Mine Sider

Til virksomheder og kommuner, som leverer radonmålinger til villaer, beboelsesejendomme og arbejdspladser tilbyder vi vores webapplikation Mine Sider. Mine Sider er udviklet til at fungere som et effektivt hjælpemiddel i både små og store måleprojekter.

Gennem Mine Sider er det nemt at bestille dosimetre med hurtig levering. Mine Sider giver også sikker adgang til både oversigter og detaljeret information. Rapporter, måleopgaver og andre data er tilgængelige døgnet rundt, uanset om der logges ind via computer, tablet eller anden elektronisk enhed. Webapplikationen har enkel navigering med effektive søge-, filter- og eksportfunktioner.

Som kunde får du din egen kundeprofil på Mine Sider. Med din egen profil er det nemt at bestille, registrere, sortere, se og downloade resultater af radonmålinger. Dine slutkunder har også mulighed for at registrere deres oplysninger online.

Når du er logget ind på Mine Sider, kan du:

  • Bestille dosimetre med måleinstruktioner, som sendes til dig eller direkte til dine kunder
  • Bruge unikke opgavenumre for hvert måleobjekt
  • Se afgivne bestillinger
  • Se aktuel status og hvor i processen dine måleopgaver befinder sig
  • Se og downloade analyseresultater enkeltvis eller som samlede rapporter i PDF-format eller som regneark
  • Søge, filtrere og se på bestillinger og målinger

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til at komme i gang med din egen konto på Mine Sider. Du er også velkommen til at kontakte os her.

Radonova lancerer ny webapplikation - Radonline