Skip to main content

Ny statistik viser, at alle etager bør inkluderes i målinger af radon på arbejdspladsen.

By oktober 26, 2021Arbejdsplads

Måledata fra undersøgelser på mere end 15.000 svenske arbejdspladser viser, at der kan være uventet høje niveauer af radon, uanset etagen eller hvor man specifikt måler. Resultaterne bekræfter vigtigheden af at måle tilstrækkeligt og ikke stille sig tilfreds med et lavt antal målepunkter. En utilstrækkelig måling kan på lang sigt bidrage til en unødig sundhedsrisiko.

Ifølge Radonovas laboratoriedatabase er det tydeligt, at der på arbejdspladser ikke er et bestemt mønster i forhold til, hvor de høje niveauer kan findes, i modsætning til når man måler eksempelvis lejlighedsbygninger. Det skyldes, at erhvervsbygninger typisk har et mere avanceret ventilationssystem, der kan medføre større lokale forskelle i tryk og således lokalt høje radonniveauer.
Vi ved allerede, at andelen af arbejdspladser med forhøjede radonniveauer er relativt høj. Det nye er, at det ikke er muligt at sige på forhånd, om en vis type rum eller etage indebærer en større risiko i relation til radonniveauet. Spredningen af de målte værdier på forskellige typer af etager er stor, omkring 90 procent, og ser ud til at være uafhængig af etagen. Arbejdspladser under jorden har ofte forhøjede radonniveauer, men der er relativt få af dem, og her er der generelt større opmærksomhed omkring farerne ved radon, siger Radonova Laboratories’ tekniske leder Tryggve Rönnqvist.

På grund af den store spredning af måleresultater er det vigtigt at anvende et tilstrækkeligt antal dosimetre, så forkerte konklusioner udelukkes. Tommelfingerreglen om, at det er lettere og mere omkostningseffektivt at gøre det rigtige fra begyndelsen, gælder også her. Ved at foretage en passende måling fra starten undgår virksomheder tidskrævende og dyre gentagelsesmålinger. Og hvis der kræves en foranstaltning for at reducere radonniveauet, er denne proces langt lettere, hvis der er tilstrækkeligt med målepunkter, fortsætter Tryggve Rönnqvist.
Kældre og stueetager er særligt vigtige

Statistikken viser, at alle faciliteter bør måles, men kældre og stueetager er særligt vigtige, da de er udsat for den største risiko for forhøjede radonniveauer. Da en forøget radoneksponering medfører en større risiko for lungekræft, skal man være ekstra forsigtig ved medarbejdere, der opholder sig disse steder, selv i en kort arbejdsuge. Det er derfor vigtigt, at du bruger nok målepunkter i radonmålingen, til at du kan identificere radonniveauerne præcist.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, der slipper ind fra jorden og i nogle tilfælde kommer fra byggematerialer. Afhængigt af jorden under huset og bygningsstrukturens type kan der opstå farlige koncentrationer af radon. Radon er en sundhedsrisiko, der er den næsthyppigste årsag til lungekræft efter rygning. Globalt vurderes det, at 230.000 mennesker hvert år rammes af lungekræft som følge af lang tids eksponering for radon.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.