Category

Radonmåling

Radonmåling

En kort introduktion til radonmåling

Dette er en kort beskrivelse af radonmåling: Hvad det er, og hvornår og hvordan det bruges. Den er udarbejdet med hjælp fra eksperterne i Radonovas radonlaboratorium. Du er velkommen til at kontakte dem, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere detaljerede oplysninger. Hvad er forskellen mellem traditionel radonmåling og måling med et dosimeter? Når man foretager en radonmåling, måles radonniveauet…
Thomas Chauvin
oktober 27, 2020
Radonmåling

Skal jeg være bekymret over radonniveauer, der nogle gange er høje?

Skal jeg være bekymret over radonniveauer, der nogle gange er høje? Radonindholdet i huse kan variere meget gennem et døgn, men også fra døgn til døgn. Men bemærk, at sundhedsrisiciene med radon først opstår, når man gennem 10-20 år udsættes for forhøjede niveauer af radon, hvilket i sidste ende kan medføre lungekræft. Man skal derfor ikke være bekymret over lejlighedsvis…
Thomas Chauvin
oktober 12, 2020
ArbejdspladsRadonmåling

Hvordan har covid-19 ændret forudsætningerne for radonmålinger?

Hvordan har covid-19 ændret forudsætningerne for radonmålinger? Den igangværende pandemi har ændret forudsætningerne for radonmålinger verden over. Den administrerende direktør for verdens største radonlaboratorium, Radonova, kommenterer her ændringerne i branchen. Vigtigere end nogensinde at beskytte sine lunger Covid-19 har sat folkesundheden i centrum. Vi mærker på vores laboratorium, at interessen for at måle radon også er øget. Flere og flere…
Thomas Chauvin
september 29, 2020
ArbejdspladsRadonmåling

De mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen

De mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen Her forsøger vi at give nogle overordnede svar på de mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen. Hvorfor skal man måle radon på arbejdspladsen? I øjeblikket har strålebeskyttelsesforordningen i Sverige fastsat et referenceniveau for radon på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) udtrykt som årlig gennemsnitlig aktivitetskoncentration. Det er på linje med den…
Thomas Chauvin
september 15, 2020
Radonmåling

Den ultimative guide til radoninstrumenter

Den ultimative guide til radoninstrumenter Denne guide beskriver, hvad du bør tænke på, når du vælger radoninstrumenter eller digitale radonmålere. Guiden henvender sig primært til radonkonsulenter og ejendomsejere. Til privatpersoner, der ønsker at måle radon i deres huse, anbefaler vi i stedet følgende guide. Sammenlignet med tidligere er der i dag mange instrumenter at vælge imellem. Priserne varierer meget, og…
Thomas Chauvin
august 31, 2020
Radonmåling

Radonovas nye software forenkler radonmåling i arbejdstiden

Som et led i arbejdet for at forenkle radonmålingen på arbejdspladser har Radonova udviklet en ny software. I kombination med radoninstrumenter gør den nye software det meget let at måle og analysere radonindholdet i arbejdstiden. – I takt med en stadig større efterspørgsel på akkrediterede langtidsmålinger på arbejdspladser har vi også oplevet en større efterspørgsel på at kunne måle radonindholdet…
Thomas Chauvin
august 18, 2020
Radonmåling

Sådan sikrer Radonova optimal kvalitet i radonmålingen

Radonova har altid stræbt efter nøje at overholde lovgivningskravene i alle de lande, hvor vi udfører radonmålinger. På den måde kan vi tilbyde vores kunder en høj kvalitet i vores service. Vi sørger omhyggeligt for at fastholde vores ISO17025-akkreditering og deltage i alle de sammenligningstest, vi inviteres til. Vi overholder nøje de måleprocedurer, som de forskellige nationale myndigheder definerer. Desuden…
Thomas Chauvin
juli 7, 2020
Radonmåling

Derfor skal man måle radon i jorden ved nybyggeri.

Når radon er på dagsordenen, handler mange af spørgsmålene om radonindholdet i jorden. Det er ikke så mærkeligt, da forhøjet radonindhold i indendørsluften for næsten alle ejendommes vedkommende skyldes, at radon slipper eller suges ind fra jorden. Det er samtidig vigtigt at påpege, at radonindholdet i jorden, hvor ejendommen befinder sig, i mange tilfælde ikke bestemmer, hvilket niveau man får…
Thomas Chauvin
juni 23, 2020
Radonmåling

Kvalitetssikret radonmåling i alle led

Fem områder, hvor Radonova kvalitetssikrer radonmålingen Radonova har lige fra starten arbejdet for at sikre den højeste kvalitet i alle led. Det har også bidraget til, at vores måleservice i dag er godkendt verden over og gennemføres på en korrekt måde i overensstemmelse med de nationale krav. Indtil nu har vi leveret radonmålinger til mere end 50 lande. Ved hjælp…
Thomas Chauvin
maj 26, 2020
Radonmåling

Sådan returnerer du dosimetre korrekt

Hos Radonova stræber vi altid efter den højeste kvalitet i alle led. Derfor vil vi her understrege betydningen af, at vores dosimetre returneres korrekt. For at undgå forkerte analyseværdier bør dosimetre af typen ”alpha-track” (Radtrak2, Rapidos og Duotrak) generelt ikke returneres i lukkede plastikposer. Hvis måletiden er kortere end 14 dage, bør de aldrig placeres i lukkede plastikposer til returnering.…
Thomas Chauvin
april 28, 2020