Category

Radonmåling

Seks trin til et radonfrit miljø

By Arbejdsplads, Radonmåling No Comments

Radonmåling på arbejdspladsen – seks trin til et radonfrit miljø

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det indendørs miljø på arbejdspladsen er tilfredsstillende og ikke sundhedsfarligt. Således er det også arbejdsgiveren, der skal sørge for, at der ikke er for meget radon i luften indendørs. Her præsenteres seks trin frem mod at opnå et radonfrit arbejdsmiljø.

Trin 1 – Langtidsmåling af radon

Til at starte med bør man foretage en langtidsmåling med dosimeter gennem mindst 60 dage. På den måde får man et årsgennemsnit. Ifølge Sundhedsstyrelsen skal referenceværdien for radon ligge under et årsgennemsnit på 100 Bq/m3. Her kan du læse om, hvordan man måler radon på en arbejdsplads, og hvorfor du skal vælge et akkrediteret laboratorium.

Trin 2 – Radonmåling i arbejdstiden

Hvis den indledende langtidsmåling viser, at der er områder på arbejdspladsen, der har et radonindhold over 100 Bq/m3, bør man foretage opfølgende målinger inden for normal arbejdstid. Dette er for at få en vurdering af, hvilket radonindhold personalet udsættes for i arbejdstiden og for at få et bedre grundlag til, hvordan man eventuelt kan sænke radonindholdet. Denne type måling kan enten foretages med instrumenter, der logger radonindholdet i bestemte tidsintervaller eller med særligt udformede dosimetre.

Trin 3 – Foranstaltninger

Hvis det viser sig, at en radonreducerende foranstaltning skal gennemføres, anbefaler vi at kontakte en uddannet radonkonsulent, som kan gennemgå måleresultaterne og derpå foreslå en eller flere foranstaltninger til at sænke radonindholdet. Vi anbefaler at vælge en konsulent, der har gennemført uddannelse med henblik på radonrenovering på Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut. En liste over disse finder du her.

Trin 4 – Opfølgende måling

Når foranstaltninger er truffet, skal der udføres opfølgende målinger for at kontrollere, hvor effektive foranstaltningerne er, og sikre, at referenceværdien 100 Bq/m3 ikke overskrides. Vi anbefaler i den forbindelse, at man laver en måling i arbejdstiden som beskrevet i ovennævnte trin 2 og gennemfører en ny langtidsmåling som beskrevet i trin 1. Dermed fås et aktuelt årsgennemsnit for radonindholdet.

Trin 5 – Personbårne radonmålere

På nogle arbejdspladser kan man af forskellige årsager ikke sænke radonindholdet under referenceværdien på 100 Bq/m3. I disse tilfælde må man foretage en vurdering af, hvilket indhold medarbejderne udsættes for i deres arbejdstid. Det kan gøres ved at måle i arbejdstiden som beskrevet i trin 2. En anden mulighed er at lade medarbejderne bære radonmålere, der beregner den enkeltes radoneksponering.

Trin 6 – Radonfrit miljø

Det er veldokumenteret, hvor farligt radon er. Radon er næstefter rygning den største årsag til, at mennesker rammes af lungekræft. I Danmark vurderer Sundhedsstyrelsen, at 300 mennesker årligt rammes af lungekræft forårsaget af radon. Derfor er det afgørende at holde radonniveauet så lavt som muligt; jo lavere des bedre. Ved at følge ovennævnte trin kan I minimere radonindholdet og sikre arbejdsmiljøet for virksomhedens medarbejdere. Ud over at måle på arbejdspladsen er det også vigtigt, at medarbejderne måler i deres boliger. Det kan man læse mere om her.

Radonova lancerer ROBIN2 – professionel radonsensor med meget høj følsomhed

By Nyheder, Radonmåling No Comments

Radonova Laboratories lancerer nu radonsensoren ROBIN2. Den nyeste version er dobbelt så følsom som forgængeren og har en nyudviklet responsfunktion til optimal respons ved hurtige forandringer af radonindholdet.

ROBIN2 er en professionel radonsensor til fast installation i smarte hjem, radonovervågning, radonevakuering eller montering i lufthåndteringsenheder og udsugningsventilatorer. Radonsensoren tilsluttes nemt til regulatorer, centralenheder, dataloggere, ventilatorstyresystemer eller PLC. Sensoren fås i forskellige varianter.

Ved hjælp af den nye responsfunktion får man en bedre respons på tidsvariationerne i radonindholdet. Det skyldes den forbedrede følsomhed, der reducerer fejl ved lavere indhold, hvor man ellers er begrænset af en dårligere statistik for, at pulsslaget bliver lav. ROBIN2 har et nyudviklet bundkort, som er bedre isoleret og mere robust over for påvirkning fra vejret. ROBIN2 leveres i en basisversion til indendørs brug og en underjordsversion. Underjordsversionen har en ekstra beskyttelse mod snavs og fugt og er optimeret til underjordiske målinger. ROBIN2 leveres fra og med december 2019.

