Skip to main content

Radonovas nye produktionslinje indviet – øger kapacitet og leveringssikkerhed

By april 6, 2021Nyheder

For at kunne sætte produktionshastigheden yderligere op og imødekomme den internationale efterspørgsel efter radonmålinger indviede Radonova i slutningen af målesæsonen en ny produktionslinje i Uppsala. Den har kostet cirka 400 000 Euro og betyder, at Radonova øger sin produktionskapacitet med ca. 300 %. For kunderne betyder den nye produktionslinje en endnu højere leveringssikkerhed og kortere leveringstider. 

Den øgede efterspørgsel efter radonmåling drives af flere faktorer, fra strengere lovgivning og regler til større viden og bedre muligheder for effektivt at gennemføre radonmåling i stor skala. Radonova har også satset stort på at digitalisere og rationalisere sine processer, hvilket har bidraget til mulighederne for at vokse.

– Med den nye produktionslinje lægger vi os absolut i førerposition, hvad angår automatisering og rationalisering af produktionen af dosimetre. Den nye robotcelle blev taget i drift i forbindelse med lanceringen af dosimetret Radtrak³® og har fungeret virkelig godt i den indledende fase. Det giver os en meget stabil og sikker produktionsproces, som både er til gavn for vores kunder og for Radonova, siger Oscar Wärnerud, laboratoriechef på Radonova Laboratories.

– 2020 var et helt exceptionelt år, og pandemien påvirkede også i nogen grad vores aktiviteter. På nogle markeder med krav om at bruge eksternt certificerede konsulenter til placering af dosimetre er mulighederne for at gennemføre radonmålinger blevet begrænset. Samtidig ser vi en stor, international interesse for radonspørgsmålet, som jo også handler om menneskers helbred. Med det nye anlæg sikrer vi, at vi kan matche den globale efterspørgsel efter pålidelige radonmålinger, kommenterer Karl Nilsson, adm. direktør for Radonova Laboratories.

Hvorfor skal man måle radon?

Verden over dør hvert år ca. 230.000 mennesker af lungekræft forårsaget af radon. Radongassen er en del af grundstoffet urans henfaldskæde. Eftersom uran findes rigtig mange steder i jordskorpen, er der radon næsten overalt. Særligt hårdt ramt er områder med mange bjerge og/eller områder med køligt klima. Sidstnævnte skyldes, at radongasindholdet ofte kan blive højt i isolerede huse, der opvarmes. Man bør altid måle for at kende sit radonindhold. De fleste lande i verden kræver målinger, som giver en gennemsnitlig årsværdi, hvilket normalt betyder, at dosimetret skal måle i mere end tre måneder.

 

 

produktionslinje

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.