Skip to main content

Bekymringen og opmærksomheden om radon vokser i Polen

By februar 23, 2021marts 29th, 2021Nyheder

Som mange andre europæiske lande indførte Polen i sommeren 2020 nye bestemmelser for radon i form af 2013/59/EURATOM-direktivet. Ligesom i de andre europæiske lande vil officielle målinger nu skulle vare i mindst en måned mellem oktober og marts med et referenceniveau på 300 Bq/m3.

Den polske regering anerkender radon som et betydeligt problem for folkesundheden

Straks efter loven trådte i kraft officielt i landet, besluttede sundhedstilsynet i Polen at iværksætte en national radonundersøgelse, der vil blive gennemført over de kommende fire år.
Så vidt Radonova ved, er dette offentlige måleprojekt et af de største, der er gennemført i et europæisk land i mange år. Det viser, at det polske sundhedstilsyn tager ansvar for at øge opmærksomheden om radoneksponering og den potentielle skadelige sundhedseffekt. Radon er efter rygning den næststørste årsag til lungekræft, og ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er radon skyld i mellem 3 og 14 procent af alle tilfælde af lungekræft.

Radonova påtager sig en ledende rolle i projektet

Radonovas polske afdeling, der ledes lokalt af Zuzanna Pódgorska, er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen på grund af den høje kvalitet og pålidelighed af virksomhedens dosimetre, der vil blive anvendt gennem projektet. Radonova vil arbejde sammen med ACTE. Radonovas erfaring inden for radonundersøgelser plus ACTE’s stærke og anerkendte lokale tilstedeværelse i Polen overbeviste sundhedstilsynet om at vælge deres produkter og tjenesteydelser til at lede dette store projekt.
Efter den første vellykkede fase, hvor Radonova leverede mere end 9.000 dosimetre, gav sundhedstilsynet grønt lys til at gennemføre den anden fase af projektet i 2021 og har allerede bestilt yderligere 8.000 dosimetre.
“Undersøgelsen bekræfter, at det polske sundhedstilsyn trods covid-19- situationen har en meget stærk interesse i at øge kendskabet til farerne ved radon på tværs af landet. De løsninger og services, vi tilbyder, gør det muligt for os at lede og deltage i den slags store undersøgelser,” siger Karl Nilsson, CEO på Radonova.
Den anden fase af undersøgelsen vil blive opdelt i to målefaser. Den første vil finde sted mellem februar og april og den anden i løbet af efteråret 2021.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.