Category

Nyheder

Sæsonarbejdere er et vigtigt led i Radonovas radonmålinger og analyse

By Nyheder No Comments

Radonmåling er i høj grad årstidsafhængig med maj måned som afsluttende højdepunkt. Men allerede fra oktober er der travle dage, når tusinder af detektorer skal sendes ud til kunderne og modtages igen med henblik på analyse. I forbindelse med det arbejde er ”sæsonarbejdere” en vigtig del af Radonovas virksomhed. Vi har talt med 25-årige Melker Lindberg, som er ved at afslutte sin første sæson hos Radonova.

Hvad fik dig til at søge jobbet som sæsonarbejder?

En god ven af familien har arbejdet her i godt et år og omtalt arbejdspladsen positivt. Han nævnte, at der ville blive brug for ekstrapersonale til højsæsonen og fortalte om jobbet. Det vakte min interesse. Efter at have arbejdet på et ældrecenter fra tid til anden gennem flere år havde jeg behov for at lave noget helt andet i en periode.

Vigtigt med strukturerede processer

Fortæl lidt om jobbet og hverdagen som sæsonarbejder?

Jeg er en del af det team, som tager imod alle de dosimetre, som sendes tilbage efter at have været brugt til måling. Når de returnerede pakker og kuverter er åbnet, scanner vi dosimetrene ind i systemet og tager sporfilmene ud. Derefter sættes sporfilmene op i karrusellerne, hvor de gøres klar til ætsningen, som er næste trin i processen.

Derudover har der været en del arbejde med dokumentation. Selvom mange dele og processer er digitaliserede, er der stadig blanketter, Excel-ark og håndskrevne notater, som sendes ind sammen med dosimetrene og skal samles, mærkes, scannes og indstanses i systemet.

Er der nogen ting, du synes har været sværere, end du havde forventet?

Arbejdet med at sætte dosimetrene op i karrusellerne kan være ensformigt, hvilket mine kolleger advarede mig om allerede i starten. Jeg har fundet ud af, at den store udfordring er at holde fokus. Det er en særlig interessant udfordring for mig, fordi jeg har ADHD. Det er dog gået overraskende godt, fordi man aldrig sidder alene i afdelingen. Det kan derfor være ganske hyggeligt faktisk, lidt som at skrælle kartofler med sine venner.

Hvordan oplever du Radonova som arbejdsplads?

Det første, jeg tænker på, er, at det er en stabil og afslappet arbejdsplads. Her er også hyggelige kolleger, som gør, at arbejdsdagene går ganske hurtigt. Jeg havde dårligt nok hørt om radonmålinger, inden jeg startede her. Efter bare en enkelt sæson føler jeg, at jeg har lært en hel del. Nu har jeg søgt ind på kokkeuddannelsen i Gryhyttan til efteråret. Hvis jeg ikke bliver optaget og bliver tilbage i Uppsala, er det meget muligt, at jeg søger job som sæsonarbejder hos Radonova igen.

Melker Lindberg, sæsonarbejder

Melker Lindberg

Information i anledning af coronakrisen og covid-19

By Nyheder No Comments

Radonova har truffet en række foranstaltninger for at sikre de kritiske processer under den nuværende pandemi og spredning af covid-19. Ligesom andre virksomheder er vi påvirkede af den meget alvorlige situation, men fortsætter indtil videre med at udføre analyser og leverancer uden forstyrrelser. Vores kundesupport er åben som normalt og tilgængelig for dig, der har spørgsmål til radon og radonmåling.

For at mindske smittespredningen arbejder de medarbejdere, der kan det, hjemmefra indtil videre. De, der bemander vores laboratorium og sikrer andre funktioner, der ikke kan håndteres hjemmefra, er meget fokuseret på at mindske risikoen for eksponering eller spredning af covid-19.

Coronavirussens hærgen minder os også om, hvorfor vi er til og arbejder med det, vi gør. Ligesom radon er covid-19 en alvorlig sundhedsrisiko, som kan skade vores lunger. Det gør os mere motiverede end nogensinde før for at fortsætte vores arbejde og bidrage til at fremme menneskers sundhed.

