader salgstiden i de fleste tilfælde ikke en traditionel måling over flere måneder. Den kortvarige foranstaltning bliver derefter en interessant løsning. Faktisk giver en korrekt udført kortvarig måling køberen og sælgeren en fuldstændig pålidelig indikation af niveauet for radon

Den mest nøjagtige kortvarige måling i verden

For at imødekomme dette behov har Radonova udviklet verdens mest nøjagtige radondetektor til kortvarige målinger – Rapidos. Rapidos bruges over hele verden og meget ofte i forbindelse med transaktioner af fast ejendom. Men hvad gør Rapidos bedre end andre radondetektorer?
De vigtigste funktioner, der adskiller Rapidos fra andre detektorer, er følgende:
• Evne til at måle lave radonniveauer i størrelsesordenen 50 Bq / m³
• Ekstremt pålideligt resultat sammenlignet med andre løsninger til kortvarig måling
• Sikker og dateret vakuumemballage til levering af sensor
• Den hurtigste analyse- og responstid på markedet

Rapidos kan måle radon med en relativt høj grad af pålidelighed. Dette især takket være detektorens målevolumen, der er to til tre gange højere end for andre mærker. Målevolumen er den mængde luft, der er indeholdt i detektorkammeret (hvor måleprocessen finder sted). Et større volumen kan måle flere alfapartikler, som dannes når radon henfalder. Dette giver mere komplette og bedre data.

Høj kvalitet på alle niveauer

Evnen til at udføre meget nøjagtige målinger med kort varighed afhænger også af kvaliteten af den film, der bruges til at fremstille detektorerne. For at sikre en nøjagtig analyse er det desuden vigtigt at minimere eksponeringen af filmen for radon under fremstillings- og emballeringsprocessen (dvs. inden målingens start). Man kalder således de få spor, der er efterladt ved opløsning af radon under denne proces for “baggrundsspor”. Til dette formål stiller Radonova drakoniske krav til renlighed og sporbarhed for at minimere antallet af baggrundsspor på filmene. Tilsvarende er alle detektorer vakuumpakkede for at undgå at eksponere radondetektorer under levering og opbevaring. Dette gør det let at kontrollere når som helst om en pakke lækker.

Radonova deltager regelmæssigt i forskellige eksterne komparative tests for at garantere en høj og konstant kvalitet. Radonova revideres også årligt af et uafhængigt organ, der udsteder ISO 17025, ISO 9001 og ISO 14001 certificeringer, der kræves til vores aktivitet.

Derudover tilbyder Radonova alle disse kunder den korteste analysetid på markedet. Dette gør det muligt, især under kortvarige målinger, at forkorte tiden mellem ordren og udgaven af analyserapporten endnu mere.

Radon i korte træk

Radon er en usynlig gas fra jorden og findes i den luft, vi indånder. Det nedbrydes og danner efterkommere i form af radioaktive metalatomer. De bliver fanget i vores luftveje og udsender stråling. For eksempel kan indånding af luft med en høj koncentration af radon forårsage lungekræft.

En høj koncentration af radon er den største kræftfremkaldende risiko i den indendørs luftkvalitet. Cirka 230.000 mennesker over hele verden udvikler lungekræft hvert år på grund af høje niveauer af radon.

Klik her for at lære mere om måling af radon i dit hjem

Interkomparative test: Radonova får topkarakterer i PHE-test

By | Okategoriserade | No Comments

Radonova opnår fremragende resultater på PHE-interkomparative test

Radonova laboratorierne har opnået meget gode resultater efter en interkomparativ test udført af det offentlige selskab PHE (Public Health England). Testene blev udført for 5 forskellige radonkoncentrationer. Radonova deltog med to forskellige type detektorer for hvert koncentrationsniveau, svarende til 10 gennemførte interkomparative målinger. I alle tilfælde afveg Radonovas resultater med mindre end 4% fra referenceværdien, hvilket bekræfter den fremragende kvalitet af vores produkter.

Processen består i at gennemføre 5 forskellige målinger. Disse målinger udføres under atmosfæriske forhold, hvor radonkoncentrationerne er forskellige. Når målingen er afsluttet, sammenlignes resultaterne fra de forskellige detektorer, der deltager i testen, med det officielle referenceniveau angivet med PHE for hver af de 5 målinger. Særligt imponerende er resultaterne opnået med Duotrak detektoren fra Radonova. Faktisk viste tre af de fem tests en afvigelse på mindre end 1% sammenlignet med referenceværdien.

En krævende test

Radonova har i flere år deltaget regelmæssigt i denne type interkomparative test. Vores produkter er regelmæssigt i spidsen, men vi har ikke hidtil formået at nå et sådant niveau. Dette er helt sikkert vores bedste resultater hidtil. Vi er meget stolte af disse resultater, som kroner vores fortsatte engagement i udviklingen af kvaliteten af vores radondetektorer såvel som vores instrumenter og målemetoder, erklærer Karl Nilsson, generaldirektør for Radonova Laboratories.

Den interkomparative test af PHE er en af verdens mest krævende tests. Detektorerne er udsat for meget variable eksponeringer på mellem 137 og 2180 kBqh / m3, hvilket gør dem særligt krævende med hensyn til pålidelighed og funktionalitet. Vi er stolte af fortsat at kunne levere måleudstyr i allerhøjeste kvalitet til vores kunder. Derudover bekræfter disse resultater, at vi fortsat er på forkant med markedet inden for radonmålinger. Kommenterede Tryggve Rönnqvist, radonspecialist på Radonova.

EURADOS opretter en ny arbejdsgruppe dedikeret til radon

By | Okategoriserade | No Comments

Den europæiske strålingsdosimetri gruppe (EURADOS) har oprettet en ny arbejdsgruppe. Den vil være specifikt dedikeret til måling af radon. EURADOS ‘aktivitet har altid historisk fokuseret på stråling inden for områderne sundhed og industri. Det øgede fokus på radon forklares dels af konsekvenserne af det nye Euratom-direktiv om grundlæggende standarder (59/2013), der for nylig blev transkriberet i Frankrig i sommeren 2018.

Internationalt samarbejde

José-Luis Gutiérrez Villanueva, radonekspert fra Radonova, deltog for nylig på EURADOS-topmødet i Polen. Han fortæller os om den nye arbejdsgruppe nedsat om radon.
Generelt bliver flere og flere mennesker interesserede i at lære om de skadelige bivirkninger af radon, der for nylig er fremhævet i en ny WHO-rapport. Den nye EURADOS-arbejdsgruppe er et nyt eksempel på internationalt samarbejde og demonstrerer den voksende globale interesse for radon. Gennem videndeling er vi i stigende grad i stand til at forstå problemerne med måling af radon og virkningen af for stor eksponering overfor denne gas. EURADOS arbejde er meget vigtigt. Dette initiativ vil helt sikkert bidrage til at sikre, at flere mennesker har adgang til viden og risici forbundet med radon.
José-Luis Gutiérrez Villanueva har i 15 år arbejdet med problemer knyttet til radon. Han er forfatter til en afhandling om “Radon koncentrationer i jord, luft og vand i en granit-zone: udvikling og instrumentelle målinger” (Valladolid Universitet, 2008). Han er analyse ekspert i radon-måleteknikker. José-Luis har som sekretær for den europæiske radonforening også stor erfaring med internationalt arbejde med radon.