– Jeg er stolt over, at Radonova har formået at forbedre ROBIN, som var den første radonsensor på markedet allerede i 2016. ROBIN2 er klart førende på markedet takket være sin nye funktionalitet, ikke mindst i forhold til responsfunktion og stabilitet, siger Dag Sedin, der er seniorrådgiver hos Radonova og allerede var med, da den første version blev lanceret.

Kort om ROBIN2

ROBIN2 måler luftens radonindhold i Bq/m³ og leverer et analogt udgangssignal på 1-10V, proportionelt med koncentrationen af radon i luft. ROBIN2 har en forbedret følsomhed sammenlignet med ROBIN, idet målekammeret er større og mere effektivt. Udgangssignalet er også mere stabilt og mere responsivt i forhold til den reelle variation i radonindholdet. Efter ønske kan måleområdet defineres af kunden. Radonsensoren er beskyttet mod elektromagnetiske forstyrrelser og kan tilsluttes tyristorregulator. Sensoren kan monteres uafhængigt af retning og kan installeres fast i rum, ventilationsskakter eller lufthåndteringsenheder. Underjordsversionen har forstærket futbeskyttelse og er bygget til underjordiske miljøer.

Klarer montering i laminar og turbulent luftstrømning

Høj følsomhed til en god tidsopløsning

Stor fleksibilitet og mulighed for at tilpasse radonsensoren til OEM

Yderligere information om ROBIN2 findes på https://radoninstrument.com/produkt/robin/

ROBIN2

Radtrak² – verdens mest udbredte dosimeter til langtidsmåling af radon

By Radonmåling No Comments

Med mere end fire millioner solgte enheder er Radtrak² det mest anvendte dosimeter til bestemmelse af en pålidelig gennemsnitlig årsværdi af radonindholdet i boliger og på arbejdspladser.

Enkel konstruktion

Dosimeter, detektor, radonmåling med sporfilm – kært barn har mange navne. Selve enheden er samtidig enkel i sin konstruktion. Den består af et låg og en bund af plast samt en gennemsigtig plastfilm af materialet C39, der placeres i midten af dosimeteret. Ved målingen slipper luften ind gennem en meget lille sprække mellem låg og bund. Når radongassen i luften henfalder til radondøtre, skabes radioaktive alfapartikler. Når disse rammer den gennemsigtige plastfilm, dannes spor i filmen. Når måleperioden er afsluttet, kan antallet af spor knyttes til radonindholdet.

Miljøvenlig og robust teknologi

Eftersom konstruktionen er i plast, og der ikke er nogen bevægelige dele, går dosimeteret sjældent i stykker. Radtrak² kan anvendes i meget krævende miljøer og bliver ikke beskadiget, hvis man f.eks. taber den på gulvet. Det er ganske enkelt svært at komme galt af sted, når man måler med Radtrak2. Så længe man er omhyggelig med at angive start- og stoptid og bruger et akkrediteret laboratorium, får man et pålideligt analyseresultat. Radonovas laboratorium genbruger altid toppen og låget af dosimeteret. Det er en fordel for både miljø og økonomi. Det eneste, der ikke genbruges, er den gennemsigtige plastfilm, der analyseres.

Plastfilmen og analysen er afgørende

Ved analysen af den gennemsigtige plastfilm (C39) stilles høje krav. Dels skal der anvendes en meget ren plast, hvilket stiller høje krav til fremstillingen. Renheden er nødvendig for at kunne analysere antal spor i filmen på en korrekt måde. Man skal også tage højde for, hvor meget radongas plastfilmen udsættes for, inden den placeres og forsegles i detektoren. Ligeledes er det nødvendigt at vide, hvor meget radongas plastfilmen eksponeres for i forbindelse med, at dosimeteret sendes tilbage til laboratoriet. Via nøje kontrollerede processer kalibrerer man de forskellige plastfilm, man bruger, i forhold til en kendt radonkilde. Hvis ikke man har veletablerede rutiner, er der en stor risiko for at begå fejl. Derfor skal man altid købe dosimetre fra et ISO 17025-akkrediteret laboratorium som f.eks. Radonova. Her kontrolleres kvaliteten løbende, og du kan føle dig forvisset om, at radonmålingen bliver korrekt.

Hvorfor skal man måle radon?

Verden over dør ca. 230.000 mennesker af lungekræft forårsaget af radon hvert år. Radongassen er en del af grundstoffet urans henfaldskæde. Eftersom uran findes rigtig mange steder i jordskorpen, er der radon næsten overalt. Særligt hårdt ramt er områder med mange bjerge og/eller områder med køligt klima. Sidstnævnte skyldes, at radongasindholdet som regel bliver højt i isolerede huse, der opvarmes. Man bør altid måle for at kende sit radonindhold.