Aktuel information om coronavirussen og covid-19 findes på sundhedsstyrelsen.dk.

Karl Nilsson, vd Radonova Laboratories

farligt

Tryggve Rönnqvist modtager årets ERA Award

By Nyheder No Comments

Ved den europæiske radonuge, der for nylig blev afholdt, modtog Radonovas radonspecialist Tryggve Rönnqvist årets ERA Award. Tryggve får prisen for sit mangeårige arbejde og sin ekspertise inden for radonspørgsmål samt udviklingen af nye innovative løsninger til radonmåling.

Tryggve Rönnqvist fik prisen med overbevisende flertal i konkurrence med tre andre europæiske radoneksperter. Ud over Tryggves viden og erfaring var der blevet lagt mærke til hans tilgængelighed og vilje til at hjælpe branchekolleger og andre med interesse for radonspørgsmål.

ERA er en vigtig organisation med stor indflydelse på forskningen og spørgsmål, der vedrører radon og radonmåling. Jeg er naturligvis både glad og stolt over at modtage årets ERA Award. Hele mit arbejdsliv har været præget af forskning og vidensudveksling inden for spørgsmål, der har med radon at gøre. Jeg er derfor meget stolt over prisen og vil gerne takke ERA’s medlemmer for deres anerkendelse. Prisen er også en påmindelse om, at kampen mod radons sundhedsfarlige effekter er et internationalt anliggende, hvor alle gode kræfter må gå sammen.

Den europæiske radonuge blev afholdt i Wien 24.-28. februar. På konferencen blev en række forskningsprojekter og nye løsninger, som har til formål at mindske de skadelige effekter af radon, præsenteret. Radonova præsenterede blandt andet arbejdet med at formidle risiciene ved radon i Sverige.

Tryggve Rönnqvist arbejder som teknisk chef hos Radonova Laboratories.

Tryggve Rönnqvist modtager årets ERA Award

Radonova kommer øget efterspørgsel i møde med styrket support

By Nyheder No Comments

Efterspørgslen på pålidelige radonmålinger og radoninstrumenter vokser fortsat. For noget tid siden udbyggede Radonova sin support med endnu en medarbejder, Erica Hall.

Erica fortæller her om et stimulerende arbejde med en masse kundekontakt og gode udviklingsmuligheder.

Fortæl os lidt om din baggrund?

Jeg har en ret blandet baggrund, når man ser på uddannelse og arbejdserfaring. Min uddannelse er inden for hotel, turisme, økonomi og administration. Når det kommer til arbejdet, har jeg blandt andet haft egen virksomhed, været butikschef og arbejdet med ordrehåndtering. I dag føles det som en fordel at have en bred baggrund og stor erfaring med at arbejde med mennesker. At yde en god service og support har nok været lidt af en rød tråd, uanset hvor jeg har arbejdet. Det har også hjulpet mig til hurtigt at falde på plads i mit nye job hos Radonova.

“En masse frihed under ansvar”

Hvad var tiltrækkende ved Radonova?

Det virkede som en seriøs virksomhed med gode visioner og en forretning, der i bund og grund handler om at forbedre menneskers sundhed. Mit indtryk var og er, at det er en arbejdsplads, hvor man kan vokse som individ. Der er en masse frihed under ansvar. Hvis du ønsker at udvikle dig og rykke videre til nye roller, ligger mulighederne åbne.

Hvordan ser du på supportarbejdet?

Det er rigtigt sjovt med kundekontakt og at gøre dem, der kontakter os, glade. Mange mennesker har ikke nogen større erfaring med radonmålinger, og vi skal selvfølgelig gøre det nemt og enkelt at måle radon, uanset hvor stor eller lille erfaring vores kunder har.

På hvilken måde vil du sige, at arbejdet er stimulerende?