For mere information om EURADOS, besøg www.eurados.org
For at lære mere om radon og radonmåling klik her

Radonkort viser ikke radonindholdet i den enkelte bygning

By | Okategoriserade | No Comments

Radonkort er et begreb, som ofte kommer på tale, når man vil undersøge radon. Et radonkort viser på et overordnet plan, i hvilke områder der er risiko for høje radonniveauer. Disse kort findes både på nationalt og regionalt niveau. Problemet med radonkort er dog, at de er et utrolig mangelfuldt redskab, når man vil vide noget om radonindholdet i en bestemt bygning.  

Alligevel ser Radonova oftere og oftere, at privatpersoner og arbejdspladser bruger radonkort til at afgøre radonniveauet i deres indemiljø.

– Radonkort kan anvendes til at foretage en mere grov geografisk inddeling i lav- og højrisikozoner. Derimod er det meget vanskeligt at bruge dem til at drage sikre konklusioner om radonindholdet i en enkelt bygnings indemiljø, kommenterer Karl Nilsson, adm. direktør for Radonova Laboratories.

– De berørte myndigheder og fagfolk har ofte god viden om radonkorts anvendelsesområde. Problemet opstår primært, når almindelige mennesker drager konklusioner om radonindholdet i deres egne boliger.

Derfor viser radonkort ikke radonindholdet i den enkelte bygning

Nedenfor følger nogle af årsagerne til, at radonkort ikke er et pålideligt værktøj til at afgøre radonindholdet i en enkelt bygning.

Radonkort viser ikke lokale variationer

Der bliver foretaget meget få målinger pr. kvadratkilometer for at fremstille et radonkort. Radonindholdet kan variere meget på et så stort område, og der kan endda være stor forskel på ejendomme på samme gade. Radonindholdet inden døre skyldes primært den måde, ejendommen er bygget på, samt luftgennemtrængeligheden i jorden, som kan variere meget lokalt.

Der er ingen standarder for, hvordan radonkort udvikles

For at fremstille et radonkort udarbejdes måledata enten ved at måle radonindholdet i jorden eller ved at bruge data fra indendørs målinger i området. Ved radonmåling i jord er der ingen givet forbindelse mellem indholdet af radon i jorden og radonindholdet i boligen. Der er godt nok en øget risiko ved højt indhold af radon i jorden, men andre faktorer som fx byggeteknik har større betydning. Hvis radonkortet derimod baseres på indendørs målinger, bliver måleresultatet derfor meget afhængig af konstruktionstypen i den bygning, hvor målingen er foretaget. Det behøver imidlertid slet ikke være relevant for en bygning i nærheden.

Radon kan stamme fra byggematerialer

I Norden er brugen af svensk blå beton et klart eksempel på byggematerialers rolle, når radonindholdet skal måles. I Sverige skyldes 15 % af alle forhøjede radonværdier netop blå beton. Et radonkort tager dog ikke hensyn til, hvilke materialer der er anvendt i et byggeri.

Kortene kan bygge på gamle måleværdier

Målte radonindhold har en udløbsdato. En måling, som for eksempel er 15 år gammel, er ikke pålidelig. Der kan i den tid være sket en hel del i og omkring den pågældende ejendom. Ombygning, ændret ventilation og jordarbejde er blot nogle eksempler på faktorer, som i høj grad kan påvirke radonindholdet inden døre. Sundhedsstyrelsen i Danmark anbefaler for eksempel ommåling hvert 10. år.

– Derfor bør man ikke stole på radonkort, hvis man ønsker at kende radonniveauet i en enkelt ejendom. Selvom man bor i et område, som radonkortet definerer som lavrisikozone, kan man have meget høje radonniveauer inden døre. Da radon er den mest almindelige årsag til lungekræft næst efter rygning, er der derfor al mulig grund til ikke kun at gå ud fra denne type kort, når man skal afgøre radonniveauet i hjemmet og på arbejdspladsen, afslutter Karl Nilsson.

Mål i den enkelte ejendom

Den eneste måde at få et pålideligt billede af radonindholdet i indeluft er at måle den. Det kan gøres med lave omkostninger med dosimetre. Radonkort har dog stadig en funktion, i og med at de kan give myndigheder et overblik, som gør det nemmere at prioritere tilsynsarbejdet.

Ofte stillede spørgsmål og svar om radon og radonmåling»

Radon indgangspunkter- Kælder

By | Radonmåling | No Comments
Kælder
vinduer af lavere kvalitet
Sump pumpe
revner i vægfundament
Fod
Revner i betonplade
Gulvafløb
Støttepæle

Mange boliger har kælderområder. Uanset om det er færdiggjort eller ej, er der altid mulighed for at radon kan komme ind i dit hjem gennem kælderen. Ikke alle huse vil have alle disse radon indgangspunkter, men billedet viser de mest almindelige. Ethvert af disse indgangspunkter kan bidrage til et højt radongasniveau i hjemmet (kælder).

Måling af radon er den eneste måde at vide, om dit hjem har et højt niveau af farligt radongas. Et kræftfremkaldende stof i klasse A, der forårsager lungekræft.

Test dit hjem i dag!

Vejledning til radonovervågning på arbejdspladsen

By | Nyheder, Radonmåling | No Comments
arbejdspladsen

I henhold til EU’s strålingsbeskyttelsesdirektiv, 2013/59 / Euratom, som trådte i kraft i februar 2018, skal arbejdsgiverne fastlægge radonkoncentrationerne på arbejdspladsen og træffe passende foranstaltninger til at behandle radonniveauer over den nationale grænse for radon. Med indførelsen af det nye direktiv opstår der ofte spørgsmål om, hvordan radonovervågning på arbejdspladsen skal håndteres.

Hvordan måler vi radon på arbejdspladsen, og hvad skal vi overveje?

Det er nemt at måle radon. Du bestiller radon detektorerne, placerer dem, registrerer data på hjemmesiden, indsamler detektorerne og sender dem til radonlaboratoriet. De sender dereffter en rapport med resultaterne til dig via e-mail eller online. Der er dog flere ting at overveje, såsom hvor mange radon detektorer er nødvendige for en pålidelig måling. Et andet spørgsmål er, hvordan arbejdet kan udføres så effektivt som muligt. Da de største omkostninger ved radonmåling er den tid, det tager at installere detektorerne, registrere dataene og derefter hente dem igen, er det afgørende at sikre effektivitet og sikkerhed på alle stadier af processen.

