Skip to main content

Forhøjet radonniveau kan findes på alle typer arbejdspladser

En ny undersøgelse viser, at der kun er små forskelle i målte radonniveauer på forskellige typer arbejdspladser. I de målinger, verdens største radonlaboratorium Radonova i årene 2018-2020 gennemførte på cirka 10.000 arbejdspladser, var der kun små forskelle mellem kontorer, industrivirksomheder, butikker og skoler. Undtagelsen er arbejdspladser under jord, hvor radonniveauet som ventet har tendens til at være højere end i andre typer af lokaler. 

 – Vi vidste allerede, at andelen af arbejdspladser med forhøjede niveauer er relativt høj. Nu kan man desuden se, at man ikke på forhånd kan sige, om en bestemt type lokale eller forskellige etager giver en øget risiko, hvad angår radonniveauet. Undtagelsen er arbejdspladser under jord, men der er relativt få, og de er generelt allerede opmærksomme på radonspørgsmålet, siger Radonova Laboratories teknikchef Tryggve Rönnqvist.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, som slipper ind fra jorden og i nogle tilfælde kommer fra byggematerialer. Afhængig af jordbunden under huset og konstruktionstypen kan der opstå skadeligt høje koncentrationer af radon. Radon er en sundhedsrisiko, som næst efter rygning er den mest almindelige årsag til lungekræft. Globalt estimeres det, at 230.000 mennesker hvert år får lungekræft som følge af langvarig eksponering for radon.

arbejdspladser

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.