Skip to main content
All Posts By

Jonas Paulsrud

Nu starter sæsonen for radonmåling
NyhederRadonmåling

Nu starter sæsonen for radonmåling

Den 1. oktober starter sæsonen for radonmåling i Danmark. Man kan måle radon hele året, men hvis man ønsker en årlig gennemsnitsværdi for radonniveauet i sit hjem eller på arbejdspladsen, skal man måle i mindst to måneder i fyringssæsonen. I Danmark er den officielle fyringssæson 1. oktober-30. april. Hvorfor er en årlig gennemsnitsværdi for radon vigtig? Den årlige gennemsnitsværdi for…
Jonas Paulsrud
september 29, 2021
Radongas
ArbejdspladsHjem

Radongas: Hvad er et farligt eksponeringsniveau?

Sundhedseffekterne af eksponering for radongas er veldokumenterede og kan i værste fald være livstruende. Faktum er, at radongas i dag er den næsthyppigste årsag til lungekræft efter rygning. Lungekræft hos mennesker, der aldrig har røget, øger desuden og er nu den syvende hyppigste årsag til kræftrelateret død i verden. Vi ved, at lang tids eksponering for gassen i vores hjem…
Jonas Paulsrud
september 6, 2021
Hvordan påvirker radon menneskers sundhed
Nyheder

Hvordan påvirker radon menneskers sundhed?

Radongas udgør mere end halvdelen af befolkningens totale eksponering for naturlig ioniserende stråling (UNSCEAR-rapport 2000). I dag ved vi også, at forhøjede niveauer af radon kan forekomme i alle typer af bygninger, og at der er en vis mængde radongas overalt. Dermed bliver spørgsmålet, hvorfor radongas er farlig, og hvordan den kan påvirke menneskers sundhed? Alfastråling kan skade DNA Radon…
Jonas Paulsrud
juni 22, 2021
arbejdspladser
ArbejdspladsNyheder

Forhøjet radonniveau kan findes på alle typer arbejdspladser

En ny undersøgelse viser, at der kun er små forskelle i målte radonniveauer på forskellige typer arbejdspladser. I de målinger, verdens største radonlaboratorium Radonova i årene 2018-2020 gennemførte på cirka 10.000 arbejdspladser, var der kun små forskelle mellem kontorer, industrivirksomheder, butikker og skoler. Undtagelsen er arbejdspladser under jord, hvor radonniveauet som ventet har tendens til at være højere end i…
Jonas Paulsrud
juni 3, 2021
radongassen opdaget
Radonmåling

Hvornår blev radongassen opdaget?

For at finde ud af hvornår radongas først blev opdaget, skal vi tilbage til 1500-tallet, da man begyndte at studere årsagerne til sygdomme blandt minearbejdere i Sachsen og Böhmen. Lungesygdomme var almindelige blandt disse minearbejdere, og det er tydeligt, at radongas ofte var årsag til dødsfaldene. I slutningen af 1800-tallet begyndte en ny æra inden for fysikken. Navne som Marie…
Jonas Paulsrud
maj 18, 2021
Radonova, Kalibrering
Radonmåling

Kalibrering er vigtig for måling af radonindhold

I Danmark og flere andre lande er der krav om, at et radoninstrument kalibreres en gang om året. Det er vigtigt, fordi mange instrumenter mangler en kvalitetsfunktion til at fastlægge, at alt fungerer korrekt. Hvorfor skal man kalibrere? Radoninstrumenter bygger på princippet om at måle alfastrålingen fra radon og dets radondøtre i forbindelse med dens henfald. Det gør professionelle instrumenter…
Jonas Paulsrud
maj 5, 2021
ATMOS, radonsanering
Radonmåling

Sådan foretager du den rigtige måling i forbindelse med radonsanering

En vellykket radonsanering forudsætter en grundig besigtigelse, hvor man kan afdække kilden til den radioaktive radongas. Det sker blandt andet via et antal forskellige radonmålinger. Der kan jo være flere årsager til forhøjet radonniveau, men det opstår primært ved lækage fra jorden og byggematerialer. Når man gennemfører forskellige typer radonmålinger, får man et komplet billede af radonsituationen i den aktuelle…
Jonas Paulsrud
april 21, 2021
produktionslinje
Nyheder

Radonovas nye produktionslinje indviet – øger kapacitet og leveringssikkerhed

For at kunne sætte produktionshastigheden yderligere op og imødekomme den internationale efterspørgsel efter radonmålinger indviede Radonova i slutningen af målesæsonen en ny produktionslinje i Uppsala. Den har kostet cirka 400 000 Euro og betyder, at Radonova øger sin produktionskapacitet med ca. 300 %. For kunderne betyder den nye produktionslinje en endnu højere leveringssikkerhed og kortere leveringstider.  Den øgede efterspørgsel efter…
Jonas Paulsrud
april 6, 2021
akademiske verden
Radonmåling

Den akademiske verden har en vigtig plads af arbejdet med radon

Inden for et afgrænset område som radon og radonmåling er global videnudveksling ofte en afgørende succesfaktor. Det er også en af årsagerne til, at Radonova har valgt en aktiv rolle i den akademiske verden. Når man deler studier og erfaringer, skaber man bedre forudsætninger for at arbejde effektivt for at reducere radons negative påvirkning af menneskers helbred.   Radoneksperter på flere…
Jonas Paulsrud
marts 24, 2021