Krav til radonovervågning på en arbejdsplads

For at opnå en effektiv brug af tid og nå frem til en korrekt måling skal den person, der overvåger en arbejdsplads, stille følgende krav til laboratoriet, hvor radondetektorerne blev købt. Dette gælder, uanset om du selv udfører jobbet eller bruger en ekstern konsulent. Målinger skal tages med radon detektorer fra et akkrediteret radon laboratorium.

Det er vigtigt at sikre at:

– Laboratoriet er akkrediteret i henhold til ISO 17025 til måling af radon i indendørs luft
– Leveringstiden for detektorer er inden for 2-3 dage efter bestilling
– Leveringstiden for elektroniske analyserapporter er inden for en (1) uge efter at detektorerne er modtaget af laboratoriet
– Laboratoriet har en webapplikation, der tillader indtastning af måledata og resultater, der skal downloades, og at

 • Målinger, der skal filtreres på f.eks. adresse, ejendom navn, ordre kode osv.
 • Konsoliderede rapporter kan downloades i PDF-format
 • Den kan bruges på en tablet eller anden mobil enhed.

Det er også vigtigt at informere dit eget personale om at radonmålingerne foregår. Dette gælder også rengøringspersonalet, hvis tjenesten er outsourcet. Informationsmateriale om radon og de planlagte målinger skal derfor udleveres før overvågningen starter. Radon detektorer skal placeres sikkert, så de ikke kan flyttes eller på anden måde forstyrres under overvågning (plastik kabler kan f.eks. bruges).

Hvor mange radon detektorer er nødvendige for at måle radon på arbejdspladsen?

Til radonmåling på arbejdspladsen anbefaler Radonova at følge retningslinjer fra IRMA (International Radon Measurement Association). På den måde vil du også opfylde de nationale krav. Fordelen ved IRMAs retningslinjer er, at deres anbefalede måleprocedure sparer tid.

Følgende steder skal inkluderes ved måling af radon:

– Lokaler og rum, der regelmæssigt bruges i mere end fire timer i døgnet.
– Alle underjordiske rum eller kælderlokaler, der anvendes af nogen i mere end 50 timer om året, hvor der er risiko for radonlækage.
– Eventuelle relevante lokaler / værelser/ rum i kælderen og på stueetagen. I større lokaler skal der installeres mindst en detektor pr. 150 m2.
– På højere etager: Mindst to detektorer og mindst en pr. 250 m2.

Hvad sker der, hvis du er over referenceværdien?

Hvis det viser sig, at du er over referenceværdien, skal du starte med at måle radonkoncentrationen i arbejdstiden (kortere periode). Du kan f.eks. gøre det med Radonovas Duotrak radon detektor. Bemærk: Da arbejdslokaler normalt ventileres mere i arbejdstiden, kan radonniveauet være lavere på dette tidspunkt.

Hvis arbejdspladsen stadig er over referenceværdien, skal du tage skridt til at reducere radonniveauet. Dette gøres normalt ved at kontrollere ventilationen. I disse tilfælde anbefaler vi dog, at du kontakter en radon-konsulent, der kan undersøge, hvor radon kommer fra og foreslå passende handlinger.

Radon som sundhedsrisiko – WHO-rapport

By | Nyheder | No Comments

I WHO’s seneste rapport ”Guidelines on Housing and Health” beskrives det, hvordan menneskers boliger og sundhed påvirkes af forskellige faktorer. I rapporten beskrives bl.a. radon som en sundhedsrisiko. Rapporten understreger, at radon bør betragtes som et kræftfremkaldende stof på linje med tobaksrøg.

Radonets sundhedsskadelige virkninger understreges bl.a. af, at WHO vil sænke referenceværdien for radon i boliger til 100 Bq/m3. Det er en tredjedel af EURATOMS direktiv 59/2013, hvor grænseværdien er sat til 300 Bq/m³.

Radon forårsager lungekræft

Radon som sundhedsriskiko er et globalt problem, som hvert år menes at forårsage omkring 230.000 tilfælde af lungekræft, som har høj dødelighed. Radonovas måleekspert José-Luis Gutiérrez Villanueva kommenterer den seneste WHO-rapport.

– Det er vigtigt, at radon ikke får særbehandling, men regnes som et forurenende stof på linje med andre. I den henseende er WHO’s rapport tydelig og vigtig. Rapporten beskriver radonets sundhedsskadelige virkning, men også hvordan man kan arbejde med forebyggende tiltag og med at sænke sundhedsskadelige radonniveauer. Da radon forårsager et meget stort antal tilfælde af lungekræft, er det nødvendigt at sige tingene ligeud.

– Samtidig med at radon er et globalt problem, siger WHO’s rapport tydeligt, at radon skal bekæmpes på nationalt niveau. For at det skal være effektivt, har hvert enkelt land brug for et omhyggeligt udarbejdet program, som kan tilpasses til de aktuelle forhold.

José-Luis Gutiérrez Villanueva har arbejdet med radonspørgsmål de seneste 15 år. José-Luis har en doktorgrad inden for “Radon concentrations in soil, air and water in a granitic area: instrumental development and measurements” (University of Valladolid, 2008) og er bl.a. ekspert i analyse af data og forskellige teknikker til radonmåling. Som sekretær i European Radon Association har José-Luis også stor erfaring med det internationale arbejde med radon.

Yderligere information og rapporten ”Guidelines on Housing and Health” kan findes her»

Læs mere om radon og radonmåling her»

Canadisk radonprojekt vælger Radonova til analyse af radonprøver

By | Nyheder, Okategoriserade, Radonmåling | No Comments

Svenske Radonova Laboratories har fået til opgave at analysere radonprøver i den store canadiske kampagne “Evict Radon”. Kampagnen har til formål at reducere forekomsten af radon i canadiske hjem og lungekræft som følge af eksponering for radongas. Kampagnen, som gennemføres i provinsen Alberta, ledes af dr. Aaron Goodarzi ved universitet i Calgary.

Radonmålingerne foretages i mindst 90 dage og analyseres i Radonovas laboratorium. Resultaterne skal ligge til grund for fortsatte studier af, hvordan radoneksponering påvirker miljøet og indbyggernes sundhed. I projektet medvirker læger, biologer, geologer, arkitekter og eksperter fra flere andre områder. Det anslås, at et ud af seks hjem i dele af provinsen Alberta er påvirket af radon. Man estimerer, at der hver dag er én indbygger, der får diagnosticeret lungekræft forårsaget af radon.

