Skip to main content
Category

Nyheder

Nyheder

Hvordan påvirker radon menneskers sundhed?

Radongas udgør mere end halvdelen af befolkningens totale eksponering for naturlig ioniserende stråling (UNSCEAR-rapport 2000). I dag ved vi også, at forhøjede niveauer af radon kan forekomme i alle typer af bygninger, og at der er en vis mængde radongas overalt. Dermed bliver spørgsmålet, hvorfor radongas er farlig, og hvordan den kan påvirke menneskers sundhed? Alfastråling kan skade DNA Radon…
Jonas Paulsrud
juni 22, 2021
ArbejdspladsNyheder

Forhøjet radonniveau kan findes på alle typer arbejdspladser

En ny undersøgelse viser, at der kun er små forskelle i målte radonniveauer på forskellige typer arbejdspladser. I de målinger, verdens største radonlaboratorium Radonova i årene 2018-2020 gennemførte på cirka 10.000 arbejdspladser, var der kun små forskelle mellem kontorer, industrivirksomheder, butikker og skoler. Undtagelsen er arbejdspladser under jord, hvor radonniveauet som ventet har tendens til at være højere end i…
Jonas Paulsrud
juni 3, 2021
Nyheder

Radonovas nye produktionslinje indviet – øger kapacitet og leveringssikkerhed

For at kunne sætte produktionshastigheden yderligere op og imødekomme den internationale efterspørgsel efter radonmålinger indviede Radonova i slutningen af målesæsonen en ny produktionslinje i Uppsala. Den har kostet cirka 400 000 Euro og betyder, at Radonova øger sin produktionskapacitet med ca. 300 %. For kunderne betyder den nye produktionslinje en endnu højere leveringssikkerhed og kortere leveringstider.  Den øgede efterspørgsel efter…
Jonas Paulsrud
april 6, 2021
Nyheder

Kundecase, Frankrig: Sådan påtager Radonova sig en større rolle på et konkurrencepræget marked

Udviklingen i de franske radonbestemmelser for nylig har øget interessen for radonmåleudstyr blandt mange lokale forhandlere og måleleverandører i Frankrig. Radonovas partner Julien Ranouil fra virksomheden DOSEXPERT har arbejdet som strålingsbeskyttelses- og radonkonsulent i mange år og har været vidne til de ændringer, der er sket i de seneste år. Hvordan hjælper Radonova dig med at udvikle din virksomhed, så…
Thomas Chauvin
marts 9, 2021
Nyheder

Bekymringen og opmærksomheden om radon vokser i Polen

Som mange andre europæiske lande indførte Polen i sommeren 2020 nye bestemmelser for radon i form af 2013/59/EURATOM-direktivet. Ligesom i de andre europæiske lande vil officielle målinger nu skulle vare i mindst en måned mellem oktober og marts med et referenceniveau på 300 Bq/m3. Den polske regering anerkender radon som et betydeligt problem for folkesundheden Straks efter loven trådte i…
Thomas Chauvin
februar 23, 2021
Nyheder

Fra apoteksskranken til supporten – Radonova fortsætter sin vækst, og Hanna Hällström er seneste skud på stammen

Hanna Hällströms rejse fra butikschef og apoteksassistent til Radonovas supportafdeling viser igen, at man sagtens kan omlægge sin karriere til et nyt spor. Flere års erfaring med kundekontakt, teamwork og højt tempo har givet Hanna en god baggrund for at arbejde i Radonovas support. – Jeg startede hos Radonova i november og har naturligvis meget at lære om radon og…
Thomas Chauvin
februar 9, 2021
Nyheder

Radonova gør verdens mest solgte radonmåling endnu mere enkel med Radtrak³®

Radonova Laboratories, verdensledende inden for radonmåling, lancerer nu dosimetret Radtrak³®. Dette nye dosimeter er mindre end forgængeren Radtrak²® , og det forenkler både placering og levering. Den mindre størrelse og muligheden for at genanvende  plastkomponenter gør det samtidig mere miljøvenligt.   Radtrak³ gør det muligt at foretage meget nøjagtige radonmålinger af den årlige gennemsnitsværdi i boliger og på arbejdspladser. Dosimetret måler radonindhold ned til…
Thomas Chauvin
februar 1, 2021
Nyheder

Persondosimetre giver LKAB fuld kontrol over radon

Mineselskabet LKAB arbejder altid med bæredygtighed og sikkerhed i første række. Det indebærer at sikre, at arbejdsmiljøet ikke eksponerer personalet for radongasniveauer over de gældende grænseværdier. Vi har mødt LKAB’s arbejdsmiljøtekniker Johan Sjöström, som her fortæller, hvordan virksomheden i det seneste år har anvendt Radonovas personbårne dosimetre til løbende at kontrollere radonniveauet. Hvad var grunden til, at LKAB var på…
Thomas Chauvin
januar 12, 2021
Nyheder

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Med det forgangne år i bakspejlet har forhåbningerne om et godt nytår nok sjældent været større end nu. Længslen efter en mere normal hverdag er stor. Hvis vi alle hjælpes ad, ved vi, at den er på vej! Hos Radonova vil vi takke alle kunder og partnere for et godt samarbejde i 2020. Nu ser vi fremad og håber, at…
Thomas Chauvin
december 22, 2020
Nyheder

Radonova deltager i stort polsk uddannelsesprojekt

I Polen er der generelt en meget begrænset viden om radon sammenlignet med andre europæiske lande. Selvom befolkningens bevidsthed gradvis bliver bedre, er der få, der kender til effekterne af langvarig eksponering for radon. For at bidrage til øget viden og interesse for radon og videnskab deltager Radonovas Zuzanna Podgórska som ansvarlig for dele af et nyt stort uddannelsesprojekt. Projektet…
Thomas Chauvin
december 16, 2020