De fleste lande i verden kræver målinger, som giver en gennemsnitlig årsværdi, hvilket normalt betyder, at dosimeteret skal måle i mere end tre måneder.

radtrak2

Rapidos: verdens sikreste dosimeter til korttidsmåling af radon fylder 20 år

By Hjem, Radonmåling No Comments

Radonova har nu levererat dosimetre af typen Rapidos i 20 år. Rapidos er fremstillet i ca. 250.000 eksemplarer og anvendes først og fremmest til korttidsmålinger i 7 til 10 dage.

En korttidsmåling giver en god indikation af, hvilket radonindhold man har i ejendomme eller på arbejdspladser. Normalt bruges metoden, når man ikke har tid til at foretage en langtidsmåling for at få en gennemsnitlig årsværdi. Dertil kræves en måleperiode på mindst to måneder.

Høj præcision sammenlignet med andre dosimetre

Der findes mange typer af dosimetre til korttidsmåling. Men ingen er så pålidelige som Rapidos.
– Rapidos fortsætter med at være unik, ikke mindst i kraft af den store målevolumen til detektion og den rene, gennemsigtige plastfilm, der er placeret inde i detektoren. Efter en række test og 20 års kundebrug i næsten hele verden ved vi, at Rapidos ligger i front, når det kommer til pålidelige korttidsmålinger af radon, siger Karl Nilsson, administrerende direktør i Radonova Laboratories.

Rapidos består af et låg og en bund af plast med en sprække, der slipper den luft ind, der skal måles. Radioaktive alfapartikler, der opstår, når radongassen henfalder, danner spor i den gennemsigtige plastfilm, der er lavet af C39. For at få en præcis måling er det særdeles vigtigt, at man får tilstrækkeligt mange spor på filmen, som derefter analyseres, især med tanke på den korte måletid. Med en stor målevolumen får man tilstrækkeligt mange spor.
– Der er flere leverandører, der benytter samme type dosimeter til langtidsmålinger som til korttidsmålinger, men det giver ikke en tilstrækkeligt høj præcision. Det skyldes, at denne type dosimeter har for ringe målevolumen til langtidsmålinger, fortsætter Karl Nilsson.

Rapidos – perfekt at bruge til salg og køb af hus

Rapidos bruges først og fremmest i forbindelse med salg eller køb af hus eller lejlighed. I den situation har man sjældent tid til at afvente en langtidsmåling af radon (der normalt tager tre måneder). Ved hjælp af Rapidos og en korttidsmåling får man dog en rigtig god indikation af radonindholdet. Det er oftest et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutning om, hvorvidt der er brug for radonreducerende tiltag. Korttidsmålinger kan modsat langtidsmålinger (til en årlig gennemsnitsværdi) foretages året rundt.
(I de fleste lande kan en langtidsmåling kun gennemføres i opvarmningssæsonen, der normalt går fra oktober til april.)

Hvorfor måle radon?

Næstefter rygning er radon den faktor, der forårsager flest lungekræfttilfælde i verden. Lungekræft er en af de mest dødelige kræftformer. Kun 20 procent af patienterne overlever fem år efter at være diagnosticeret med lungekræft. Derfor er det vigtigt at have styr på radonindholdet og sørge for, at det ikke overskrider de nationale grænseværdier, hverken i boligen eller på arbejdspladsen. Grænseværdierne varierer mellem de forskellige lande. Hvis man bestiller en radonmåling af Radonova, vil det tydeligt fremgå, hvilken grænseværdi der gælder i det pågældende land.

Rapidos

Beregner forenkler radonmåling på arbejdspladsen

By Arbejdsplads, Radonmåling No Comments

I forbindelse med at målesæsonen indledes, lancerer Radonova en ny beregner. Den gør det nemt at beregne, hvor mange dosimetre der skal til for at måle radon på arbejdspladsen.

Efter at nye nationale strålebeskyttelseslove blev indført i Europa i 2018, er behovet og interessen for at måle radon på arbejdspladser øget. Strålebeskyttelseslovene bygger på EU-direktivet 2013/59/Euratom og indebærer blandt andet, at arbejdsgiverne har ansvaret for, at radonindholdet på arbejdspladserne kontrolleres og håndteres efter behov.

En vellykket lancering gav smag på mere

Radonova har udviklet en brugervenlig online-løsning som et svar på efterspørgslen på smidige arbejdspladsmålinger. På den måde kan man nu hurtigt få svar på, hvor mange dosimetre der skal bruges for at gennemføre en korrekt måling.

– Den første beregner, vi udviklede, udregner, hvor mange dosimetre der kræves for at måle radon i beboelsesejendomme med flere lejligheder. Resultatet var en succes, der sparede tid og forenklede arbejdet for både vores kunder og os selv. Derfor ville vi tilbyde en tilsvarende løsning til måling på arbejdspladser, siger Karl Nilsson, administrerende direktør i Radonova Laboratories.

