Skip to main content

Rapidos: verdens sikreste dosimeter til korttidsmåling af radon fylder 20 år

By december 3, 2019august 25th, 2020Radonmåling, Hjem

Radonova har nu levererat dosimetre af typen Rapidos i 20 år. Rapidos er fremstillet i ca. 250.000 eksemplarer og anvendes først og fremmest til korttidsmålinger i 7 til 10 dage.

En korttidsmåling giver en god indikation af, hvilket radonindhold man har i ejendomme eller på arbejdspladser. Normalt bruges metoden, når man ikke har tid til at foretage en langtidsmåling for at få en gennemsnitlig årsværdi. Dertil kræves en måleperiode på mindst to måneder.

Høj præcision sammenlignet med andre dosimetre

Der findes mange typer af dosimetre til korttidsmåling. Men ingen er så pålidelige som Rapidos.
– Rapidos fortsætter med at være unik, ikke mindst i kraft af den store målevolumen til detektion og den rene, gennemsigtige plastfilm, der er placeret inde i detektoren. Efter en række test og 20 års kundebrug i næsten hele verden ved vi, at Rapidos ligger i front, når det kommer til pålidelige korttidsmålinger af radon, siger Karl Nilsson, administrerende direktør i Radonova Laboratories.

Rapidos består af et låg og en bund af plast med en sprække, der slipper den luft ind, der skal måles. Radioaktive alfapartikler, der opstår, når radongassen henfalder, danner spor i den gennemsigtige plastfilm, der er lavet af C39. For at få en præcis måling er det særdeles vigtigt, at man får tilstrækkeligt mange spor på filmen, som derefter analyseres, især med tanke på den korte måletid. Med en stor målevolumen får man tilstrækkeligt mange spor.
– Der er flere leverandører, der benytter samme type dosimeter til langtidsmålinger som til korttidsmålinger, men det giver ikke en tilstrækkeligt høj præcision. Det skyldes, at denne type dosimeter har for ringe målevolumen til langtidsmålinger, fortsætter Karl Nilsson.

Rapidos – perfekt at bruge til salg og køb af hus

Rapidos bruges først og fremmest i forbindelse med salg eller køb af hus eller lejlighed. I den situation har man sjældent tid til at afvente en langtidsmåling af radon (der normalt tager tre måneder). Ved hjælp af Rapidos og en korttidsmåling får man dog en rigtig god indikation af radonindholdet. Det er oftest et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutning om, hvorvidt der er brug for radonreducerende tiltag. Korttidsmålinger kan modsat langtidsmålinger (til en årlig gennemsnitsværdi) foretages året rundt.
(I de fleste lande kan en langtidsmåling kun gennemføres i opvarmningssæsonen, der normalt går fra oktober til april.)

Hvorfor måle radon?

Næstefter rygning er radon den faktor, der forårsager flest lungekræfttilfælde i verden. Lungekræft er en af de mest dødelige kræftformer. Kun 20 procent af patienterne overlever fem år efter at være diagnosticeret med lungekræft. Derfor er det vigtigt at have styr på radonindholdet og sørge for, at det ikke overskrider de nationale grænseværdier, hverken i boligen eller på arbejdspladsen. Grænseværdierne varierer mellem de forskellige lande. Hvis man bestiller en radonmåling af Radonova, vil det tydeligt fremgå, hvilken grænseværdi der gælder i det pågældende land.

Rapidos

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.