Skip to main content

Radonovas nye software forenkler radonmåling i arbejdstiden

By august 18, 2020august 26th, 2020Radonmåling

Som et led i arbejdet for at forenkle radonmålingen på arbejdspladser har Radonova udviklet en ny software. I kombination med radoninstrumenter gør den nye software det meget let at måle og analysere radonindholdet i arbejdstiden.

– I takt med en stadig større efterspørgsel på akkrediterede langtidsmålinger på arbejdspladser har vi også oplevet en større efterspørgsel på at kunne måle radonindholdet i arbejdstiden. For hurtigt at kunne finde et årsgennemsnit og imødekomme efterspørgslen har Radonovas IT-afdeling udviklet en software, ATMOS Light, hvor brugeren nemt kan finde radonindholdet i arbejdstiden, siger Radonovas adm. direktør Karl Nilsson.

Softwaren fungerer i øjeblikket sammen med radonsensoren RadonEye PLUS2 ved mindst en uges måling. Med radoninstrumentet ATMOS er det muligt at anvende softwaren i kortere måleperioder (ned til to døgn). Licenser kan købes til tidligere bestilt udstyr, men også i forbindelse med køb af nye radoninstrumenter. Ved at anvende softwaren får man en komplet målerapport. Den giver et tilstrækkeligt grundlag for at besvare spørgsmål om, hvorvidt ventilationstiltag skal iværksættes for at sænke radonindholdet i arbejdstiden.

Hvorfor bør man måle radonindholdet i arbejdstiden?

I forbindelse med, at man måler årsgennemsnittet på arbejdspladser, identificeres kontorer og andre lokaler med forhøjet radonindhold. Man ser også, om indholdet ligger over den hygiejniske grænseværdi på 200 Bq/m³ i henhold til svenske Arbetsmiljöverkets bestemmelser (AFS 2018:1). Inden man beslutter tiltag til at reducere indholdet, skal man dog måle radonindholdet i arbejdstiden. Det skyldes, at den obligatoriske måling til årsgennemsnittet er baseret på en måling med dosimeter i mindst to måneder (som står på hele døgnet).
I arbejdslokaler med ventilation kan radonindholdet i arbejdstiden derfor være lavere end den hygiejniske grænseværdi. Hvis det er tilfældet, kræves ingen yderligere tiltag, forudsat at ventilationen ikke ændres.

Strålebeskyttelsesloven kort fortalt

Den hygiejniske grænseværdi for radon i Danmark er 100 Bq/m³ som årsgennemsnit. Årsgennemsnittet fås ved at placere dosimetre i mindst tre måneder i perioden 1. oktober til 30. april. Hvis 200 Bq/m³ overskrides, har arbejdsgiveren ifølge den svenske strålebeskyttelseslovgivning pligt til at anmelde det til strålebeskyttelsesmyndighederne og evt. iværksætte foranstaltninger for at sænke radonindholdet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.