Den rette metodebeskrivelse sikrer en korrekt måling

Det, der bestemmer, hvor mange dosimetre der skal placeres og hvor, er en såkaldt metodebeskrivelse for måling af radon på arbejdspladser. Udformningen af den kan variere fra land til land. Mange nationale metodebeskrivelser, f.eks. den i Sverige, er i øjeblikket ved at blive revideret som følge af EU-direktivet. Mens færdiggørelsen af nationale metodebeskrivelser afventes, har Radonova valgt at basere sin beregner på den metodebeskrivelse, som IRMA (International Radon Measurement Association) anvender. Den er etableret som international standard og sikrer, at man tager højde for både nuværende og kommende nationale metodebeskrivelser.

Det kan betale sig at gøre det rigtigt fra starten

Radonovas tekniske chef Tryggve Rönnqvist har medvirket i udviklingen af IRMA’s metodebeskrivelse. Eftersom Radonova arbejder i hele verden, har han et godt overblik, når det kommer til forskellige metodebeskrivelser. Han fortæller:

– Vores erfaring er, at kunder ikke ønsker at udføre supplerende målinger, når problemer opdages. I stedet vil de som regel have, at alle målinger gennemføres på en gang. Derfor er rådet at bruge tilstrækkeligt mange dosimetre til at opdage eventuelle problemer. På den måde får man også en bedre forståelse for situationen, hvis forhøjede værdier opdages. Med tanke på, at vi nu har statistik, der viser, at 20 procent af svenske arbejdspladser har forøgede gennemsnitlige årsværdier for radon, er det endnu vigtigere at følge en metodebeskrivelse, der bidrager til en så tydelig og korrekt radonmåling som muligt.

– Følger man IRMA’s metodebeskrivelse, kan man være sikker på at overholde de nationale krav, uanset landet. Derfor har vi valgt at udvikle beregneren ud fra IRMA’s retningslinjer.

Den nye beregner er tilgængelig som webapplikation på Radonovas hjemmeside.

Beregner forenkler radonmåling på arbejdspladsen

Introduktion til MARKUS 10 – instrument til måling af radon i jord

By Radonmåling No Comments

Radonova erhvervede tidligere i år Gammadatas instrumenter til radonmåling. Blandt de instrumenter, som har gjort Radonovas produktudvalg endnu stærkere, er MARKUS 10, et meget brugervenligt præcisionsinstrument, som bruges til at bestemme radonindholdet i jord. Det batteridrevne instrument er udviklet med særligt fokus på enkelthed og pålidelighed. Her følger en introduktion til jordradonmåleren MARKUS 10:

MARKUS 10 – overskuelig håndtering

MARKUS 10 og den hule målesonde skal fastgøres i jorden. Målingen påbegyndes med et enkelt tryk på knappen. Derefter pumpes jordluft gennem sonden og ind i et målekammer, der sporer radondøtre (dvs. ladede isotoper, der dannes ved nedbryningen af radongas og fastgøres på partikler og aerosoler). Efter 820 sekunder vises resultatet af målingen på displayet. Til undgåelse af indtrængende vand i målekammeret beskyttes instrumentet med en vandlås.

Beskrivelse af måleprocessen

I den indledende målefase pumpes jordluft op igennem et sonderør ind i målekammeret. Pumpetiden (cirka 30 sekunder) sikrer, at jordgassen fylder kammeret. Hvis trykket i røret falder til under en givet værdi, standser en tryksensor pumpen. Hvis det sker, starter pumpen igen, når trykket stiger. Det betyder, at pumpens driftstid altid er den samme. Resultatet er, at en fastsat luftmængde altid måles.

Efter pumpefasen begynder målefasen. Så aktiveres detektoren, og der tændes for spændingen til målekammeret. Dernæst driver et elektrisk felt i kammeret de ladede radondøtre mod detektoren. Derefter registrerer detektoren alfa-strålingen fra randondøtrene. Detektorimpulserne forstærkes og filtreres i en kanalanalysator, der kun måler impulser fra den kortlivede radondatterisotop polonium 218. Som følge heraf elimineres de nedbrydninger, der kommer fra polonium 214, der har cirka 10 gange lavere halveringstid, og som ellers forbliver tilbage som en forstyrrende baggrund i flere timer. Derefter beregnes radonindholdet ud fra antallet af detekterede nedbrudt polonium 218, og resultatet vises med klar tekst på instrumentets display (kBq/m3 radongasaktivitet). Bemærk også, at displayet blinker i målefasen og forandrer sig til et fast lys, når målingen er klar.

Eftersom instrumentet kun beregner impulser fra det kortlivede nuklid polonium 218, kan en ny måling påbegyndes allerede efter 18 minutter. Derefter vil aktiviteten fra den tidligere måling være faldet nok til ikke at påvirke den nye måling.

