Category

Arbejdsplads

Arbejdsplads

Arbejdspladsmåling: Sådan undgår du unødig ommåling

Her i begyndelsen af sæsonen for radonmåling vil vi gerne give nogle tips til, hvordan du kan reducere risikoen for ommåling. Det første, man bør huske på, er at de høje udgifter til radonmåling af en arbejdsplads ligger, når man placerer og indhenter dosimetre. Udgifterne til radonkonsulenter ved eventuelle ommålinger skal også tages i betragtning. Ved eventuelle forhøjede værdier kan den…
Thomas Chauvin
november 17, 2020
ArbejdspladsRadonmåling

Hvordan har covid-19 ændret forudsætningerne for radonmålinger?

Hvordan har covid-19 ændret forudsætningerne for radonmålinger? Den igangværende pandemi har ændret forudsætningerne for radonmålinger verden over. Den administrerende direktør for verdens største radonlaboratorium, Radonova, kommenterer her ændringerne i branchen. Vigtigere end nogensinde at beskytte sine lunger Covid-19 har sat folkesundheden i centrum. Vi mærker på vores laboratorium, at interessen for at måle radon også er øget. Flere og flere…
Thomas Chauvin
september 29, 2020
ArbejdspladsRadonmåling

De mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen

De mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen Her forsøger vi at give nogle overordnede svar på de mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen. Hvorfor skal man måle radon på arbejdspladsen? I øjeblikket har strålebeskyttelsesforordningen i Sverige fastsat et referenceniveau for radon på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) udtrykt som årlig gennemsnitlig aktivitetskoncentration. Det er på linje med den…
Thomas Chauvin
september 15, 2020
ArbejdspladsRadonmåling

Seks trin til et radonfrit miljø

Radonmåling på arbejdspladsen – seks trin til et radonfrit miljø Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det indendørs miljø på arbejdspladsen er tilfredsstillende og ikke sundhedsfarligt. Således er det også arbejdsgiveren, der skal sørge for, at der ikke er for meget radon i luften indendørs. Her præsenteres seks trin frem mod at opnå et radonfrit arbejdsmiljø. Trin 1 – Langtidsmåling af…
Thomas Chauvin
januar 21, 2020
ArbejdspladsRadonmåling

Beregner forenkler radonmåling på arbejdspladsen

I forbindelse med at målesæsonen indledes, lancerer Radonova en ny beregner. Den gør det nemt at beregne, hvor mange dosimetre der skal til for at måle radon på arbejdspladsen. Efter at nye nationale strålebeskyttelseslove blev indført i Europa i 2018, er behovet og interessen for at måle radon på arbejdspladser øget. Strålebeskyttelseslovene bygger på EU-direktivet 2013/59/Euratom og indebærer blandt andet,…
Thomas Chauvin
november 19, 2019
RadonmålingArbejdsplads

Hvor mange dosimetre er der behov for til radonmåling af en arbejdsplads?

Siden ikrafttrædelsen af det nye EU-strålingsbeskyttelsesdirektiv (2013/59 / Euratom) i 2018 kræves det, at arbejdsgivere i såkaldte risikoområder skal kende radonniveauerne på deres arbejdsplads. Denne nye lov har også ført til en betydelig stigning i antallet af bygninger, der skal måles i Frankrig. Måling af radon kan imidlertid ikke improviseres. Hver måling skal udføres i henhold til specifikke regler for…
Thomas Chauvin
august 1, 2019
NyhederArbejdspladsHjem

Radonova analyserer knap 30.000 dosiemetre på en uge

Maj måned er altid et sæsonhøjdepunkt, når Radonova analyserer store mængder radonprøver. I år slog verdens førende radonlaboratorium rekord i antal rapporterede dosimetre på en uge. Oscar Wännerud er ansvarlig for Radonovas laboratorium og kommenterer højsæsonen således: – I slutningen af målesæsonen går vi ind i vores mest intensive fase, når Radonova analyserer store mængder indkommende leverancer af radondosimetre. Mange…
Thomas Chauvin
juli 4, 2019
NyhederArbejdspladsRadonmåling

Vejledning til radonmåling på arbejdspladsen

I henhold til EU's strålingsbeskyttelsesdirektiv, 2013/59 / Euratom, som trådte i kraft i februar 2018, skal arbejdsgiverne fastlægge radonkoncentrationerne på arbejdspladsen og træffe passende foranstaltninger til at behandle radonniveauer over den nationale grænse for radon. Med indførelsen af det nye direktiv opstår der ofte spørgsmål om, hvordan radonovervågning på arbejdspladsen skal håndteres. Hvordan måler vi radon på arbejdspladsen, og hvad…
Christine Bolster
marts 29, 2019
NyhederArbejdspladsRadonmåling

Radonova anvender datomærkning for endnu mere pålidelig måling

Radonova Laboratories indfører datomærkning på de detektorer, som bruges ved radonmåling. Sammen med den nyligt lancerede vakuumpakning sikrer datomærkningen, at måle- og analysearbejdet kan gennemføres med den størst mulige pålidelighed. Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova Laboratories, beskriver fordelene ved at datomærke dosimetrene: – Ved at datomærke hver enkelt emballage øger vi målesikkerheden ved korttidsmålinger yderligere. Hvis man gennemfører en…
Johan Olsson
december 28, 2018