– Vi er naturligvis stolte over, at et så stort og vigtigt projekt vælger Radonova som partner til analyse af radonmålingerne. Vi ved samtidig, at Radonova er den eneste aktør med en global ISO-certificering, og vi ligger i dag absolut i front hvad angår måling og analyse af radon. I den rolle vil vi altid være en aktiv del i arbejdet for at reducere den sundhedsskadelige eksponering for radon. Kampagnen Evict Radon er særligt vigtig, fordi den er omfattende og meget gennemarbejdet. Det betyder, at den senere kan fungere som en skabelon for lignende projekter, siger Radonova Laboratories adm. direktør Karl Nilsson.

Efter rygning er radon den mest almindelige årsag til lungekræft. Det gør radon til et alvorligt, globalt sundhedsproblem, som hvert år fører til cirka 230.000 tilfælde af lungekræft.

Klik her for at få mere at vide om kampagnen Evict Radon.

Klik her for at få mere at vide om radon og dets risici.

Opkøb giver Radonova et komplet program for måling af radon

By | Nyheder, Okategoriserade | No Comments

Med opkøb af radonmåleinstrumentdelen i Gammadata Instrument styrker Radonova Laboratories sin position som førende i verden inden for radonmåling i hjemmet og på arbejdspladser. Opkøbet betyder, at Radonova nu supplerer og udvikler sit program inden for radonmåling med flere avancerede instrumenter og produkter.

Ved at tilbyde et komplet program for måling af radon opfylder Radonova samtidig en øget global efterspørgsel efter pålidelige og effektive radonmålinger i hjemmet og på arbejdspladser.

– Dette giver os adgang til flere produkter, der absolut er på forkant med udviklingen. Blandt andet verdens mest følsomme radonsniffer ATMOS. Med flere instrumenter og produkter kan vi nu tilbyde nye og eksisterende kunder et optimalt radonmålingsprogram, ikke mindst på det hurtigt voksende marked inden for radonmåling på arbejdspladser i Europa, siger Radonova Laboratories adm. direktør Karl Nilsson.

En af Gammadatas grundlæggere, Dag Sedin, har 30 års erfaring med udvikling af instrumenter til strålingsmåling og fungerer som konsulent på Radonova Laboratories. Dag Sedin kommenterer opkøbet:

– Med vores nye ejer er der virkelig gode forudsætninger for at intensivere arbejdet med at levere de bedste radoninstrumenter og radonsensorer på markedet. Radonova er i den henseende en optimal virksomhed til videreudvikling af den nye produktserie, vi har planer om at lancere. Det første er lanceringen af en opdateret version af ATMOS radonsniffer. Radonova har et veludviklet eksportnet, som muliggør en hurtig ekspansion, når vores nye produkter er klar til lancering.

Her kan du læse mere om radon og dets risici.

Antikke selvlysende ure og urskiver afgiver radon

By | Hjem, Nyheder, Radonmåling | No Comments

I begyldelsen af det 20. århundrede udviklede forskere en måde at blande radium 226 med maling til at skabe ‘radioluminescerende/ selvlysende maling’. Alle var fascinerede af denne opdagelse, der førte til anvendelsen af maling til ure, telefoner og endda flyinstrumenteringspaneler (nu antikke). Der gjorde det muligt for apparaterne at ses i mørke.

Men den ny fundne ide var ikke uden problemer, og i 1925 sagsøgte en gruppe af radiummalere, som senere blev kaldt ʻthe Radium Girlsʼ. Deres arbejdsgiver over sundhedsproblemer, der blev antaget for at stamme fra indtagelse af radium gennem en praksis, der hed at de ‘pegede’ deres pensler. Simpelt sagt, slikkede de børsternes ender for at gøre dem spidse og indtog derfor radiumrester fra børsten. I 1930’erne blev praksisen med at spidse penslerne med munden stoppet. Og hvis forekomsten af ondartede bivirkninger på grund af radium faldt til nul onkring 1950. Dette førte til at de fleste troede, at radium ikke var et problem, medmindre man naturligvis spiste det.

Tres år senere ville forskere fra University of Northampton  finde ud af om “antikke” armbåndsure, væg ure, telefoner mv. Der tidligere var belagt med radiummaling, kunne påvirke radongasniveauerne, da radium naturligt nedbryder og henfader til radongas.

Undersøgelsen blev udført i et lille soveværelse og bestod af at måle radongasniveauet for en basislinje. Derefter tilføje 30 radiums-ure til rummet. For at derefter se, hvor meget radonniveauet ville ændre sig, hvis det overhovedet ændrede sig. Ved gentagelse af testen blev det opdaget, at rummets radonniveau steg til 134 gange EPA anbefalet aktionsniveau.

I den første af denne slags undersøgelser indikererede disse nye data en tidligere ubemærket risiko for at eje, samle og opbevare radium urskive ure eller andre lignende genstande, der typisk blev overtrukket i radium-tilført maling.

Hold roen og tænk før du køber antikke.

Læs den oprindelige artikel her
antikke

Hvorfor er radon farligt?

By | Radonmåling | No Comments
farligt

I forbindelse med køb af hus og ejendomme plejer man at tage en radonmåling. Men hvad er radon egentligt, hvorfor er det nødvendigt at måle det, og hvorfor er det farligt?

Radon

Radon er et grundstof med atomnummer 86 og den kemiske betegnelse Rn. Det er en såkaldt ædelgas, hvilket betyder at den ved stuetemperatur er i gasfasen, og at stoffet radon ikke så nemt reagerer med andre stoffer. Derimod er gassen radon radioaktiv, og henfalder af sig selv. Når radon henfalder, afgives ioniserende stråling, som indeholder farlige alfapartikler.

Ioniserende stråling – farligt

Ioniseringen indebærer, at elektroner udsendes fra en atomkerne ved hjælp af f.eks. stråling. Så bliver atomerne, som tidligere har været neutrale, i stedet til ladede ioner, som kan reagere med andre atomer eller ioner. Sådanne reaktioner kan skade og/eller ændre et DNA-molekyle og forårsage mutationer, kræft og føre til celledød. Af denne årsag er ioniserende stråling, og dermed radon, farligt for mennesker.

Hvorfor udsættes man for radon i huse?

I det normale stadie er radon, som nævnt ovenfor, en gas. Kan man ikke bare lufte radon ud? Jo, på en måde kan man det. Visse typer radonproblemer løses ved ventilation. Desværre ophobes der stadig gas, hvis huset er beliggende på en grund, hvor radongas dannes.

Radon stammer fra en ”henfaldskæde”, dvs. andre radioaktive stoffer henfalder, og danner nye. Tidligere i denne kæde findes blandt andet uran og radium, to radioaktive grundstoffer, som forekommer i visse typer klippe undergrund. I områder med et stort indhold af uran eller radium, vil risikoen for den såkaldte jordradon være højere. Især i bygninger med kælderrum er det normalt med radon, da væggene er mere eksponeret imod den omgivende jord.

