Skip to main content

Miljø

Generelt

Miljømæssig ansvarlighed er en naturlig del af vores virksomhed. Det er en del af vores sociale ansvar at beskytte miljøet og gøre, hvad vi kan for at bidrage til en bæredygtig miljømæssig udvikling.

Vores miljøarbejde med radioaktivitetsmålinger er en del af en proces, der skal bidrage til, at menneskers beskyttelse mod ioniserende stråling øges. Vi bidrager også dagligt til øget kendskab til ioniserende stråling. Det er naturligt for os også at arbejde med andre miljøanliggender.

Vores produkter og processer skal i hele deres livscyklus påvirke naturen så lidt som muligt, forurening skal forebygges og miljølovgivningen skal naturligvis overholdes. Vi vil også spare på energi, vand og materialer. Vores miljømål skal være i harmoni med de nationale miljømål.

Miljøpolitik

Vores miljøarbejde med radioaktivitetsmålinger er en del af en proces, der skal bidrage til, at menneskers beskyttelse mod ioniserende stråling øges. Vi bidrager også dagligt til øget kendskab til ioniserende stråling. Det er naturligt for os også at arbejde med andre miljøanliggender.

Vores produkter og processer skal i hele deres livscyklus påvirke naturen så lidt som muligt, forurening skal forebygges og miljølovgivningen skal naturligvis overholdes. Vores miljømål skal være i harmoni med de nationale miljømål. Vi vil også spare på energi, vand og materialer.

Vigtige mål for os er at:

  • Give så mange mennesker som muligt nøjagtige måleresultater af strålingsforholdene i deres hjem og arbejdsomgivelser.
  • Øge kendskabet hos medarbejdere, kunder, underleverandører og offentligheden til ioniserende stråling og andre miljøanliggender.
  • Reducere vores affald ved at anvende produkter og emballage, der kan genbruges eller genvindes i højere grad.

Miljøarbejdet skal være levende i virksomheden og føre til løbende forbedringer ved at:

  • Kontinuerligt stræber mod at opnå opstillede miljømål og udvikle nye miljømål.
  • Have en åben dialog om miljøarbejdet.
  • Alle medarbejdere skal uddannes i miljøanliggender.
  • Alle medarbejdere skal føle et personligt ansvar for miljøarbejdet.
  • Kommunikere vores miljøarbejde til kunder, underleverandører og offentligheden.
  • Vores miljøarbejde er garanteret af forpligtelse til at overholde de internationale miljøstandarder, samt af vores egne rutiner.