Vores produkter

Vi placerer os altid meget højt på de internationale sammenligningstest. Vores sikre målemetoder med høj nøjagtighed er akkrediterede iht. ISO 17025 og godkendt i hele Europa. Vi tilbyder også radondosimetri. Kontakt os for at få mere at vide.

Radtrak²® – Til langtidsmåling

Radtrak²® er en passiv detektor med sporfilm, som kan bruges til måling af radon i luft i 2-6 måneder. Måleintervallet for detektoren gør det muligt at måle radonniveauer helt ned til 15 Bq/m3 og helt op til 25.000 Bq/m3 i en 3-måneders periode. Detektoren tåler barske miljøer og er ikke stødfølsom.

Detektoren kan bruges til alle typer af applikationer. Alt fra måling i boliger til arbejdspladser, hvor man ønsker at få en årlig gennemsnitsværdi af radonindholdet i indeluften. Den er også almindelig ved radonkortlægninger ved internationale projekter og ved radondosimetri, hor man måler radondosen på enkelte individer.

radtrak2

Rapidos® – Til korttidsmåling og udendørs målinger

Rapidos® er en passiv detektor med sporfilm, som kan bruges til korttidsmåling mellem 7 og 10 dage af indeluften, men også til langtidsmålinger af lavt radonindhold i udendørsmiljøer. Til disse applikationer bruger vi vores Rapidos® High Sensitive med ekstra ren sporfilm.

Måleintervallet for Rapidos® gør det muligt at måle radonniveauer helt ned til 50 Bq/m3 og helt op til 150.000 Bq/m3 i en 7-måneders periode. Detektoren tåler barske miljøer og er ikke stødfølsom. Ved 3 måneders måling med Rapidos® High Sensitive kan man måle helt ned til 5 Bq/m3.

Rapidos

Duotrak® – Til måling i arbejdstiden

Duotrak® giver mulighed for at måle i to positioner med forskellige sporfilm. Den kan bruges til måling fra 3 uger til 3 måneder. Detektoren giver den unikke mulighed at måle radonindholdet på arbejdspladsen i arbejdstiden og uden for arbejdstid og få to forskellige måleværdier. Detektoren kan bruges både til årlige gennemsnitsmålinger og hurtige målinger. Detektoren skal som minimum være på en position i 120 timer. Det store måleinterval for denne detektor gør det muligt at måle radonniveauer helt ned til 15 Bq/m3 og helt op til 25.000 Bq/m3 i en 3-måneders periode.