Langtidsvirkninger og strålingsdoser

Et forhøjet radonindhold i huse kan give en øget kræftrisiko for især lungekræft. Da man bor og befinder sig i huset i længere tid, kan radon lidt efter lidt give skader. Hvis man ikke ryger, er risikoen dog meget lille. Det anbefales aktuelt, at man ikke bør have et højere radonindhold end 100 Bq/m3 i de rum, man ofte befinder sig i. Hvis værdien er højere, bør man gøre noget ved radonproblemet, f.eks. med ventilation eller tætning mod den indkommende jordradon.

Radonova anvender datomærkning for endnu mere pålidelig måling

By | Nyheder, Okategoriserade, Radonmåling | No Comments

Radonova Laboratories indfører datomærkning på de detektorer, som bruges ved radonmåling. Sammen med den nyligt lancerede vakuumpakning sikrer datomærkningen, at måle- og analysearbejdet kan gennemføres med den størst mulige pålidelighed.

Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova Laboratories, beskriver fordelene ved at datomærke dosimetrene:

– Ved at datomærke hver enkelt emballage øger vi målesikkerheden ved korttidsmålinger yderligere. Hvis man gennemfører en radonmåling på 7-10 dage, og dosimetret inden da har ligget på lager i et år, kan det påvirke måleresultatet. Det bliver ganske enkelt vanskeligere at måle lavere koncentrationer på en pålidelig måde, hvis måletiden er kort og lagringstiden lang. Selv om vi taler om små afvigelser, arbejder vi konstant for at give vores kunder så pålidelige måleresultater som muligt.

Enklere for forhandlere og kunder med eget lager

– Datomærkningen forenkler frem for alt arbejdet for internationale forhandlere og kunder med eget lager af dosimetre. Nu kan man hurtigt se, hvor gamle dosimetrene er og på det grundlag optimere sin lagerlogistik. Ejendomsmæglere er også et godt eksempel på brancher, som har gavn af en klar datomærkning. Her skal målinger ofte gå hurtigt, og mange har derfor eget lager af dosimetre. Med datomærkningen gør vi det nemmere at bruge dosimetrene i den rigtige rækkefølge.

– Selv om vores målinger allerede absolut ligger i toppen, hvad angår pålidelighed, bidrager en tydelig datomærkning af hvert dosimeter og den nyligt indførte vakuumpakning til, at vi kan tilbyde endnu enklere og sikrere radonmålinger.

Radonova Laboratories indførte datomærkning af dosimetrene i november 2018. Den nyligt lancerede vakuumpakning giver en maksimal opbevaringstid for korttidsmålinger på 8 måneder og for langtidsmålinger på 3 år. Radonova anbefaler samtidig, at langtidsmålinger påbegyndes inden for 18 måneder, fordi målesikkerheden stiger, jo hurtigere en måling påbegyndes.

For yderligere information om radon og radonmålinger kan du kontakte os her.

Ecotrak® – radonmåling i jord

By | Nyheder, Okategoriserade, privatperson, Radonmåling | No Comments

Radonova lancerer nyt produkt til sikker radonmåling i jord

Radonova Laboratories lancerer en ny detektor, som gør radonmåling i jord sikrere og nemmere. Den nye detektor Ecotrak® kan anvendes før nybygning og ombygning og giver hurtige og mere pålidelige svar på radonindholdet i den pågældende jord. Ecotrak® er, til forskel fra andre almindeligt anvendte jorddetektorer, omfattet af internationale sammenligningstest. Detektoren leveres i en beskyttelsespose (Tyvek bag), som beskytter mod fugt, snavs og andre faktorer, der kan påvirke måleresultatet.

 

Det er ikke nødvendigt at indsende Ecotrak® til analyse hurtigt, og den kan i kortere perioder efter indsamling opbevares hos forhandlere. Det giver en nemmere håndtering og betyder, at detektorer fra flere forskellige målinger kan sendes til analyse samtidig.

Det er forholdsvist enkelt at måle radon i jord. Udfordringen ligger i at måle på en måde, som giver et pålideligt svar. Det betyder dels, at produktet i sig selv skal have en høj kvalitet og kunne tåle de udfordringer, måling i jord indebærer. Dels bør man bruge et akkrediteret laboratorium, som deltager i internationale test. Det gør det muligt at gennemføre faktabaserede sammenligninger med store mængder referencedata, kommenterer Radonova Laboratories adm. direktør Karl Nilsson.

Med lanceringen af den nye detektor gør vi det nemmere og sikrere end nogensinde at måle radon i jorden. Uanset hvilken type bygning det handler om, ligger der en stor værdi i at have fuld viden om radon indholdet. I visse tilfælde kræver kommunen en undersøgelse af radonniveauet, før der kan gives byggetilladelse. Hvis en måling skulle vise, at man bygger på såkaldt højrisikojord, kan man indbygge radonsikring allerede fra starten, siger Jose Luis Gutierrez Villanueva, produktansvarlig på Radonova Laboratories.

Kort om jordradon

Uran og radium er de to grundstoffer, som bidrager til det niveau af radongas, der findes i jorden. Radongassen varierer meget afhængig af jordtypen. Generelt er radon indholdet ofte højere, jo lettere jordsammensætningen er. Omvendt forhindrer en mere kompakt sammensætning, at radon spreder sig i jorden.

Kort om Ecotrak®

 • Omfattes af krævende, internationale sammenligningsstudier
 • Ikke følsom over for fugt (store vandmængder påvirker dog resultatet)
 • Leveres i beskyttelsespose (Tyvek bag)
 • Kan i kortere perioder indsamles og gemmes (til nemmere håndtering af flere målinger)
 • Måling gennemføres normalt over 1-7 dage
 • Kan bruges til måling hele året (så længe der ikke er frost i jorden)

Det anbefales at måle med mindst tre detektorer pr. husareal op til 100 m2  der, hvor huset eller bygningen skal stå. Derefter anbefales det at måle med mindst en ekstra detektor pr. 50 m2.

Kontakt Radonova her for at få mere at vide om den nye detektor Ecotrak®.

Ecotrak® er Danmarks første passive radonmåling i jord.

Radonova lancerer helt ny, tæt vakuumpakning til dosimetre

By | Nyheder, Radonmåling | No Comments

Radonova Laboratories lancerer en ny emballageløsning. Det betyder, at man med nyt udstyr anvender vakuumlukning til de dosimetre, der bruges til radonmåling. Denne vakuumpakning medvirker til en endnu højere kvalitet og sikrer, at målings- og analysearbejdet kan gennemføres uden at lækager påvirker måleresultatet.

