Akkreditering garanterer kvaliteten af en radonmåling

By august 13, 2019august 25th, 2020Radonmåling

Akkreditering garanterer et optimalt kvalitetsniveau, fordi det indebærer strenge specifikationer for det laboratorium, der har dem. Faktisk gennemføres flere evalueringer hvert år af uafhængige organer for at kontrollere, at alle produktionssystemer og analyser opfylder kravene til akkreditering. Det er en frivillig tilgang, der garanterer et højt niveau af kvalitet og service.
Det skal bemærkes, at ikke alle laboratorier, der tilbyder radondosimetre, nødvendigvis er akkrediterede. Hvorfor dette? Akkreditering er dyrt og påvirker naturligvis dosimeter endelige pris. De fleste kunder søger dog først og fremmest at betale mindre, hvilket forklarer, hvorfor nogle laboratorier vælger at undvære dette løfte om kvalitet.
Med hensyn til radon kan en akkrediteret måling kun opnås fra et laboratorium, der er akkrediteret i henhold til ISO / IEC 17025. Derudover skal målingen også følge instruktionerne, der følger med dosimetrene.

Hvorfor er akkreditering vigtig?

Når en kunde bestiller en måling af radon, forventer han naturligvis, at målingen skal udføres professionelt og nøjagtigt. Et ikke-godkendt laboratorium kan ikke garantere dette.
– Risikoen er betydelig, fordi en måling udført uden akkreditering ikke kan garantere pålidelige resultater. Faktisk kan en lille måling, selv upræcis, have alvorlige konsekvenser. Måling af lave niveauer i et arbejdsmiljø, hvor radonniveauet i virkeligheden er højt, kan have alvorlige konsekvenser for arbejdernes sundhed. Omvendt, hvis du måler høje niveauer i et miljø, hvor radonniveauerne i virkeligheden er lave, kan det føre til unødvendige arbejdsomkostninger, siger Karl Nilsson, administrerende direktør for Radonova Laboratories.
Vores råd til pålidelige målinger: foretræk altid radon måleteknologi fra et akkrediteret laboratorium. Som en del af lovgivningsmæssige foranstaltninger i Frankrig skal målingerne udføres af et akkrediteret laboratorium

Hvorfor vælge Radonova?

– Vores måleprocesser gennemgås regelmæssigt af et uafhængigt regeringsorgan. I Sverige er SWEDAC ansvarlig for denne opgave. Denne organisation kontrollerer, at vi overholder et antal målestandarder, herunder ISO / IEC 17025.
– Vi kontrolleres også for vores upartiskhed og foretrækker altid ærlighed og gennemsigtighed, selv når det ikke tjener vores interesser. Radonova er bestemt en kommerciel aktør, men også en førende aktør inden for forebyggelse af de skadelige virkninger af radon.
– Vores radon-måleapparater kalibreres konstant i henhold til teknikkens regler. Vi konfronterer regelmæssigt vores enheder med radonkamre fra Radiologisk Sikkerhedsautoritet, hvor radonværdien er kendt, og kontrollerer således nøjagtigheden af vores enheder.
– Vi deltager i krævende nationale og internationale komparative tests, hvor vi regelmæssigt vises øverst på ranglisterne.
Bemærk, at akkreditering kan relateres til forskellige målemetoder. Derfor er det vigtigt at kontrollere, hvilke typer af målinger et laboratorium er akkrediteret for. Radonova er akkrediteret for målinger i indendørs luft og i vand. Her finder du mere information om Radonova og vores akkrediterede målemetoder.

Vores kunder har tillid til os

Siden oktober 1995 er Radonova blevet akkrediteret til kontinuerlig radonmåling siden 1995. Dette betyder, at vi kan garantere høj kvalitet og nøjagtige radonmålinger. Med denne akkreditering og den hurtigste analyse- og leveringstid på markedet er vi blevet det førende valg for enkeltpersoner og virksomheder, der ønsker at måle radon så effektivt som muligt.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.