Skip to main content

Radonovas radonmåling bedst i fransk referencetest

By december 1, 2020Nyheder

Radonova Laboratories har opnået særdeles gode resultater ved en komparativ referencetest udført af det statslige franske IRSN (institute de Radioprotection et sureté nucléaire). Radonova deltog med dosimeteret Radtrak2 og fik det bedste resultat blandt samtlige medvirkende virksomheder.

Den aktuelle referencetest indebærer, at dosimetre eksponeres for forskellige niveauer af radon. Resultatet sammenlignes derefter med de officielle referenceværdier, der angives af IRSN.

Krævende test tilpasset stort og vigtigt marked

Generelt har der været begrænset viden om radon i Frankrig, på trods af at radonindholdet i flere dele af landet udgør en sundhedsrisiko. Nu vokser interessen og behovet for bedre kontrol med radongas i boliger og på arbejdspladser.

– Radonova deltager regelmæssigt i denne her slags komparative referencetest. Resultaterne er konsekvent rigtig gode. Og denne test er særligt vigtig, da det er første gang, vi deltager i Frankrig. Det er et marked med store behov for pålidelig radonmåling, ikke mindst i den offentlige sektor og på arbejdspladser. Her har Radonova i et stykke tid arbejdet på at styrke sin position, og det hjælper os selvfølgelig, at vi har fået denne bekræftelse på, at vores målinger ligger helt i front, siger den administrerende direktør for Radonova Laboratories, Karl Nilsson.

– Den nuværende pandemi er en påmindelse om, hvor vigtige vores lunger er. Til forskel fra covid-19 ved vi desuden betydeligt mere om, hvordan forhøjede radonniveauer kan modvirkes på effektiv vis. Ud over selve målingerne er der brug for rationelle processer, service og kvalitet i alle led. Her kan Radonova tilbyde en helhedsløsning, som vi ved er meget konkurrencedygtig, siger Thomas Chauvin, ansvarlig for Radonovas aktiviteter i Frankrig.

Dosimetrene blev i testen udsat for en eksponering i intervallet 300 til 1.000 Bq/m³. Det er de referenceniveauer, der er mest almindelige i Frankrig og det øvrige Europa.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.