Ved radonmåling er det afgørende, at detektorerne kan lukkes på en måde, så prøveresultaterne er pålidelige.

Vakuumpakningen giver en mere effektiv transport og opbevaring

– Ud over at være helt radontæt er den nye vakuumpakning mindre, hvilket giver mere pladsbesparende transporter og effektiv lagring. Det kommer særligt vores forhandlere og internationale kunder til gode. Den nye emballage gavner naturligvis også miljøet, da materialeforbruget er mindre. En anden fordel ved vakuumpakningen er, at det er nemt at opdage, om en pose er blevet beskadiget under transporten. Det siger Radonova Laboratories laboratoriechef Oscar Wännerud.

– Vi har altid vidst, at plastfilmen og emballagen, vi bruger, er af meget høj kvalitet. Ved at bruge nye emballagemaskiner og en mere automatiseret proces, hvor dosimetrene vakuumpakkes, tager vi nu endnu et skridt mod den optimale emballageløsning, afslutter Oscar Wännerud.

De nya förpackningarna införs under november 2018.

WHO vurderer, at op til 14 % af alle lungekræfttilfælde skyldes radon. Læs mere om risikoen ved radon og hvordan man måler radon her.

Vakuumpakning til dosimetre

COIRA vælger radon detektorer fra Radonova til større international undersøgelse

By | Nyheder, Radonmåling | No Comments

Radonova Laboratories vil levere radon detektorer til en større international undersøgelse, der drives af COIRA (Coalition of International Radon Associations). Formålet med projektet er at sammenligne radonmåleresultater opnået af verdens førende overvågningsinstitutioner inden for strålingsbeskyttelse. Projektet startede i august 2018 og varer i to år.

“Dette er et meget vigtigt projekt. Det vil hjælpe os til en mere overenstemmende arbejdsmåde og større præcision i vores arbejde med radonmålinger. COIRA giver et forum for den kollektive globale ekspertise på radon. Vi er glade for at være en aktiv del af dette forum med hensyn til både måleudstyr og viden “, siger Karl Nilsson, medlem af bestyrelsen for COIRA og administrerende direktør i Radonova Laboratories.
coira

Radonovas radonspecialist José-Luis Gutiérrez Villanueva er medlem af projektudvalget. Han er der som ekspert og repræsentant for ERA (European Radon Association), et af projektets videnskabelige koordinatorer (COIRA). Gutiérrez Villanueva er også involveret i arbejdet med at analysere de indsamlede data.

“En sådan omfattende komparativ undersøgelse betyder, at vi kan forvente at få adgang til referenceværktøjer inden for få år. Dette vil gøre radonovervågningen sikrere og mere effektiv”, forklarer han.

COIRA blev dannet i 2015 og har fem medlemsforeninger: ERA (European Radon Association), AARST (American Association of Radon Scientists and Technologists), CARST (Canadian Association of Radon Scientists and Technologists), UKRA (UK Radon Association) og NGRA (Nordic Group of Radon associations).

For mere information om projektet, besøg www.coiraradon.com.

Du kan læse mere om radon og de dermed forbundne risici her. Vi har også sammensat en side med spørgsmål og svar om radon overvågning. Du kan finde den her.

Radonova tilslutter sig metroRADON

By | Nyheder, Radonmåling | No Comments

Radonova bliver en del af Europas største radon-projekt

Radonova Laboratories har tilsluttet sig metroRADON, Europas største projekt, der studerer radonproblemer og måleudstyr.

Medlemmerne af metroRADON er de førende nationale operatører i Europa og omfatter både virksomheder og forskellige universiteter og forskningsinstitutioner.

Som en del af Interessegruppen vil Radonova bidrage med sin lange erfaring med radonmåling med passive enheder, dvs. forskellige slags sensorer og radon detektorer.

metroRADON

Interessegruppen og projekt metroRADON står for ‘Metrologi til radonovervågning’. Dette radon-projekt finansieres af EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Reseach).
“Det er naturligt for Radonova at spille en aktiv rolle i denne interessegrupp. Problemstillingen om radon behandles stort set fra et globalt perspektiv. Udveksling af erfaringer og forskning har stor betydning for hvert lands evne til at reducere radons skadelige virkninger på sundheden”. Dette siger Radonova Laboratories administrerende direktør Karl Nilsson.

“Radonova har været til adskillige møder med metroRADON i løbet af året og bliver nu et aktivt og effektivt medlem af konsortiet. Vi har til hensigt at bidrage med værdifuld viden inden for radonovervågning, mens vi kigger nærmere på forskning og erfaring fra andre lande, siger Radonova Laboratories radon specialist José-Luis Gutiérrez Villanueva.

For mere information om projektet, besøg www.metroradon.eu.

Du kan læse mere om radon og de dermed forbundne risici her. Vi har også sammensat en side med spørgsmål og svar om radon overvågning. Du kan finde den her.

Hurtig måling eller langtidsmåling – hvordan måler man radon?

By | Hjem, privatperson, Radonmåling | No Comments

Radon er en såkaldt ædelgas, som også er radioaktiv, dvs. den afgiver en ioniserende stråling. Hvis mennesker udsættes for for meget af denne stråling på arbejdspladsen eller i hjemmet, kan det føre til celleskader og dermed kræft. Det estimeres, at op mod 14 % af alle tilfælde af lungekræft i verden hovedsageligt skyldes radon. Beskyt dig selv ved at måle med hurtig måling eller langtidsmåling.

Radon kommer fra jorden

Radon forekommer naturligt i jorden, da radon dannes fra henfald af uran. Radon påvirker mest huse, som har kælderrum eller som på anden måde har en direkte forbindelse med jorden.

Radon måles med dåser

Normalt måler man radon ved hjælp af såkaldte radondåser. Det er små dåser, som man placerer rundt om i ejendommen eller på arbejdspladsen i en vis tidsperiode. Dette for at se hvad radonværdierne er for lige netop de rum, målingerne tages i.

Det betyder, at det er bedst at placere radondåser i rum hvor man befinder sig meget, såsom soveværelser og dagligstuer. I det rum, hvor man selv eller mennesker i nærheden tilbringer mest tid, kan det være en god ide at placere to dåser på forskellige steder i rummet, for at få en så nøjagtig måling som muligt.

Hurtig måling eller langtidsmåling

Der er to forskellige slags dåser, som man kan anvende til radonmåling. Den første af disse er dåsen som tager langtidsmålinger, og det er den, de fleste kender til. Ved en såkaldt langtidsmåling får man en årsmiddelværdi for radonniveauet i luften indendørs. Det er kun muligt at langtidsmåle radon i løbet af vinterhalvåret, da man ikke lufter ud lige så tit som om sommeren, så radonniveauet koncentreres, hvorved målingen optimeres. Langtidsmålinger tager cirka to til tre måneder at udføre, og man skal blot placere dåserne og lade dem være i hele tidsperioden, og derefter sende dåserne tilbage til laboratoriet.

