Skip to main content

Radonova fortsætter den internationale ekspansion – starter forretning i Polen

By december 17, 2019august 25th, 2020Nyheder

Radonova har ansat Zuzanna Podgórska som ansvarlig for virksomhedens nystartede forretning i Polen. Med tilgangen af Zuzanna følger Radonova sin strategi om at rekruttere lokale radoneksperter til de enkelte markeder. Som flere andre europæisk lande har Polen indført nye nationale regler i kølvandet på EURATOM-direktivet BSS 59/2013. Det betyder, at efterspørgslen på pålidelige og fleksible radonmålinger forventes at vokse.

Med Zuzanna Podgórska får Radonova bedre muligheder for at bearbejde det voksende polske marked for måling og analyse af radon. Satsningen i Polen indebærer, at Radonova vokser yderligere på et globalt marked med stadig hårdere krav til håndteringen af radon i boliger og på arbejdspladser.

– Med nye love og regler tager Polen et vigtigt skridt mod øget viden om radons sundhedsfarlige effekter. Samtidigt er der lang vej endnu, inden radonmåling er blevet en naturlig del af det forebyggende arbejde med radon. Min opgave bliver nu at bidrage til en større viden og sikre, at flere kan benytte sig af Radonovas verdensførende tjenester og produkter til måling og analyse af radon, siger Zuzanna Podgórska.

– Vi ved fra tidligere udvidelser, hvor vigtigt det er at være til stede lokalt. Selv om der er mange faktorer, der ikke adskiller, når det kommer til selve måle- og analyseprocessen, er hvert marked fortsat unikt. Det kræver et godt kendskab til lokale forhold, hvis man skal lykkes. Zuzanna har en baggrund og erfaringer, der giver os en tydeligere og bedre tilstedeværelse, når vi nu vil styrke os i Polen, siger Karl Nilsson, CEO hos Radonova Laboratories.

Rationelle processer, service og kvalitet er afgørende

– For at lykkes på det polske marked skal man tilbyde høj kvalitet i alle led. Radonova er akkrediteret iht. ISO 17025 og den eneste aktør, som tilbyder en onlinetjeneste, der understøtter radonmålinger og analyser, Radonline. Jeg er sikker på, at Radonovas produkter og tjenester har alle muligheder for succes, også i mit hjemland Polen, afslutter Zuzanna.

Zuzanna Podgórska har en mastergrad fra Warszawas tekniske universitet, hvor hun blandt andet har studeret passive dosimetre. Zuzanna har gennem flere år arbejdet som specialist hos Polens centrallaboratorium for strålebeskyttelse. Hun arbejder desuden med en afhandling om geologisk kortlægning af radon.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, som siver ind fra jorden og i visse tilfælde kommer fra bygningsmateriale. Afhængig af jordbunden under huset og konstruktionstypen kan der opstå skadeligt høje koncentrationer af radon. Radon er en sundhedsrisiko, som næst efter rygning er den mest almindelige årsag til lungekræft. Globalt estimeres det, at 230.000 mennesker hvert år får lungekræft som følge af langvarig eksponering for radon.
Ifølge World Health Organization, WHO, er 3 % – 14 % af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon, afhængigt af hvor man bor. WHO anbefaler en grænseværdi for radonindholdet på 100 Bq/m3.

Zuzanna Podgórska

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.