På den ene side sker det ofte, at man taler med tilbagevendende kunder. Det styrker engagementet og opbygningen af en mere personlig relation. På den anden side er arbejdet afvekslende. Du ved aldrig, hvad der kan ske på en dag i supporten. Nogle gange er der opkald hele tiden, og andre gange er der en masse, der skal løses og løses hurtigt. Det synes jeg er sjovt. Jeg tager mig også af det administrative arbejde med vores måleinstrumenter, så det bliver til en god blanding.

“Et fremragende teamwork”

Er der noget, der har været sværere, end du troede?

Det kommer ikke som en overraskelse, men det har ikke altid været så let at lære et helt nyt område. Det er en løbende proces, men jeg bygger videre på min viden undervejs og deltager også i kurser, der hjælper mig i hverdagen. Radonmåling er et område med mange fakta, og jeg synes, det er sjovt at lære nye ting hele tiden. Som sagt hjælper min brede baggrund og erfaring med kundekontakt mig. Hvis ikke du kan lide at tale med folk, er det ligegyldigt, hvor stor faktuel viden du har. Især når du arbejder med support.

Hvordan betragter du Radonova som arbejdsplads?

Det virker, som om vi har en god blanding af folk med forskellig baggrund, viden, interesser og alder. Det har været let at blive en del af gruppen, og nu føles det, som om jeg har været her længere, end jeg egentlig har. Som nyansat får man også god støtte fra kyndige kolleger, der har arbejdet her længere. Der er et udpræget teamwork, og det hjælper os ofte at rykke til nye roller. Dermed får man et godt overblik og forstår hele flowet og vores processer. I min supportrolle er det også en hjælp, idet jeg ofte kan besvare en bred vifte af kundespørgsmål direkte.

Erica Hall

Rekordstor interesse for den europæiske radonuge

By Nyheder No Comments

Interessen for årets udgave af ”European Radon Week” er meget stor. Årets konference afholdes i Wien 24.-28. februar og har været fuldt booket i noget tid. Bag arrangementet står European Radon Association (ERA), EU-kommissionen samt Europas største radonprojekt MetroRADON.

Årets program omfatter blandt andet præsentationer af de studier, der hidtil er udført under MetroRADON. Deltagerne får desuden indsigt i, hvordan implementeringen af det nye direktiv EURATOM BSS er forløbet i de enkelte europæiske lande.

– Konferencen i Wien er uden tvivl en af de vigtigste, der afholdes i år. Her samles europæiske forskere, myndigheder og virksomheder for at udveksle erfaring og viden. Konferencen er også vigtig i den forstand, at den hjælper de forskellige aktører med at identificere, hvilke områder der kræver yderligere forskning og studier. Arrangementet bidrager også til at udvikle og indføre fælles målemetoder og standarder inden for radonmåling, siger Radonovas José-Luis Gutiérrez Villanueva, sekretær hos ERA.

– Som verdens førende radonlaboratorium vil Radonova fortsat være en aktiv del af det internationale arbejde mod den sundhedsfarlige eksponering for radon. Ved at dele viden og erfaringer fra en række forskellige lande vil vi ikke mindst bidrage til at sikre kvaliteten ved måling og analyse af radon, siger Karl Nilsson, administrerende direktør hos Radonova Laboratories.

På konferencen præsenteres en række forskningsprojekter og nye løsninger, som har til formål at mindske de skadelige effekter af radon. Radonova vil blandt andet præsentere arbejdet med at formidle risiciene ved radon i Sverige.

Yderligere information om European Radon Week 2020 findes her »

Yderligere information om radon og radonmåling fås på www.radonova.dk

Rekordstor interesse for den europæiske radonuge

Valideringstest: Radonova får høj karakter af PHE

By Nyheder No Comments

Radonova Laboratories har opnået særdeles gode resultater ved en valideringstest udført af den engelske statslige folkesundhedsmyndighed – PHE (Public Health England). Den seneste valideringstest betyder, at Radonova nu for anden gang på kort tid får rigtig gode resultater ved test udført af PHE.