MARKUS 10 leveres med tilbehør i en feltmæssig instrumenttaske. Der indgår oplader, vandlås, håndtag, slaghoved, fast nøgle til sonderør og udskiftelig spids.

MARKUS 10 – teknisk specifikation:

Pumpekapacitet: 1,8 l/min
Effektiv pumpetid: 30 sek.
Nederste trykgrænse: 0,95 Atm
Type af detektor: Passivated Implanted Planar Silicon (PIPS™) Detector
Aktivt detektorområde: 100 mm²
Vinduestykkelse: 200 um
Energiopløsning for detektoren: <16 keV (i vakuum)
Batterikapacitet: Cirka 70 målinger
Batteritype: Bly
Opladningstid: 8 timer
Målingsnøjagtighed: 10 % ved 50 kBq/m³ (1350 pCi/l)
Målingstid: Normalt 12 minutter
Måleområde: 1-199 kBq/m³
Mål: 220 x 122 x 80 mm (L x H x D)
Vægt: 3 kg

Markus-10

Dosimeter eller digital radonmåler – hvad skal man vælge?

By Radonmåling No Comments

Ved radonmåling opstår spørgsmålet ofte, om man skal bruge dosimetre eller digitale radonmålere. Som privatperson kan det samtidig være svært at vide, hvilken type måleteknik man skal vælge ved radonmåling i en villa. For at forenkle valget har vi udarbejdet en vejledning, som beskriver, om du skal bruge dosimeter eller en digital radonmåler.

Det korte svar på spørgsmålet, om man skal bruge det ene eller det andet, er, at det afhænger af formålet med radonmålingen. Det er dog vigtigt først at forstå, hvordan radon kan være farligt.

Hvordan kan radon udgøre en sundhedsrisiko?

Radon er en radioaktiv gas, som siver ind fra jorden og i visse tilfælde kommer fra bygningsmateriale. Afhængig af jordbunden under huset og konstruktionstypen kan der opstå skadeligt høje koncentrationer af radon.
Radon er næst efter rygning den mest almindelige årsag til lungekræft. Ligesom ved rygning er det den langsigtede virkning, som kan give kræft, og risikoen stiger, hvis man i en længere periode har været udsat for et højt radonniveau.
Det er derimod ikke farligt at opholde sig i kortere tid i et indemiljø med forhøjet radonniveau. For at forstå risikoen i ens eget hjem er det derfor vigtigt at måle radon i en længere periode. Så undgår man også at få en misvisende radonværdi, da radonniveauet kan variere kraftigt i løbet af et døgn og også påvirkes af vejrforholdene.

På grund af sundhedsrisikoen og vigtigheden af pålidelige radonmålinger ønsker strålingssikkerhedsmyndigheder rundt om i verden, at man måler den årlige gennemsnitsværdi af radon. Ved at gå ud fra den årlige gennemsnitsværdi får man det bedste billede af de aktuelle forhold og den eventuelle sundhedsrisiko. Grænseværdierne i forskellige lande udtrykkes også som årlige gennemsnitsværdier. I Sverige har Strålingssikkerhedsmyndigheden fastsat en referenceværdi på 200 Bq/m3 som årlig gennemsnitsværdi, som ikke bør overskrides.

Hvornår skal jeg bruge dosimetre?

Hvis du aldrig har målt radon i dit hjem og ønsker at vide, hvilken risiko du eventuelt udsættes for, skal du vælge dosimetre. Du placerer dem ud fra enkle instruktioner på udvalgte steder i hjemmet. Efter 2-3 måneder sender du dosimetrene til et laboratorium til analyse. Fordelen ved dosimetre er følgende:

Du får radonindholdet i dit hjem udtrykt i en årlig gennemsnitsværdi, som bedst afspejler eventuelle sundhedsrisici.
Det er en billig, robust og veldokumenteret metode, hvor man enkelt opfylder nationale krav til placering af dosimetre flere forskellige steder i huset.
Hvis du indgår aftale med et akkrediteret laboratorium, får du et korrekt målt radonniveau.
I nogle lande (bl.a. Sverige), som bidrager til at reducere radonproblemer, godkendes radonniveauet kun, hvis det er udtrykt i en årlig gennemsnitsværdi.
For at få en årlig gennemsnitsværdi er det altså ikke nødvendigt at måle et helt år. Normalt er 2-3 måneder tilstrækkeligt afhængigt af, hvilket land man måler i og de regler, der er gældende der. Hvis du vælger et akkrediteret målelaboratorium, får du tydelige og korrekte instruktioner, så du måler rigtigt og bruger det rigtige antal dosimetre. Når man måler med dosimetre, er det samtidig vigtigt at forstå, at man ikke straks (på stedet) kan se, hvilket radonniveau man har i huset. Det er en såkaldt passiv metode, hvor målelaboratoriet skal analysere dosimetret. Derefter modtager du et analysesvar udtrykt i en årlig gennemsnitsværdi, som viser radonniveauet i dit hjem.

