Skip to main content

Nu starter sæsonen for radonmåling

By september 29, 2021Nyheder, Radonmåling

Den 1. oktober starter sæsonen for radonmåling i Danmark. Man kan måle radon hele året, men hvis man ønsker en årlig gennemsnitsværdi for radonniveauet i sit hjem eller på arbejdspladsen, skal man måle i mindst to måneder i fyringssæsonen. I Danmark er den officielle fyringssæson 1. oktober-30. april.

Hvorfor er en årlig gennemsnitsværdi for radon vigtig?

Den årlige gennemsnitsværdi for radon er vigtig på flere måder. Ikke mindst fordi det er den langvarige eksponering for radon, som kan forårsage lungekræft. Radonniveauet kan også svinge meget i løbet af døgnet og på forskellige dage. En måling, som gennemføres over flere døgn, giver kun et øjebliksbillede og opfanger ikke årstidsvariationer i radonniveauet. En måling, som foretages over syv-ti dage, kan derfor betragtes som en indikation, men bør følges op af en langtidsmåling i fyringssæsonen. Det giver et pålideligt billede af de eventuelle risici, man udsættes for, når man opholder sig i det pågældende miljø.

Digitaliseret proces gør målingen enkel og sikker

Med en i høj grad digitaliseret proces har Radonova gjort det meget nemt at gennemføre en måling i boligen eller på arbejdspladsen, lige fra beregning af antal doser til håndtering af instruktioner og rapportering.

– Det er meget almindeligt, at både virksomheder og privatpersoner tror, at en radonmåling er kompliceret og dyr. Men det er ikke rigtigt. I dag kan måling, analyse og rapportering gennemføres meget rationelt og omkostningseffektivt. Mange bliver overraskede over, hvor nemt det er, og fortryder, at de ikke har foretaget en radonmåling noget før, kommenterer Karl Nilsson, adm. direktør for Radonova Laboratories.

Ny produktionslinje øger kapacitet og leveringssikkerhed

I slutningen af den foregående målesæson indviede Radonova en ny produktionslinje, som øgede produktionskapaciteten med cirka 300 %. For kunderne betyder den nye produktionslinje en endnu højere leveringssikkerhed og kortere leveringstider. Virksomheden har også rekrutteret flere medarbejdere for at håndtere en øget efterspørgsel efter radonmålinger og samtidig opretholde branchens førende service og support.

– Vi er glade for at kunne indlede den nye målesæson med en velfungerende produktionslinje og dygtige medarbejdere, som med viden, erfaring og engagement kan hjælpe vores kunder med at gennemføre en kvalitetssikret radonmåling, fortsætter Karl Nilsson.

Anvend kun akkrediterede laboratorier

Et forkert målt radonindhold kan medføre, at man færdes i et indendørsmiljø med forhøjet radonniveau uden at vide, at man er i fare. For at forsikre sig om, at målingen er korrekt, bør man altid købe dosimetre fra et radonlaboratorium, som er akkrediteret i henhold til ISO 17025. Så sikrer man en korrekt måling og får et pålideligt resultat.

Derfor bør man måle radonindholdet

Der er større og større viden om den sundhedsrisiko, eksponering for radon medfører. I dag ved vi, at radongas er den næsthyppigste årsag til lungekræft, og studier viser, at et betydeligt antal lungekræfttilfælde netop skyldes langvarig eksponering for radongas. Ud over at vores hjem kan have forhøjet radonniveau, er arbejdspladser på det senest kommet i fokus som potentielle risikomiljøer. Ligesom hjemmet kan arbejdspladsen være et sted, hvor vi kan blive udsat for langvarig eksponering for radongas.

Nu starter sæsonen for radonmåling

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.