PHE’s valideringstest viser ligesom tidligere gennemførte sammenligningstest, at Radonova kun har små afvigelser fra de gældende referenceværdier. I den seneste test afveg Radonova i samtlige fem tilfælde med mindre end 4,7 procent fra referenceværdierne.

Den aktuelle test indebærer, at dosimetre eksponeres for forskellige niveauer af radon. Derefter sammenlignes de med de officielle referenceværdier, der angives af PHE.

– Det føles naturligvis rigtig godt at kunne følge op på fine testresultater med gode resultater ved en valideringstest. PHE stiller generelt meget hårde krav både til pålidelighed og funktion. Det er særligt glædeligt, at en velanset uafhængig aktør for anden gang på mindre end et år bekræfter, at vores dosimetre og målemetoder holder en høj og konsistent kvalitet, siger Radonova Laboratories radonspecialist Tryggve Rönnqvist.

Dosimetrene blev i testen udsat for en eksponering i intervallet 177 – 2526 kBqh/m3.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, som slipper ind fra jorden og i nogle tilfælde kommer fra byggematerialer. Afhængig af jordbunden under huset og konstruktionstypen kan der opstå skadeligt høje koncentrationer af radon. Radon er en sundhedsrisiko, som næst efter rygning er den mest almindelige årsag til lungekræft. Globalt estimeres det, at 230.000 mennesker hvert år får lungekræft som følge af langvarig eksponering for radon.

Ifølge World Health Organization, WHO, er 3 % – 14 % af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon, afhængigt af hvor man bor. WHO anbefaler en grænseværdi for radonindholdet på 100 Bq/m3.

Valideringstest: Radonova får høj karakter af PHE

Radonova lancerer ROBIN2 – professionel radonsensor med meget høj følsomhed

By Nyheder, Radonmåling No Comments

Radonova Laboratories lancerer nu radonsensoren ROBIN2. Den nyeste version er dobbelt så følsom som forgængeren og har en nyudviklet responsfunktion til optimal respons ved hurtige forandringer af radonindholdet.

ROBIN2 er en professionel radonsensor til fast installation i smarte hjem, radonovervågning, radonevakuering eller montering i lufthåndteringsenheder og udsugningsventilatorer. Radonsensoren tilsluttes nemt til regulatorer, centralenheder, dataloggere, ventilatorstyresystemer eller PLC. Sensoren fås i forskellige varianter.

Ved hjælp af den nye responsfunktion får man en bedre respons på tidsvariationerne i radonindholdet. Det skyldes den forbedrede følsomhed, der reducerer fejl ved lavere indhold, hvor man ellers er begrænset af en dårligere statistik for, at pulsslaget bliver lav. ROBIN2 har et nyudviklet bundkort, som er bedre isoleret og mere robust over for påvirkning fra vejret. ROBIN2 leveres i en basisversion til indendørs brug og en underjordsversion. Underjordsversionen har en ekstra beskyttelse mod snavs og fugt og er optimeret til underjordiske målinger. ROBIN2 leveres fra og med december 2019.

– Jeg er stolt over, at Radonova har formået at forbedre ROBIN, som var den første radonsensor på markedet allerede i 2016. ROBIN2 er klart førende på markedet takket være sin nye funktionalitet, ikke mindst i forhold til responsfunktion og stabilitet, siger Dag Sedin, der er seniorrådgiver hos Radonova og allerede var med, da den første version blev lanceret.

Kort om ROBIN2

ROBIN2 måler luftens radonindhold i Bq/m³ og leverer et analogt udgangssignal på 1-10V, proportionelt med koncentrationen af radon i luft. ROBIN2 har en forbedret følsomhed sammenlignet med ROBIN, idet målekammeret er større og mere effektivt. Udgangssignalet er også mere stabilt og mere responsivt i forhold til den reelle variation i radonindholdet. Efter ønske kan måleområdet defineres af kunden. Radonsensoren er beskyttet mod elektromagnetiske forstyrrelser og kan tilsluttes tyristorregulator. Sensoren kan monteres uafhængigt af retning og kan installeres fast i rum, ventilationsskakter eller lufthåndteringsenheder. Underjordsversionen har forstærket futbeskyttelse og er bygget til underjordiske miljøer.

