Skip to main content
AKKREDITERET

Radonmåling
på arbejdsplads

Radtrak3 ® – En dosimeter til pålidelig langtidsmåling af
radon.

BESTIL HER
AKKREDITERET

Hurtig radonmåling i
på arbejdsplatds

Rapidos® – dosimetret, som giver
resultat inden for 10 dage

BESTIL HER
DIGITAL

Elektronisk
radonmåler

RadonEye PLUS 2 – Hurtig og præcis

BESTIL HER

Måling af radoneksponering med personbårne dosimetre

Det er nemt at komme i gang med måling af radoneksponering på individniveau. Man bestiller et abonnement på personbårne målere hos Radonova. Målerne leveres kvartalsvis til kunderne med tydelige instruktioner om, hvordan de skal anvendes. Når måleperioden er slut, sender kunden dem tilbage til analyse. Personoplysninger registreres i Radonovas database RadOnline, som derefter automatisk finder eksponeringen på individniveau. Nedenstående flowdiagram viser, hvordan selve målingen foregår, inklusive rapportering af stråledosen til myndighederne

Som personbåren dosimeter anvendes normalt Radonovas detektor Radtrak2®. Den måler den akkumulerede eksponering af radongas. Det er vigtigt, at der er dokumenterede rutiner for, hvordan detektorerne håndteres og opbevares, når de ikke benyttes af medarbejderne. Radonova har udarbejdet rutiner for, hvordan det kan fungere på betryggende vis på arbejdspladsen.

Der findes også en detektor, der kan slukkes manuelt, når den ikke bruges, Duotrak®. Det betyder, at man slipper for at have baggrundsdetektorer de steder, hvor man opbevarer sine detektorer, når de ikke menes at være aktive.

Der er også mulighed for at benytte et digitalt instrument, som er personbåret. AlphaE er udviklet til at man kan gå rundt med den på arbejdspladsen, og data gemmes hver halve time, når den er tændt. Efter arbejdstiden slukkes måleren. Realtiden og radonindholdet per 30 minutter gemmes i en digital fil, der let kan eksporteres til Excel eller lignende, så den kan behandles i overensstemmelse med virksomhedens rutiner.

[Kontakt os her, hvis du ønsker et tilbud på personbårne dosimetre]

Arbejdspladsen har således en gennemsnitlig radonværdi over 100 Bq/m3 i arbejdstiden, hvilket betyder, at optimerende foranstaltninger er nødvendige, hvis arbejdsgiveren vil sænke indholdet yderligere.