Skip to main content

Arbejdspladsmåling: Sådan undgår du unødig ommåling

By november 17, 2020november 26th, 2020Arbejdsplads

Her i begyndelsen af sæsonen for radonmåling vil vi gerne give nogle tips til, hvordan du kan reducere risikoen for ommåling. Det første, man bør huske på, er at de høje udgifter til radonmåling af en arbejdsplads ligger, når man placerer og indhenter dosimetre. Udgifterne til radonkonsulenter ved eventuelle ommålinger skal også tages i betragtning. Ved eventuelle forhøjede værdier kan den hyrede radonkonsulent arbejde betydeligt mere effektivt, hvis flere punkter er målt.  

– Vi ser hver målesæson flere eksempler på virksomheder, som selv har bestilt radonmåling uden at have den fornødne forhåndsviden eller først at konsultere eksperter om, hvordan målingen gennemføres på bedste vis. Det indebærer en klart større risiko for, at målingen skal gøres om eller suppleres. Ligesom i mange andre sammenhænge er det både billigere og nemmere at gøre det korrekt fra begyndelsen, siger Karl Nilsson, administrerende direktør for Radonova Laboratories.

Vælg den rette metodebeskrivelse

For at sikre, at målingen giver et tilstrækkeligt grundlag, anbefaler vi, at arbejdsgivere, som skal måle radonindholdet og er det mindste i tvivl om fremgangsmåden, anvender den internationale metodebeskrivelse fra IRMA (The International Radon Measurement Association). Den vil ganske vist resultere i flere målepunkter, end hvad der er angivet i . Men samtidigt risikerer man ikke at overse rum, så man senere skal udføre en tidskrævende ommåling.

Forhøjet radonindhold kan ikke forudsiges

Når man studerer Radonovas statistik, kan man blandt andet se, at målinger på arbejdspladser slet ikke følger et lige så fast mønster for højt radonindhold som målinger af eksempelvis ejendomme med flere lejligheder. Årsagen er først og fremmest, at virksomhedslokaler generelt har et mere avanceret ventilationssystem. Det kan medføre større lokale forskelle i tryk og dermed lokalt højere radonindhold.

Statistikken viser også, at arbejdspladser af samme type kan have meget forskellige radonniveauer på forskellige steder. Man kan desuden finde overraskende høje radonniveauer uafhængigt af etagen eller hvor man måler. Statistikken bekræfter i den henseende betydningen af, at man måler i tilstrækkeligt omfang. Man bør derfor ikke nøjes med for få målepunkter ved arbejdspladsmålinger.

Giv hver medarbejder klar besked

Når det gælder radonmålinger på arbejdspladser, bør man ikke undervurdere den menneskelige faktor. Rådet er at måle på en sådan måde, at hver medarbejder føler sig tryg og ved, hvilket radonindhold han eller hun udsættes for. En utilstrækkelig måling kan skabe usikkerhed og irritation over, at kollegaens arbejdslokale måles, mens radonindholdet i ens eget forbliver ukendt.

Ud over det psykologiske aspekt er det som nævnt heller ikke muligt at forudsige og fastslå, at visse rum skulle være ”radonsikre”. Radonindholdet kan afvige kraftigt på en og samme etage. Ved at give hver medarbejder sikker besked undgår man utilfredshed og reducerer risikoen for opfølgende målinger.

Læs mere om arbejdspladsmålinger her»

Arbejdspladsmåling: Sådan undgår du unødig ommåling

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.