Hvornår skal jeg bruge digitale radonmålere?

Hos privatpersoner anvendes digitale radonmålere primært til at måle effekten af tiltag til nedsættelse af radonniveauet. Det skyldes, at man her kan se, hvordan radonniveauet varierer fra time til time. Det kan være af stor interesse, hvis man for eksempel har installeret et radonsug for at sænke radonniveauet i huset.

I princippet kan man også måle den årlige gennemsnitsværdi med en digital radonmåler, men det anbefales ikke. Der findes naturligvis radonmålere, som udtrykker radonniveauet i en gennemsnitsværdi over en længere periode. Men der findes ingen akkrediterede eller godkendte, digitale radonmålere til private.

Det bliver også betydeligt dyrere at bruge digitale radonmålere til at måle den årlige gennemsnitsværdi, fordi det som regel ikke er nok at måle radonniveauet i ét rum. For at få en korrekt værdi kræver man i de fleste lande, at radonniveauet måles i flere rum. Det betyder, at man skal bruge et antal radonmålere, og det kan medføre store omkostninger. Særligt hvis man sammenligner med omkostningerne til at måle den årlige gennemsnitsværdi med dosimetre.

dosimeter eller digital radonmåler

Akkreditering garanterer kvaliteten af en radonmåling

By Radonmåling No Comments

Akkreditering garanterer et optimalt kvalitetsniveau, fordi det indebærer strenge specifikationer for det laboratorium, der har dem. Faktisk gennemføres flere evalueringer hvert år af uafhængige organer for at kontrollere, at alle produktionssystemer og analyser opfylder kravene til akkreditering. Det er en frivillig tilgang, der garanterer et højt niveau af kvalitet og service.
Det skal bemærkes, at ikke alle laboratorier, der tilbyder radondosimetre, nødvendigvis er akkrediterede. Hvorfor dette? Akkreditering er dyrt og påvirker naturligvis dosimeter endelige pris. De fleste kunder søger dog først og fremmest at betale mindre, hvilket forklarer, hvorfor nogle laboratorier vælger at undvære dette løfte om kvalitet.
Med hensyn til radon kan en akkrediteret måling kun opnås fra et laboratorium, der er akkrediteret i henhold til ISO / IEC 17025. Derudover skal målingen også følge instruktionerne, der følger med dosimetrene.

Hvorfor er akkreditering vigtig?

Når en kunde bestiller en måling af radon, forventer han naturligvis, at målingen skal udføres professionelt og nøjagtigt. Et ikke-godkendt laboratorium kan ikke garantere dette.
– Risikoen er betydelig, fordi en måling udført uden akkreditering ikke kan garantere pålidelige resultater. Faktisk kan en lille måling, selv upræcis, have alvorlige konsekvenser. Måling af lave niveauer i et arbejdsmiljø, hvor radonniveauet i virkeligheden er højt, kan have alvorlige konsekvenser for arbejdernes sundhed. Omvendt, hvis du måler høje niveauer i et miljø, hvor radonniveauerne i virkeligheden er lave, kan det føre til unødvendige arbejdsomkostninger, siger Karl Nilsson, administrerende direktør for Radonova Laboratories.
Vores råd til pålidelige målinger: foretræk altid radon måleteknologi fra et akkrediteret laboratorium. Som en del af lovgivningsmæssige foranstaltninger i Frankrig skal målingerne udføres af et akkrediteret laboratorium

Hvorfor vælge Radonova?

– Vores måleprocesser gennemgås regelmæssigt af et uafhængigt regeringsorgan. I Sverige er SWEDAC ansvarlig for denne opgave. Denne organisation kontrollerer, at vi overholder et antal målestandarder, herunder ISO / IEC 17025.
– Vi kontrolleres også for vores upartiskhed og foretrækker altid ærlighed og gennemsigtighed, selv når det ikke tjener vores interesser. Radonova er bestemt en kommerciel aktør, men også en førende aktør inden for forebyggelse af de skadelige virkninger af radon.
– Vores radon-måleapparater kalibreres konstant i henhold til teknikkens regler. Vi konfronterer regelmæssigt vores enheder med radonkamre fra Radiologisk Sikkerhedsautoritet, hvor radonværdien er kendt, og kontrollerer således nøjagtigheden af vores enheder.
– Vi deltager i krævende nationale og internationale komparative tests, hvor vi regelmæssigt vises øverst på ranglisterne.
Bemærk, at akkreditering kan relateres til forskellige målemetoder. Derfor er det vigtigt at kontrollere, hvilke typer af målinger et laboratorium er akkrediteret for. Radonova er akkrediteret for målinger i indendørs luft og i vand. Her finder du mere information om Radonova og vores akkrediterede målemetoder.

