Om radon

Radon og risiciene

Radon er en radioaktiv gas, der dannes naturligt, når Uran238 henfalder. Radongas henfalder igen til radondøtre. Radondøtre er radioaktive metalatomer, som optages i vores luftveje ved indånding. Når dette henfald sker, afgives stråling fra radondøtrene, som kan skade cellerne i vores luftveje og lunger. I værste fald kan det forårsage kræft. Ifølge World Health Organization, WHO er 3%-14% af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon, afhængigt af hvor man bor, og de anbefaler en grænseværdi for radonniveauet på 100 Bq/m³.

Sundhedsstyrelsen anslår, at omkring 300 tilfælde af lungekræft om året i Danmark er forårsaget af radon. Bor eller arbejder man i en ejendom med et højt radonniveau, løber man større risiko for at blive ramt.

Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 husstande i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte husstande er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse. Af disse har 65.000 huse et radonniveau over 200 Bq/m³.

Målinger af radon i indeluft

Eftersom radon hverken lugter eller kan ses, er måling den eneste måde at detektere gassen på. Radonniveauet i indeluften varierer alt efter årstiden. Denne variation skyldes primært ændringer i udendørstemperaturen og vindforhold. Niveauet varierer også i løbet af dagen, og fra rum til rum. Hvordan ventilationssystemet fungerer, og hvor ofte man lufter ud, har også noget at sige.

Overvej at måle radonniveauet i indeluften

  • Hvis der ikke er foretaget målinger, eller der er gået mere end 10 år siden sidste måling.
  • Efter en renovering, fordi der kan forekomme små revner i fundamentet, hvor radongas kan trænge ind fra jorden.
  • Hvis du tidligere har haft et højt niveau og har ladet foranstaltninger udføre i dit hjem for at reducere radonniveauet.

Målinger skal helst udføres i fyringssæsonen (1. oktober – 30. april) for at være pålidelige og måleperioden skal vare mindst to måneder – jo længere tid desto mere nøjagtig måling. Grænseværdien og den vejledende grænseværdi i Danmark angives som et årligt gennemsnit. I nogle tilfælde gennemføres målinger med kortere måleperiode for at få en tilnærmet værdi. Ved målinger over kortere perioder bruger vi vores specialdesignede Rapidos® dosimeter, hvor der måles i 7-10 døgn. Det er f.eks. almindeligt i forbindelse ved køb og salg af hus, hvor man hurtigt har brug for en indikation af radonniveauet i huset.

Målemetoden, som vi anvender, er akkrediteret i henhold til ISO 17025.

Ved for højt radonniveau

Hvis radonniveauet er under 100 Bq/m³, er det ikke nødvendigt at gennemføre radonforanstaltninger, men det er nødvendigt hvis der måles et radonniveau på mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³:

Energistyrelsen anbefaler, at du laver forbedringer i dit hus, der kan bringe radonniveauet ned under 100 Bq/m³. Du kan f.eks. forbedre ventilationen og tætne revner i fundamentet, utætheder ved rørsammenføringer eller lignende, hvor radon kan trænge ind. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du overveje at etablere et radonsug under boligen.

Hvis radonniveauet er over 200 Bq/m³:

Hvis radonniveauet i dit hus er højere end 200 Bq/m³, kan det være nødvendigt med mere omfattende tiltag, som eksempelvis at etablere et radonsug, det vil sige et særligt ventilationssystem under bygningen. Det er meget effektivt og koster mellem 10.000 og 50.000 kr.

Der findes en række foranstaltningsvirksomheder, der er specialiseret i radonsanering. En liste over foranstaltningsvirksomheder kan ses på Dansk Radonforenings hjemmeside.

Læs mere om radon i resten af verden

International WHO  IAEA
Europa ERA
USA AARST
Canada CARST
Sverige SSM
Østrig BMLFUW
Schweiz BAG
Tyskland Bundesamt für Strahlenschutz
Irland EPA
Storbritannien PHE
Danmark Sundhedsstyrelsen
Finland STUK
Frankrig ASN
Spanien CSN
Belgien FANC

Blog

Wiki Radon

Spørgsmål og svar