Hvis du ikke har den tid, det tager at langtidsmåle, findes der også dåser, som giver en hurtig måling. Disse dåser giver ikke den gennemsnitlige mængde radon på et år, men de kan give en hurtig indikation om, hvor udsat ejendommen er for radon. Disse dåser passer til dem, som gerne vil købe hus eller en anden ejendom. Hurtigmålingerne tager op til 10 dage at udføre, og kan tages på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af året.

Efter målingen

Når tidsperioden for de udvalgte dåser er ovre, sender man bare dåserne ind. Derefter får man en fuldstændig rapport over resultaterne. Det tager sædvanligvis kun en uge at sende dem ud.

hurtig

Radonova lancerer ny webapplikation

By | Nyheder | No Comments

Radonova lancerer ny webapplikation

-Information i realtid og helt ny grænseflade

Radonova Laboratories lancerer en ny version af sin webapplikation til kunder og partnere – RadOnline. Den nye webapplikation har en helt ny, intuitiv grænseflade. Den giver brugerne sikker adgang til rapporter, måleopgaver og andre data, som opdateres i realtid.

Formålet med den nye applikation er at gøre det endnu nemmere at bruge Radonovas ydelser inden for radonmåling og analyse af radonprøver. Den nye version af RadOnline gør både overordnet og detaljeret information sikkert tilgængelig. Dette uanset om der logges på via pc, smartphone eller anden mobil enhed. Webapplikationen har også fået en enklere navigering med effektive søge-, filter- og eksportfunktioner.

Radonova lancerer ny webapplikation - Radonline

– Ved at koble ”Mine sider” til Radonovas database giver vi kunderne den nemmeste og hurtigst mulige adgang til den information, de søger. Samtidig har vi udviklet den seneste version med henblik på at gøre den til et effektivt hjælpemiddel i både store og små måleprojekter. Det er også vigtigt at give en positiv kundeoplevelse i alle led. Med den nye RadOnline vil vi matche pålidelige radonmålinger og topkvalitet med endnu bedre service til vores kunder, siger Radonova Laboratories adm. direktør Karl Nilsson.v

Kort om den nye webapplikation

 • Bedre overblik og mulighed for nemt at indtaste oplysninger om målinger og downloade resultatet
 • Filtrere målinger på fx adresse, ejendomsbetegnelse, ordrenummer, m.m.
 • Downloade samlede rapporter i pdf-format
 • Fleksibelt design, der tilpasser sig efter den anvendte enhed

Historik, information og igangværende måleopgaver er uændrede og tilgængelige for Radonovas kunder og partnere via den nye webapplikation.

Yderligere information om den nye webapplikation kan fås hos Radonovas salgsafdeling via e-mail kundservice@radonova.se.

Radonovas radonmålinger vurderes højt hos Europas førende måleinstitut for strålebeskyttelse

By | Hjem, Nyheder, Radonmåling | No Comments
Radonova Laboratories har opnået meget gode resultater i referencetest udført af det statslige tyske BfS (Bundesamt für Strahlenschutz). Sammenlignende test af fire forskellige radonprøver viser, at Radonovas resultater i samtlige tilfælde afveg mindre end ti procent fra de respektive referenceværdier. BfS er Europas førende aktør inden for kalibrering af radonmåleudstyr. De er også en af de få, som er akkrediteret til kalibrering ud fra ISO 17025 standard.    

Den aktuelle test indebærer, at radondoser eksponeres for forskellige niveauer af radon. Derefter sammenlignes med de officielle referenceværdier, der angives af BfS.

– Radonova har i flere år jævnligt medvirket ved denne type sammenlignende test, og vi får generelt gode resultater. BfS seneste testresultat er samtidig et vigtigt bevis på, at vi helt klart er på forkanten, hvad angår pålidelige radonmålinger, siger Radonova Laboratories adm. direktør Karl Nilsson.

– BfS sammenlignende test er nogle af de skrappeste, der findes. De stiller ekstremt høje krav i alle led. Vi er naturligvis glade for at få vores kapacitet bekræftet af en aktør som BfS. Det er vigtigt, at vores kunder altid forbinder Radonova med den højeste kvalitet og pålidelighed. Det kommenterer Radonova Laboratories radonspecialist José-Luis Gutiérrez Villanueva.

test

Radonovas radonmålinger vurderes højt hos Europas førende måleinstitut for strålebeskyttelse

By | Hjem, privatperson | No Comments

Radonova Laboratories har opnået meget gode resultater i referencetest udført af det statslige tyske BfS (Bundesamt für Strahlenschutz). Sammenlignende test af fire forskellige radonprøver viser, at Radonovas resultater i samtlige tilfælde afveg mindre end ti procent fra de respektive referenceværdier. BfS er Europas førende aktør inden for kalibrering af radonmåleudstyr og en af de få, som er akkrediteret til kalibrering ud fra ISO 17025 standard.    

Den aktuelle test indebærer, at radondoser eksponeres for forskellige niveauer af radon, som derefter sammenlignes med de officielle referenceværdier, der angives af BfS.

– Radonova har i flere år jævnligt medvirket ved denne type sammenlignende test, og vi får generelt gode resultater. BfS seneste testresultat er samtidig et vigtigt bevis på, at vi helt klart er på forkanten, hvad angår pålidelige radonmålinger, siger Radonova Laboratories adm. direktør Karl Nilsson.

– BfS sammenlignende test er nogle af de skrappeste, der findes. De stiller ekstremt høje krav i alle led, og vi er naturligvis glade for at få vores kapacitet bekræftet af en aktør som BfS. Det er vigtigt, at vores kunder altid forbinder Radonova med den højeste kvalitet og pålidelighed, kommenterer Radonova Laboratories radonspecialist José-Luis Gutiérrez Villanueva.

Hvorfor forekommer radon i boligområder, og hvor kommer radon fra?

By | privatperson | No Comments

Når man ejer et hus eller vil købe hus tales der ofte om en radonværdi, og at den skal kontrolleres af helbredsårsager. Men hvor kommer radon fra?

Radon er en gas, som forekommer naturligt i jordbunden og i klippegrunden. Det er en såkaldt ædelgas og et grundstof med betegnelsen Rn og atomnummer 86 i det periodiske system. Den egenskab, der gør radon dårligt for helbredet, er at stoffet er radioaktivt. Radioaktivitet betyder, at stoffer afgiver stråling, såkaldt ioniserende stråling, som påvirker det biologiske system. Grundstoffet radon er en del af en henfaldskæde, hvor blandt andet grundstofferne uran og radium (som også er radioaktive) indgår.