Vores kunder har tillid til os

Siden oktober 1995 er Radonova blevet akkrediteret til kontinuerlig radonmåling siden 1995. Dette betyder, at vi kan garantere høj kvalitet og nøjagtige radonmålinger. Med denne akkreditering og den hurtigste analyse- og leveringstid på markedet er vi blevet det førende valg for enkeltpersoner og virksomheder, der ønsker at måle radon så effektivt som muligt.

Hvor mange dosimetre er der behov for til radonmåling af en arbejdsplads?

By Arbejdsplads, Radonmåling No Comments

Siden ikrafttrædelsen af det nye EU-strålingsbeskyttelsesdirektiv (2013/59 / Euratom) i 2018 kræves det, at arbejdsgivere i såkaldte risikoområder skal kende radonniveauerne på deres arbejdsplads. Denne nye lov har også ført til en betydelig stigning i antallet af bygninger, der skal måles i Frankrig. Måling af radon kan imidlertid ikke improviseres. Hver måling skal udføres i henhold til specifikke regler for at sikre en pålidelig måling.

Som et verdensledende laboratorium giver Radonova en praktisk guide til at hjælpe arbejdsgivere med at udføre de rigtige målinger.

Få en oversigt i henhold til den “lovgivningsmæssige” metode
Start med at udføre en måling i overensstemmelse med lovens anbefalinger. I Frankrig betyder det, at målingen skal vare mindst 2 måneder med dosimetre fra et akkrediteret laboratorium og udføres mellem oktober og april. Denne metode gør det muligt at definere en gennemsnitlig årlig radoneksponeringsgrad udtrykt i Bq / m3.

Fokuser på flere mål end ikke nok

Hvor mange dosimetre er der behov for? Dette er spørgsmålet, der opstår meget ofte, når et måleprojekt starter. Desværre stiller myndighederne meget få oplysninger om den metode, der skal anvendes, til rådighed. Det gør det således vanskeligt at estimere behovet nøjagtigt. Radonova anbefaler at henvise til den internationale metode, der er offentliggjort af IRMA (International Sammenslutning for Radon Måling).
Det kan være fristende at minimere omkostningerne ved projektmåling ved at begrænse antallet af bestilte dosimetre. Denne praksis er for det meste en forkert god idé. Det er faktisk altid bedre at have flere målepunkter end ikke nok, for i tilfælde af unormalt høj måling vil det være lettere at målrette mere præcist mod kilderne til radon-indtrængning. Omkostningerne ved en dosimeter er i sidste ende lave i betragtning af de ekstra omkostninger, der kan repræsentere yderligere undersøgelser udført af en specialist.
Multiplikation af målepunkter gør det således muligt at beskytte sig mod uventet store omkostninger.

Regler for beregning af det påkrævede antal dosimetre

IRMA-metoden til beregning af antallet af nødvendige radondosimetre er den mest effektive til en pålidelig måling. Følg vejledningen:

• Radondosiemetre skal placeres i rum, hvor medarbejderne tilbringer mere end 4 timer om dagen og i kældre, hvor de opholder sig mere end 50 timer om året.

• For store rum og lokaler beliggende i stueetagen eller kælderen skal der installeres en radondosimeter hver 150 m²

• For store sale og lokaler på andre etager skal der installeres en radondosimeter hver 250 m²

• Brug mindst to radondosimetre pr. bygning og pr. etage

• Mål altid i de rum, hvor du og dine kolleger tilbringer mest tid

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du er i tvivl. Vores team af specialister hjælper dig med dit måleprojekt

ATMOS: Ny version af verdens letteste og mest følsomme radonsniffer

By Nyheder, Radonmåling No Comments

Radonova Laboratories lancerer en ny version af ATMOS radondetektor. Den nye version vejer 4,5 kg, præsenterer et nyt design, flere nye funktioner og forbedrede softwarefunktioner. Den nye ATMOS er designet til at gøre radonmålinger endnu hurtigere og mere effektive i marken. ATMOS ny version er allerede tilgængelig.
Instrumentet blev udviklet for at imødekomme behovene i et voksende internationalt marked, der kræver moderne, effektive og behagelige instrumenter til radonmåling.

Stigende efterspørgsel efter radonmålinger

Behovet for pålidelige og let anvendelige måleinstrumenter i marken øges, når flere og flere hjem og arbejdspladser oplever stigende radonniveauer.
For at bestemme kilderne til radonindtrængning i indendørs luft har operatøren, der indlæser målingen, derfor brug for et instrument, der er i stand til nøjagtigt og hurtigt at indikere et pålideligt niveau af radon. Derudover er det undertiden nødvendigt at måle radonvariationer hvert minut og i forskellige sammenhænge for at afklare variationer i løbet af dagen. Den nye ATMOS er designet med dette i tankerne og forenkler og optimerer feltarbejdet.

