Skip to main content

Sådan sikrer Radonova optimal kvalitet i radonmålingen

By juli 7, 2020februar 1st, 2021Radonmåling

Radonova har altid stræbt efter nøje at overholde lovgivningskravene i alle de lande, hvor vi udfører radonmålinger. På den måde kan vi tilbyde vores kunder en høj kvalitet i vores service. Vi sørger omhyggeligt for at fastholde vores ISO17025-akkreditering og deltage i alle de sammenligningstest, vi inviteres til. Vi overholder nøje de måleprocedurer, som de forskellige nationale myndigheder definerer.
Desuden udfører vi strenge og ekstra krævende kvalitetskontroller internt for at sikre den bedst mulige ensartethed og kvalitet i vores produkter.

Valg af råstoffer

Radonova har adskillige leverandører af CR39-plastik for at gardere os imod, at den ene eller anden skulle svigte. Disse råstoffer leveres til os i form af partier, hvorfra vi producerer omkring 120 film til indsætning i vores dosimetre.
Efter et indledende trin med præ-ætsning, hvor filmene renses, sættes en del af dem til side med henblik på test. Vi anbringer dem under mikroskop for at tælle antallet af alfaspor, der allerede findes på filmen. Målet er at kontrollere kvaliteten af de leverede råstoffer. Det antal spor, der måles, skal være under en vis værdi, sådan at filmene fra samme parti kan anbringes på samlebåndet.

Kalibrering af dosimetre

Efter fremstillingen anvendes 3 % af dosimetrene til kalibreringseksponeringer, hvilket er et højt tal sammenlignet med laboratorier, hvor det nogle gange kun er omkring 1 %. Det er dog en af grundene til, at Radonova har en kvalitet i topklasse, når det kommer til radonmåling. Disse dosimetre sendes til forskellige nationale strålingskamre (PhE i England, BfS i Tyskland, SSM i Sverige og Bowser-Morner i USA), hvor kalibreringen udføres. De udsættes for forskellige radonniveauer for at bestemme kalibreringsfaktorerne, der er repræsentative for de typiske værdier, som de fleste af dosimetrene, der sendes til vores kunder, udsættes for. De udsættes også for mere ekstreme værdierfor at sikre, at dosimetrene er effektive i alle situationer.
Kalibreringsfaktorerne, der anvendes til at bestemme eksponeringen af dosimetre, beregnes for partier af cirka 1.000 til 2.000 film.

Beregning af dosimetrenes baggrund

Radonova bruger også en del af sin produktion, 6 % af dosimetrene, til at beregne dosimetrenes ueksponerede baggrund. Grundlæggende beregner vi det gennemsnitlige antal spor, der skal trækkes fra det totale antal spor optalt efter målingen. For at gøre dette ætser og måler vi filmene fra de udvalgte baggrundsdosimetre, lige inden kundedosimetrene forventes returneret til analyse. På den måde finder vi en korrekt baggrundsværdi for hvert parti med 120 film.
Den typiske baggrundsværdi for et Radtrak³ dosimeter er cirka 20 kBqh / m³, og standardusikkerheden er cirka 4 kBqh / m³.

I sidste ende er det 12 % af CR-39-filmproduktionen og næsten 10 % af alle dosimetre fremstillet af Radonova, som aldrig når frem til kundernes postkasser. Dette krav, som vi pålægger os selv, gør det i kombination med diverse nationale krav på området muligt for os at opretholde et meget højt kvalitetsniveau for vores kunder og fastholde vores position som globalt førende inden for radonmåling.

Sådan sikrer Radonova optimal kvalitet i radonmålingen

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.