Skip to main content

Hvordan har covid-19 ændret forudsætningerne for radonmålinger?

By september 29, 2020oktober 12th, 2020Arbejdsplads, Radonmåling

Hvordan har covid-19 ændret forudsætningerne for radonmålinger?

Den igangværende pandemi har ændret forudsætningerne for radonmålinger verden over. Den administrerende direktør for verdens største radonlaboratorium, Radonova, kommenterer her ændringerne i branchen.

Vigtigere end nogensinde at beskytte sine lunger

Covid-19 har sat folkesundheden i centrum. Vi mærker på vores laboratorium, at interessen for at måle radon også er øget. Flere og flere mennesker tænker på deres helbred og ønsker at vide, hvilket radonindhold de udsættes for. Som følge af høje niveauer kan man mindske risikoen for lungekræft . Det er ikke bevist, at man skulle blive ramt hårdere af covid-19, hvis man også udsættes for høje niveauer af radon. Dog ved vi, at både radon og covid-19 påvirker et af vores vigtigste organer, lungerne. Som et centralt organ er lungerne vigtige at beskytte, både mod virus og forhøjede niveauer af den radioaktive gas radon.

Nye arbejdspladser i hjemmet skal måles

Flere og flere er begyndt at arbejde hjemmefra, og det er blevet den permanente arbejdsplads for mange medarbejdere. EU’s nye strålingsbeskyttelsesdirektiv stiller krav om at have styr på radonindholdet, der skal ligge under den nationale grænseværdi (som normalt ligger mellem 100 Bq/m3 og 300 Bq/m3).

I lande som f.eks. Sverige er det meget almindeligt at have målt radonindholdet i sit hjem. Der kan alligevel være god grund til at kontrollere netop sin hjemmearbejdsplads. Det skyldes, at hjemmekontoret kan være placeret i en del af boligen, som ikke tidligere er blevet målt. Normalt er soveværelset og stuen blevet målt, men ikke andre rum, fordi man ikke har regnet med, at der bruges meget tid der. For at være på den sikre side er det således vigtigt også at måle de rum i boligen, hvor man arbejder.

Samtidig er der andre lande, hvor radonmålinger kun har fundet sted på arbejdspladsen. Det gælder f.eks. Finland. Her er det endnu vigtigere at kontrollere radonindholdet i hjemmet og ikke mindst på hjemmekontoret, nu hvor stadig flere arbejder hjemmefra gennem længere tid.

Det skal være nemt at måle radon selv

Under pandemien er det blevet stadig mere reguleret, hvem der må besøge arbejdspladser og hvem man lukker ind i lejelejligheder. I nogle lande som f.eks. USA har dette ramt de professionelle radonkonsulenter, der arbejder med at opsætte dosimetre, hårdt. De lukkes nu ikke længere ind, så de kan placere dosimetrene eller indsamle dem efter måleperiodens ophør. Det stiller igen højere krav til radonlaboratorier om at udforme deres måleservice, så det er let for slutbrugeren at måle selv. Takket være en langt hen ad vejen digitaliseret proces er Radonova på forkant af denne udvikling, lige fra at beregne antallet af dosimetre til at håndtere instruktioner og rapportering. Til forskel fra tidligere, måske fem år siden, er det nu meget enkelt selv at udføre en måling i boligen eller på arbejdspladsen.

Brug kun kontrollerede laboratorier

Pandemien har gjort det tydeligt, hvor vigtigt det er at indkøbe produkter af den rette kvalitet. Der er utallige eksempler, hvor man har indkøbt ikke-godkendt beskyttelsestøj eller mundbind. Der har endda været eksempler på forkert mærkning. Det er selvsagt en risiko for menneskers sundhed. Det er let at drage en parallel til radonmåling. Et forkert målt radonindhold kan medføre, at man færdes i et indendørsmiljø med forhøjet radonniveau uden at vide, at man er i fare. For at forsikre sig om, at målingen er udført korrekt, skal man derfor altid købe dosimetre fra et radonlaboratorium, som er akkrediteret i henhold til ISO 17025. Det indebærer som regel, at målingen bliver lidt dyrere (i forhold til at bruge ikke-akkrediterede radonlaboratorier). På den anden side får du vished for, at du måler korrekt, hvilket er alfa og omega. At betale for en radonmåling, som ikke er korrekt, er at smide penge ud af vinduet.

Karl Nilsson, adm. direktør, Radonova Laboratories

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.