Skip to main content
AKKREDITERET

Radonmåling

Radtrak3 ® – En dosimeter til pålidelig langtidsmåling af
radon.

BESTIL HER
AKKREDITERET

Hurtig radonmåling

Rapidos® – dosimetret, som giver
resultat inden for 10 dage

BESTIL HER
DIGITAL

Elektronisk
radonmåler

RadonEye – Hurtig og præcis

BESTIL HER

Hvordan sænker man radonindholdet?

Radon kan have flere kilder, og der er derfor forskellige metoder til at sænke radonindholdet. I visse tilfælde er en lille afhjælpning tilstrækkeligt til at nedsætte radonniveauet. Men af og til er det nødvendigt at kombinere flere forskellige tiltag.

Hvis radonet stammer fra jorden, kan det i visse tilfælde være tilstrækkeligt at tætne sprækker og andre utætheder i husets fundament. Hvis det ikke er nok, kan man skabe et undertryk under huset, så jordluften ikke suges ind. Der er forskellige metoder til det, bl.a. radonsug eller radonbrønd. Disse tiltag kombineres eventuelt med forbedringer i bygningens ventilation. Radonsug, som formentlig er den mest almindelige foranstaltning mod jordradon, er et anlæg, som sænker lufttrykket i jorden under huset, så jordluft ikke bliver suget ind. Der skabes et undertryk ved hjælp af en pumpe, som suger luft fra et eller flere punkter under betongulvet. En radonbrønd er i første omgang beregnet til brug i luftgennemtrængelig jord, fx grusbanker. Radonbrønden sænker lufttrykket i en stor jordvolumen. Hele anlægget kan derfor placeres uden for bygningen.

Hvis du har brug for at reducere radonindholdet, bør du hyre en radonkonsulent, som kan afdække, hvor radonet kommer fra, og derefter foreslå den mest velegnede afhjælpning.

Hvad koster det at nedsætte et for højt radonniveau?

Det koster i gennemsnit mellem 40.000 og 60.000 kroner at nedsætte et for højt radonniveau. I forhold til husets værdi er det som regel en lav omkostning. Det er også en billig forsikring mod lungekræft forårsaget af radon.