Klarer montering i laminar og turbulent luftstrømning

Høj følsomhed til en god tidsopløsning

Stor fleksibilitet og mulighed for at tilpasse radonsensoren til OEM

Yderligere information om ROBIN2 findes på https://radoninstrument.com/produkt/robin/

ROBIN2

Radonova fortsætter den internationale ekspansion – starter forretning i Polen

By Nyheder No Comments

Radonova har ansat Zuzanna Podgórska som ansvarlig for virksomhedens nystartede forretning i Polen. Med tilgangen af Zuzanna følger Radonova sin strategi om at rekruttere lokale radoneksperter til de enkelte markeder. Som flere andre europæisk lande har Polen indført nye nationale regler i kølvandet på EURATOM-direktivet BSS 59/2013. Det betyder, at efterspørgslen på pålidelige og fleksible radonmålinger forventes at vokse.

Med Zuzanna Podgórska får Radonova bedre muligheder for at bearbejde det voksende polske marked for måling og analyse af radon. Satsningen i Polen indebærer, at Radonova vokser yderligere på et globalt marked med stadig hårdere krav til håndteringen af radon i boliger og på arbejdspladser.

– Med nye love og regler tager Polen et vigtigt skridt mod øget viden om radons sundhedsfarlige effekter. Samtidigt er der lang vej endnu, inden radonmåling er blevet en naturlig del af det forebyggende arbejde med radon. Min opgave bliver nu at bidrage til en større viden og sikre, at flere kan benytte sig af Radonovas verdensførende tjenester og produkter til måling og analyse af radon, siger Zuzanna Podgórska.

– Vi ved fra tidligere udvidelser, hvor vigtigt det er at være til stede lokalt. Selv om der er mange faktorer, der ikke adskiller, når det kommer til selve måle- og analyseprocessen, er hvert marked fortsat unikt. Det kræver et godt kendskab til lokale forhold, hvis man skal lykkes. Zuzanna har en baggrund og erfaringer, der giver os en tydeligere og bedre tilstedeværelse, når vi nu vil styrke os i Polen, siger Karl Nilsson, CEO hos Radonova Laboratories.

Rationelle processer, service og kvalitet er afgørende

– For at lykkes på det polske marked skal man tilbyde høj kvalitet i alle led. Radonova er akkrediteret iht. ISO 17025 og den eneste aktør, som tilbyder en onlinetjeneste, der understøtter radonmålinger og analyser, Radonline. Jeg er sikker på, at Radonovas produkter og tjenester har alle muligheder for succes, også i mit hjemland Polen, afslutter Zuzanna.

Zuzanna Podgórska har en mastergrad fra Warszawas tekniske universitet, hvor hun blandt andet har studeret passive dosimetre. Zuzanna har gennem flere år arbejdet som specialist hos Polens centrallaboratorium for strålebeskyttelse. Hun arbejder desuden med en afhandling om geologisk kortlægning af radon.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, som siver ind fra jorden og i visse tilfælde kommer fra bygningsmateriale. Afhængig af jordbunden under huset og konstruktionstypen kan der opstå skadeligt høje koncentrationer af radon. Radon er en sundhedsrisiko, som næst efter rygning er den mest almindelige årsag til lungekræft. Globalt estimeres det, at 230.000 mennesker hvert år får lungekræft som følge af langvarig eksponering for radon.
Ifølge World Health Organization, WHO, er 3 % – 14 % af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon, afhængigt af hvor man bor. WHO anbefaler en grænseværdi for radonindholdet på 100 Bq/m3.

Zuzanna Podgórska

Radonova gør radon- og torondetektoren RAD7 tilgængelig for europæiske kunder

By Nyheder No Comments

Radonova Laboratories og amerikanske Durridge har indgået en forhandleraftale. Den nye aftale indebærer, at Radonova vil sælge Durridge radon- og torondetektor RAD7 på det europæiske marked. Hidtil er over 5.000 enheder af RAD7 blevet solgt på seks kontinenter. Instrumentet er også blevet en standard inden den globale videnskabelige verden, plus det har været omtalt i over 2.500 forskningsartikler.

