Skip to main content

Radonova demonstrerer innovative radonløsninger ved GARRM 2021

By oktober 5, 2021oktober 26th, 2021Nyheder, Radonmåling

Radonova deltog for nylig i den 15. International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping i Prag – GARRM 2021. Konferencen var den første af sin slags siden pandemiens start. På vegne af Radonova deltog Thomas Chauvin, Patrik Nôteberg, José-Luis Gutierrez Villanueva og Zuzanna Podgorska i arrangementet.

Konferencen havde to tydelige fokusområder – kortlægning af radonrisici og radionhandleplaner samt radon i et geologisk miljø. Førstnævnte inkluderede workshops om nationale strategier, radonhandleplaner, tilgange til radonrisici, kortlægning af radonrisici i forskelligt omfang, herunder geogenisk kortlægning og udførlige målinger, afgrænsning af radonudsatte/prioriterede områder og forskningsaktiviteter og resultater.

I forbindelse med radon i et geologisk miljø blev der fokuseret på målemetoder og klassificering af radonrisici, passive og aktive jordgasprøver, permeabilitet som den anden afgørende parameter for radonpotentialevurdering, forståelse af radontransportmekanismer i jorden og fra jorden og ind i bygningerne, forskningsaktiviteter og resultater, multiparametermodeller, forudsigelse af jordskælv, radon som et naturligt sporestof, radon i karstområder og radon i mineområder.

Vigtigheden af forskning og samarbejde

Da industrien ikke har mødtes i 18 måneder, var Prag-konferencen særligt vigtig for radonverdenen. Til glæde for dem, der deltog, er mange ambitiøse studier blevet udført med succes trods pandemien, hvilket dannede baggrund for dybdegående drøftelser og vidensdeling.

Radonova spiller en aktiv rolle i den akademiske verden. Vi anerkender, at når studier og erfaringer deles, opstår der miljøer, som fremmer samarbejdet og derfor er mere effektive i forhold til at reducere den negative effekt af radon på menneskers sundhed. Derudover deltager vi også i komparative test, da disse giver en platform for at vurdere nye metoder og værktøjer til radonmåling. Nylige eksempler inkluderer Spanien og Frankrig.

José-Luis Gutierrez Villanueva, radonekspert hos Radonova: ”Ved at deltage i konferencen fik vi mulighed for at rådgive radonverdenen om vores løsninger, som anvendes i succesfulde radonforskningsprojekter, der har til formål at sikre nøjagtighed – især var der stor interesse for vores måleløsninger til radon i jorden, Ecotrak og MARKUS.”

I Prag demonstrerede Radonova Radtrak³ for første gang. Denne nye passive løsning fik en masse opmærksomhed. Radtrak³ kan anvendes til langsigtede målinger gennem 2-6 måneder og som en lejlighedsvis overvågningsservice til radonmålingen. Det exceptionelle spektrum for dette dosimeter giver mulighed for at måle radonniveauer helt ned til 15 Bq/m3 og helt op til 25.000 Bq/m3 i en tre måneders periode.

GARRM-workshoppen sluttede med to rundbordsdiskussioner dedikeret til European Atlas of Natural Radiation and Machine Learning. Den første rundbordsdiskussion omhandlede de indsigter, som forskerne har erhvervet sig efter publiceringen af dokumentet. Materialer kan downloades fra Det fælles forskningscenters (Joint Research Centre, JRC) specifikke hjemmeside. Atlasset blev publiceret i 2020 som et resultat af mange forskeres indsats på tværs af Europa gennem 15 år.

Der er mange konklusioner fra dette store projekt; den mest diskuterede omkring bordet var den anden udgave af atlasset. Deltagerne talte om mulige emner, tidslinjen og måske det allervigtigste: Hvem der er ansvarlig for hvad. Det er noget, der vil blive drøftet i den europæiske radonverden i de kommende år.

Maskinlæring er en teknik, der får mere og mere opmærksomhed, og radon er et godt eksempel på en maskinlæringsapplikation. Eric Petermann fra den føderale tyske radonbeskyttelsesmyndighed (BfS) var ordfører for drøftelsen. Interessant nok pointerede deltagerne, at maskinlæring ikke kan erstatte individuelle målinger. Desuden er denne teknik rigtig god for politiske beslutningstagere til at fokusere indsatsen, når det handler om at beskytte mennesker mod faren ved radoneksponering.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.