Hurtige og pålidelige målerapporter

ATMOS er unik, fordi det er det mest følsomme og lette instrument, der kan bruges i felten og på laboratoriet.
– Takket være sin kompakte størrelse, lette vægt og generelle bærbarhed kan ATMOS let og hurtigt transporteres fra et sted til et andet. Den opdaterede software gør det nemt at udtrække data og giver dig mulighed for hurtigt at oprette pålidelige målerapporter. Patrik Starck, Radonovas tekniske fysiker og udviklingschef, forklarer, at den nyeste version af ATMOS giver operatører mulighed for at udføre mange flere målinger over en periode end andre instrumenter, der findes på markedet.
– Sammenlignet med tidligere versioner er instrumentet blevet fuldstændigt redesignet. Kun målekammeret forbliver det samme. Til dette emne tilføjer Patrik Starck imidlertid, at målekammeret sandsynligvis var den eneste del af enheden, der teknisk set var den mest gennemførte.

Voksende internationalt marked

Tidligere versioner af ATMOS blev hovedsageligt distribueret i Sverige. Konfronteret med den voksende internationale efterspørgsel har Radonova tilpasset sin produktionskapacitet i virksomhedens fabrik i Uppsala.
– Det er selvfølgelig tilfredsstillende at se efterspørgslen blive international. Den nye ATMOS blev lanceret efter flere års forskning og udvikling. Som et resultat er markedsentusiasme for produktet et konkret bevis på, at flere og flere mennesker og virksomheder anerkender fordelene ved enheden, siger Karl Nilsson, administrerende direktør for Radonova Laboratories.

Nye ATMOS-specifikationer:

-Let og kompakt, hvilket forenkler arbejdet i felten
-Vægt: 4,5 kg Størrelse: 500 x 385 x 220 mm (L x H x B)
-Ny software til redigering af hurtige og sikre målrapporter
-Pulsationskammeret har høj følsomhed og hurtig responstid
Chirp-funktion – vurderer niveauet for indhold i trange rum
-PC-kommunikation via en USB-port
– Historik > 10 år for måledata
Den grundlæggende version af ATMOS fås til en pris af 8 945 € ekskl. moms.

Risici relateret til radon

Radon er en naturlig radioaktiv gas fra opløsningskæden Uranium 238. Fortsætter processen, nedbrydes radon for at danne efterkommere, der har form af radioaktive metalatomer, der kan sætte sig fast i vores luftveje, når radongas indåndes. Når der opstår henfald og en efterkommer danner en ioniserende stråling. Disse udstrålinger er især farlige for cellerne i luftvejene og kan være oprindelsen til udviklingen af en cancer. I Frankrig er radon således ansvarlig for omkring 1900 og 2500 dødsfald af lungekræft. WHO anbefaler derfor at begrænse koncentrationen til 100 Bq / m3 for at begrænse virkningen af radon.

Produktbeskrivelse ATMOS

ATMOS har et integreret affugtningssystem for at sikre, at luftens fugtighedsindhold ikke forstyrrer målingen. Affugteren fungerer under betingelser med mættet fugtighed ved temperaturer op til 40 ° C. ATMOS viser også en tabel over de sidste 10 niveauer målt ved valgt integrationstid. For hver beregnet radonmåling kan brugeren også se usikkerheden, der er forbundet med målingen. ATMOS-affugtning er automatisk og fuldt integreret med instrumentet. Lufttryk, temperatur og luftfugtighed vises på skærmen og registreres for hver måling. Da måleværdien vises live, når en ny måling starter, behøver brugeren ikke at vente til slutningen af målecyklussen for at kende den målte værdi.
ATMOS har en software til analyse af måledata. Den 3,5 tommer berøringsskærm viser:
– radonindholdet i Bq / m³,
– usikkerheden siden målingens start,
– integrationstid, målingstidspunkt,
– klokkeslæt og dato.
Enheden leveres med en rem, en beskyttelsespose, en 24 V DC-adapter og en 3 meter slange med adapter. Læse- og rapporteringssoftwaren kører på Windows og er inkluderet i instrumentet. Softwaren læser måledata, der er gemt i enheden for at evaluere variationer over tid såvel som energispektret. Denne software er kompatibel med ældre versioner af Windows.
ATMOS måler alfahenfald af radon og dets efterkommere. Den er helt ufølsom over for gammastråling. Alfa-strålingen af de forskellige isotoper detekteres. Brugeren kan indstille den ønskede integrationstid. Jo længere varighed, jo mere præcis er målingen. Målingsenergispektret registreres hvert 10. minut under målingen. Dette giver brugeren mulighed for at garantere kvaliteten af måledataene.

For mere information om den nye ATMOS klik her
For mere information om radon og radon måling, klik her