Den ioniserende stråling kan skade cellerne og forårsage celledød, samt forstyrre DNA-molekyler i kroppen, hvilket kan føre til mutationer og dermed kræft. Især er lungekræft en kræftform, som kan føres tilbage til radonbestråling.

Hvor kommer radon fra i boliger?

Radon stammer oprindeligt fra uran og radium, som forekommer naturligt i klippegrunden. Hvis man bygger et hus på sådanne jordarter, og især hvis huset desuden har en kælder, kan man få problemer med radon. De dele af bygningen, som har kontakt med jorden, kan slippe radon ind fra omgivelserne, hvis de ikke er tætte.

Undersøgelse og måling

Det er nemt at måle og udrede radon i sin bolig. Et radonlaboratorium hjælper ved at udsende måledåser for radon, som simpelthen hænges op i loftet i de rum, man gerne vil måle radon i. Målingen skal finde sted over en periode på nogle måneder, og derefter sendes radondåserne til laboratoriet for analyse, og man får en radonværdi for hvert rum. Det anbefales at en radon måling over grænsen på 100 Bq/m3 resulterer i billige og enkle tiltag men er værdien højere (200 Bq/m3 eller over) anbefales radonsug eller tilsvarende mere effektive metoder for ventilering.

Hvorfor forekommer radon i boligområder, og hvor kommer radon fra?

By | Hjem, Nyheder | No Comments

Når man ejer et hus eller vil købe hus tales der ofte om en radonværdi. Især at den skal kontrolleres af helbredsårsager. Men hvor kommer radon fra?

Radon er en gas, som forekommer naturligt i jordbunden og i klippegrunden. Det er en såkaldt ædelgas og et grundstof med betegnelsen Rn og atomnummer 86 i det periodiske system. Den egenskab, der gør radon dårligt for helbredet, er at stoffet er radioaktivt. Radioaktivitet betyder, at stoffer afgiver stråling, såkaldt ioniserende stråling, som påvirker det biologiske system. Grundstoffet radon er en del af en henfaldskæde. Hvor blandt andet grundstofferne uran og radium (som også er radioaktive) indgår.

Den ioniserende stråling kan skade cellerne og forårsage celledød, samt forstyrre DNA-molekyler i kroppen, hvilket kan føre til mutationer og dermed kræft. Især er lungekræft en kræftform, som kan føres tilbage til radonbestråling.

Hvor kommer radon fra i boliger?

Radon stammer oprindeligt fra uran og radium, som forekommer naturligt i klippegrunden. Hvis man bygger et hus på sådanne jordarter, og især hvis huset desuden har en kælder, kan man få problemer med radon. De dele af bygningen, som har kontakt med jorden, kan slippe radon ind fra omgivelserne, hvis de ikke er tætte.

Undersøgelse og måling

Det er nemt at måle og udrede radon i sin bolig. Et radonlaboratorium hjælper ved at udsende måledåser for radon, som simpelthen hænges op i loftet i de rum, man gerne vil måle radon i. Målingen skal finde sted over en periode på nogle måneder, og derefter sendes radondåserne til laboratoriet for analyse, og man får en radonværdi for hvert rum. Det anbefales at en radon måling over grænsen på 100 Bq/m3 resulterer i billige og enkle tiltag men er værdien højere (200 Bq/m3 eller over) anbefales radonsug eller tilsvarende mere effektive metoder for ventilering.

hvor

Globalt studie bekræfter de sundhedsskadelige konsekvenser af radon

By | Nyheder, Radonmåling | No Comments

Globalt studie bekræfter de sundhedsskadelige konsekvenser af radon

Et studie baseret på data fra 66 lande, som præsenteres i Environmental Health Studies (EHP), bekræfter, at der er en tydelig sammenhæng mellem eksponering for radon og risikoen for lungekræft. Opdaterede data fra 2012 viser, at der i det år var cirka 226.000 dødsfald på grund af radonrelateret lungekræft. Det svarer til, at cirka 3 % af alle kræftrelaterede dødsfald skyldes radon.

– Efter rygning er radon den mest almindelige årsag til lungekræft. Det gør radon til et alvorligt, globalt sundhedsproblem, som skal bekæmpes med viden og moderne teknik. Dette kommenterer Radonova Laboratories adm. direktør Karl Nilsson.

– I dag er det muligt at påvise og afhjælpe en stor del af de sundhedsskadelige niveauer af radon. Men det kræver, at mange lande tager radonspørgsmålet mere alvorligt. I Sverige og USA er vi forholdsvis langt fremme i arbejdet med bekæmpelse af radoneksponering. Samtidig har andre dele af verden slet ikke taget sig af problemet på den måde, der er nødvendig for at nedsætte sundhedsrisikoen og antallet af dødsfald, siger Karl Nilsson.

Studiet blev fremlagt i nr. 5 (2018) af EHP og er tilgængeligt her »  ehp.niehs.nih.gov/EHP2503

Vigtigt – måle radon uanset hvor du bor

By | Hjem, Radonmåling | No Comments

I Danmark findes der radonkort, der viser hvilke områder i landet der er mere eller mindre udsatte for radon. Mange mennesker måler derfor ikke radon, fordi de tror, ​​at de bor i et radonfrit område. Næsten alle danskere er udsat for radon, og der kan forekomme betydelige lokale forskelle inden for individuelle boligområder. Undersøgelser udført af Radonova har bekræftet at dette er tilfældet hvor resultaterne fra samtlige boligområder blev undersøgt. Det er derfor altid vigtigt at måle radon hvor man bor og ikke stole på radonkort.

Hvorfor er der så store lokale forskelle i radonindhold?

Det skyldes variationer i radon i jorden og måden bygningerne er bygget på, samt hvilke vedligeholdelser eller ombygninger der er blevet foretaget.

Niveauerne af radon i jorden afhænger af faktorer som hvor meget elementerne uran og radium er til stede i klippetyperne og dermed også jordtyperne hvor husene bliver bygget. Radongas dannes af disse elementer og transporteres gennem jordlagene ved hjælp af luften og grundvandet. Det betyder for eksempel, at der er større risiko for radon i bygninger bygget på sand og grus. Disse meget porøse jordtyper indeholder store mængder luft, der derfor nemmere kan transportere radon op i bygninger.

Vigtigt – Hvor trænger radon ind i huse?

Radon fra jorden kan trænge ind i huse og boligblokke på mange forskellige måder. Uforseglede huller til indgange af strømforsyninger og vandforsyninger muliggør at radon trænger ind i bygningen. Eller betonplade i fundamentet med revner kan også forsage at radon trænger ind.

Disse årsager betyder, at der kan være betydelige lokale variationer i radonindholdet i boligområder. Derfor er det altid vigtigt at måle radonindholdet i inde-luften, uanset hvor du bor, og om du bor i et hus eller i en boligblok.

Vigtigt