Skip to main content
AKKREDITERET

Radonmåling

Radtrak3 ® – En dosimeter til pålidelig langtidsmåling af
radon.

BESTIL HER
AKKREDITERET

Hurtig radonmåling

Rapidos® – dosimetret, som giver
resultat inden for 10 dage

BESTIL HER
DIGITAL

Elektronisk
radonmåler

RadonEye – Hurtig og præcis

BESTIL HER

Radon findes overalt – også der hvor du bor

Mange mennesker lever i den tro, at der ikke er radon der, hvor de bor. Det er desværre forkert. Gassen radon findes overalt. Spørgsmålet er snarere i hvilken mængde? For at reducere antallet af lungekræfttilfælde i Danmark har Sundhedsstyrelsen fastlagt, at referenceværdien for radon inde i boligen skal være under 100 Bq/m3. Uanset hvor i landet du bor, kan denne værdi overskrides af flere forskellige årsager.

Når Radonova har foretaget egne undersøgelser, har det vist sig, at danskerne har relativt stor viden om radon og dens risici. Særligt sammenlignet med andre lande. Et stort flertal ved, at radon kan findes overalt. Samtidig siger flertallet af de adspurgte i vores undersøgelse, at de ikke tror, der er noget lige der, hvor de bor. Denne konklusion bekræftes af undersøgelser fra Canada.

Korte fakta – her findes radon

  • I Danmark er der radon i jorden i hele landet. Koncentrationen kan dog variere afhængig af mængden af uran og typen af jord.
  • Selv i områder, som klassificeres som lavrisikoområde, forekommer radon i tilstrækkeligt høje koncentrationer til, at der vil kunne opstå problemer med indeluften.
  • Radon kan også stamme fra byggematerialer, men det er meget usædvanligt.

Hvordan måler jeg radonindholdet?

Den eneste metode til at finde ud af, hvor meget radongas der er i ens bolig, er at måle radon i luften inde i boligen. Hvis det skulle vise sig, at referenceværdien overskrides, kan man ofte afhjælpe det for et relativt lavt beløb.

Nedsæt radonniveauet – det er en billig livsforsikring

En almindelig grund til, at husejere ikke måler radon er, at man tror, en eventuel afhjælpning er dyr og kompliceret. Det behøver den absolut ikke være. Hvis en måling skulle vise, at radonniveauet overstiger referenceværdien 100 Bq/m3, er der i de fleste tilfælde omkostningseffektive løsninger, som afhjælper problemet.

At afhjælpe et for højt radonniveau er også en billig livsforsikring, hvor du nedsætter risikoen for, at du eller dine familiemedlemmer får lungekræft, som kan forårsages af radon. Hvis du ejer din bolig og reducerer et radonniveau, som overstiger referenceværdien, øger du desuden værdien ved et fremtidigt salg.

Hvad koster det at nedsætte et for højt radonniveau?

Det koster i gennemsnit mellem 40.000 og 60.000 kroner at nedsætte et for højt radonniveau. I forhold til husets værdi er det som regel en lav omkostning. Det er også en billig forsikring mod lungekræft forårsaget af radon.

Radongas