– Partnerskabet med Radonova er en vigtig del af vores globale strategi. Vi er overbeviste om, at Radonovas udmærkede ry, viden og salgsteam markant vil øge Durridges eksponering på det europæiske marked. For kunder, der har brug for et radon- og toroninstrument, er RAD7 en prisvenlig løsning. Uanset dens anvendelse tilbyder den samtidig en meget avanceret måleevne, kommenterer Carlos Bielicki, salgschef hos Durridge.

Supplement til ATMOS

– Durridge RAD7 er et udmærket supplement til vores egen radonsniffer ATMOS. RAD7 bygger på en anden teknik og gør det muligt at opspore både toron- og radongas. På grundlag af dette aspekt og RAD7’s resultatliste er det en meget vigtig aftale, som gør vores eksisterende produktudvalg endnu stærkere, siger Karl Nilsson, adm. direktør på Radonova Laboratories.

– Min erfaring er, at RAD7 er et meget pålideligt og anvendeligt værktøj. Evnen til at måle både toron- og radongas er særlig vigtigt i visse anvendelser. Torongas har en halveringstid på et minut, hvor RAD7 muliggør målinger, der kan opdage, om kilden har direkte kontakt med jordluften, som mange gange også er kilden til radon. Det er også et meget effektivt instrument ved måling af radonniveauer i lokaler, hvor ventilationen varierer over tid. Instrumentet har desuden diverse anvendeligt tilbehør til måling i vand og jord, siger Dag Sedin, Senior Advisor på Radonova Laboratories.

RAD7 bruges i en masse forskellige anvendelser i Nordamerika. Blandt andet anvender geologer instrumentet til at måle radon, som er en miljøsporer ved interaktion mellem grundvand og overfladevand. Til disse projekter bruges RAD7 sammen med RAD H2O eller RAD AQUA, som begge er tilbehør til måling af radon i vand.

For mere information kontakt Karl Nilsson, adm. direktør Radonova Laboratories AB

Telefon: 070-639 01 31, E-mail: karl.nilsson@radonova.com

For mere information om radon og radonmåling besøg www.radonova.dk.

For mere information om Durridge besøg www.durridge.com

Rad7

AARST 2019: Radonova medvirker i verdens største radonevent

By Nyheder No Comments

Radonova medvirkede i midten af september i ”2019 International Radon Symposium and Trade Show”. Det var den 33. udgave af arrangementet, som i år blev afholdt i Denver og arrangeret af American Association of Radon Scientists and Technicians (AARST).

2019’s ”International Radon Symposium and Trade Show” var det største arrangement af sin art og samlede hundredvis af deltagere fra hele verden. I arrangementet deltog såvel forskere og regeringsrepræsentanter som leverandører og brancheeksperter. Radonova blev repræsenteret af medarbejdere fra både USA og Europa.

Vigtigt at skue bagud for at forstå udviklingen fremover.

Hovedoplægget blev holdt af Dr. Jonathan Samet, læge og professor ved Colorado School of Public Health. Dr. Samet lavede et interessant historisk tilbageblik, her iblandt på en del kontroversielle spørgsmål, som har præget radonspørgsmålet i årenes løb.

– I takt med, at forskningen er kommet længere, og at de videnskabelige belæg for sundhedsrisikoen ved radon er blevet endnu tydeligere, skal der arbejdes mere konstruktivt og forebyggende i spørgsmål, der vedrører radon. Som altid er det vigtigt at kende ens historie for at kunne rette blikket fremad. AARST er et vigtigt arrangement, som motiverer os til at fortsætte vores aktive indsats for den globale kamp mod radon og sundhedsrisiciene forbundet hermed, kommenterer Karl Nilsson, adm. direktør for Radonova Laboratories.

Mere information om radon og radonmåling findes her»

AARST 2019