Skip to main content

Den europæiske radonuge sætter spot på succesfuldt internationalt samarbejde om radon

By november 2, 2021Nyheder

Den europæiske radonuge 2021 fandt i år sted i Fribourg, Schweiz. Det er måske årets vigtigste event for radonverdenen, da den inkluderer European Radon Association (ERA)-workshops og et fokus på Radon Outcomes On Mitigation Solutions (ROOMS).

I Fribourg fokuserede ERA’s workshops på internationalt samarbejde om radon. Eventen bringer forskere, eksperter og brancherepræsentanter fra hele verden sammen. Målet er at gøre emner såsom luftkvalitet i bygninger til et globalt anliggende, der står højt på dagsordenen for mange foreninger.

IAEA, UNSCEAR, WHO, ISIAQ, HERCA, ENA, EURADOS, den medicinske sektor, CARST og Europa-Kommissionen præsenterede deres nylige arbejde inden for radonfeltet for deltagerne. Paneldiskussionen var særligt interessant. WHO gav udtryk for, at de overvejer at tilpasse budskabet ”radon er den næsthyppigste årsag til lungekræft”. Konklusionen på diskussionen var, at det ville være bedre at erklære, at radon er den hyppigste årsag til lungekræft efter tobak. Det blev bredt accepteret, at dette spørgsmål ville dukke op igen ved fremtidige radonevents.

ROOMS-møderne fokuserede på håndteringen af radonrisici i bygninger, de anvendte metoder og teknikker samt resultater. Forskningsresultater og igangværende studier blev delt mellem deltagerne. De to dage med workshops beviste, at radonforskningen er fortsat trods pandemien, og at der har været et betydeligt samarbejde på både nationalt og internationalt niveau.

Ved afslutningen af konferencen erklærede Ingvild Finne (DSA, Norge), at det næste ROOMS-møde vil finde sted i Bergen i Norge i slutningen af september 2022.

Under eventen brugte Radonova sin stand til at vise sine schweiziske og tyske kunder de nye radonmåleløsninger, ATMOS og Radtrak³, der vil blive godkendt til brug i begge lande meget snart.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.