Valideringstest: Radonova får høj karakter af PHE

By februar 4, 2020august 25th, 2020Nyheder

Radonova Laboratories har opnået særdeles gode resultater ved en valideringstest udført af den engelske statslige folkesundhedsmyndighed – PHE (Public Health England). Den seneste valideringstest betyder, at Radonova nu for anden gang på kort tid får rigtig gode resultater ved test udført af PHE.

PHE’s valideringstest viser ligesom tidligere gennemførte sammenligningstest, at Radonova kun har små afvigelser fra de gældende referenceværdier. I den seneste test afveg Radonova i samtlige fem tilfælde med mindre end 4,7 procent fra referenceværdierne.

Den aktuelle test indebærer, at dosimetre eksponeres for forskellige niveauer af radon. Derefter sammenlignes de med de officielle referenceværdier, der angives af PHE.

– Det føles naturligvis rigtig godt at kunne følge op på fine testresultater med gode resultater ved en valideringstest. PHE stiller generelt meget hårde krav både til pålidelighed og funktion. Det er særligt glædeligt, at en velanset uafhængig aktør for anden gang på mindre end et år bekræfter, at vores dosimetre og målemetoder holder en høj og konsistent kvalitet, siger Radonova Laboratories radonspecialist Tryggve Rönnqvist.

Dosimetrene blev i testen udsat for en eksponering i intervallet 177 – 2526 kBqh/m3.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, som slipper ind fra jorden og i nogle tilfælde kommer fra byggematerialer. Afhængig af jordbunden under huset og konstruktionstypen kan der opstå skadeligt høje koncentrationer af radon. Radon er en sundhedsrisiko, som næst efter rygning er den mest almindelige årsag til lungekræft. Globalt estimeres det, at 230.000 mennesker hvert år får lungekræft som følge af langvarig eksponering for radon.

Ifølge World Health Organization, WHO, er 3 % – 14 % af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon, afhængigt af hvor man bor. WHO anbefaler en grænseværdi for radonindholdet på 100 Bq/m3.

Valideringstest: Radonova får høj karakter af PHE

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.