Skip to main content
Category

Arbejdsplads

Arbejdsplads

Ny statistik viser, at alle etager bør inkluderes i målinger af radon på arbejdspladsen.

Måledata fra undersøgelser på mere end 15.000 svenske arbejdspladser viser, at der kan være uventet høje niveauer af radon, uanset etagen eller hvor man specifikt måler. Resultaterne bekræfter vigtigheden af at måle tilstrækkeligt og ikke stille sig tilfreds med et lavt antal målepunkter. En utilstrækkelig måling kan på lang sigt bidrage til en unødig sundhedsrisiko. Ifølge Radonovas laboratoriedatabase er det…
Thomas Chauvin
oktober 26, 2021
Radongas
ArbejdspladsHjem

Radongas: Hvad er et farligt eksponeringsniveau?

Sundhedseffekterne af eksponering for radongas er veldokumenterede og kan i værste fald være livstruende. Faktum er, at radongas i dag er den næsthyppigste årsag til lungekræft efter rygning. Lungekræft hos mennesker, der aldrig har røget, øger desuden og er nu den syvende hyppigste årsag til kræftrelateret død i verden. Vi ved, at lang tids eksponering for gassen i vores hjem…
Jonas Paulsrud
september 6, 2021
arbejdspladser
ArbejdspladsNyheder

Forhøjet radonniveau kan findes på alle typer arbejdspladser

En ny undersøgelse viser, at der kun er små forskelle i målte radonniveauer på forskellige typer arbejdspladser. I de målinger, verdens største radonlaboratorium Radonova i årene 2018-2020 gennemførte på cirka 10.000 arbejdspladser, var der kun små forskelle mellem kontorer, industrivirksomheder, butikker og skoler. Undtagelsen er arbejdspladser under jord, hvor radonniveauet som ventet har tendens til at være højere end i…
Jonas Paulsrud
juni 3, 2021
Arbejdspladsmåling: Sådan undgår du unødig ommåling
Arbejdsplads

Arbejdspladsmåling: Sådan undgår du unødig ommåling

Her i begyndelsen af sæsonen for radonmåling vil vi gerne give nogle tips til, hvordan du kan reducere risikoen for ommåling. Det første, man bør huske på, er at de høje udgifter til radonmåling af en arbejdsplads ligger, når man placerer og indhenter dosimetre. Udgifterne til radonkonsulenter ved eventuelle ommålinger skal også tages i betragtning. Ved eventuelle forhøjede værdier kan den…
Thomas Chauvin
november 17, 2020
ArbejdspladsRadonmåling

Hvordan har covid-19 ændret forudsætningerne for radonmålinger?

Hvordan har covid-19 ændret forudsætningerne for radonmålinger? Den igangværende pandemi har ændret forudsætningerne for radonmålinger verden over. Den administrerende direktør for verdens største radonlaboratorium, Radonova, kommenterer her ændringerne i branchen. Vigtigere end nogensinde at beskytte sine lunger Covid-19 har sat folkesundheden i centrum. Vi mærker på vores laboratorium, at interessen for at måle radon også er øget. Flere og flere…
Thomas Chauvin
september 29, 2020
De mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen
ArbejdspladsRadonmåling

De mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen

De mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen Her forsøger vi at give nogle overordnede svar på de mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen. Hvorfor skal man måle radon på arbejdspladsen? I øjeblikket har strålebeskyttelsesforordningen i Sverige fastsat et referenceniveau for radon på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) udtrykt som årlig gennemsnitlig aktivitetskoncentration. Det er på linje med den…
Thomas Chauvin
september 15, 2020
ArbejdspladsRadonmåling

Seks trin til et radonfrit miljø

Radonmåling på arbejdspladsen – seks trin til et radonfrit miljø Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det indendørs miljø på arbejdspladsen er tilfredsstillende og ikke sundhedsfarligt. Således er det også arbejdsgiveren, der skal sørge for, at der ikke er for meget radon i luften indendørs. Her præsenteres seks trin frem mod at opnå et radonfrit arbejdsmiljø. Trin 1 – Langtidsmåling af…
Thomas Chauvin
januar 21, 2020
Beregner forenkler radonmåling på arbejdspladsen
ArbejdspladsRadonmåling

Beregner forenkler radonmåling på arbejdspladsen

I forbindelse med at målesæsonen indledes, lancerer Radonova en ny beregner. Den gør det nemt at beregne, hvor mange dosimetre der skal til for at måle radon på arbejdspladsen. Efter at nye nationale strålebeskyttelseslove blev indført i Europa i 2018, er behovet og interessen for at måle radon på arbejdspladser øget. Strålebeskyttelseslovene bygger på EU-direktivet 2013/59/Euratom og indebærer blandt andet,…
Thomas Chauvin
november 19, 2019
RadonmålingArbejdsplads

Hvor mange dosimetre er der behov for til radonmåling af en arbejdsplads?

Siden ikrafttrædelsen af det nye EU-strålingsbeskyttelsesdirektiv (2013/59 / Euratom) i 2018 kræves det, at arbejdsgivere i såkaldte risikoområder skal kende radonniveauerne på deres arbejdsplads. Denne nye lov har også ført til en betydelig stigning i antallet af bygninger, der skal måles i Frankrig. Måling af radon kan imidlertid ikke improviseres. Hver måling skal udføres i henhold til specifikke regler for…
Thomas Chauvin
august 1, 2019
NyhederArbejdspladsHjem

Radonova analyserer knap 30.000 dosiemetre på en uge

Maj måned er altid et sæsonhøjdepunkt, når Radonova analyserer store mængder radonprøver. I år slog verdens førende radonlaboratorium rekord i antal rapporterede dosimetre på en uge. Oscar Wännerud er ansvarlig for Radonovas laboratorium og kommenterer højsæsonen således: – I slutningen af målesæsonen går vi ind i vores mest intensive fase, når Radonova analyserer store mængder indkommende leverancer af radondosimetre. Mange…
Thomas Chauvin
juli 4, 2019