Skip to main content

Radonova viser momentum ved kick-off-møde i Sverige

By november 16, 2021Nyheder

Med covid-19-restriktioner, der nu er mindre strenge i Sverige, benyttede Radonovas globale team lejligheden til at afholde et kick-off-møde i slutningen af oktober. Det var en lejlighed til at konstatere, at virksomheden trods pandemien har gjort store fremskridt og også etableret en platform for fremtiden …

En succesfuld overgangsperiode for Radonova

De seneste 18 måneder har været udfordrende og belastende, og selvom behovet for pålidelige radonmålinger er konstant højt, har restriktioner i visse lande signifikant påvirket vores forhandleres og kunders aktiviteter. Denne periode med usikkerhed gav Radonova lejlighed til at investere i en ny produktionslinje for at øje produktionskapaciteten. 2021-2022-sæsonen er startet meget positivt for Radonova, særligt i USA og Europa, og den nye investering gør det muligt for Radonova at opfylde et stort behov for radonmålinger i kølvandet på pandemien.

Tiden med pandemien har også gjort det muligt for Radonova at lancere nye produkter, såsom en ny dosimeterservice i vinteren 2020-2021 samt Radtrak³, en langsigtet måleløsning, i foråret 2021. Generelt har Radonova betragtet denne overgangsperiode som en katalysator for fremtidig innovation inden for radonmålinger.

Og mere følger …

At samle hele virksomheden gav udviklingsafdelingen anledning til at orientere om status for nye projekter. Som et af de mest progressive laboratorier med hensyn til udvikling af nye radonmålingsløsninger ser Radonova ind i fremtiden med en fast beslutning om at gøre radonmålinger så lette og pålidelige som muligt. Følg med!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.