Skip to main content

Den ultimative guide til radoninstrumenter

By august 31, 2020oktober 12th, 2020Radonmåling

Den ultimative guide til radoninstrumenter

Denne guide beskriver, hvad du bør tænke på, når du vælger radoninstrumenter eller digitale radonmålere. Guiden henvender sig primært til radonkonsulenter og ejendomsejere. Til privatpersoner, der ønsker at måle radon i deres huse, anbefaler vi i stedet følgende guide.

Sammenlignet med tidligere er der i dag mange instrumenter at vælge imellem. Priserne varierer meget, og man kan finde radoninstrumenter til mellem 3.000 kr. og 150.000 kr. Som hovedregel kan man dog sige, at ”du får, hvad du betaler for”. Det indebærer, at der ikke findes noget magisk og billigt instrument, som kan anvendes overalt.

Store forskelle i kapacitet og funktion

Generelt gælder det, at billigere instrumenter har et mindre kammer og dosimeter, hvilket betyder, at de har svært ved at måle forandringer i radonindholdet med en acceptabel fejlmargin i tidsintervallet under 1-2 timer. Derfor kan man heller ikke skifte målepunkter hurtigt med den slags instrumenter. På den anden side kan et relativt enkelt instrument fungere udmærket, hvis man f.eks. ønsker at måle døgnvariationer eller måle radonkoncentrationen i arbejdstiden. Det er nogle gange fuldt tilstrækkeligt for ejendomsejere, som ønsker at have styr på radonindholdet gennem længere tid.

Hvis du derimod arbejder med inspektion og radonsanering, f.eks. som radonkonsulent, skal du regne med at skulle investere i dyrere instrumenter med større pulsionkammer/dosimeter, som kan levere måleresultatet med en acceptabel fejlmargin inden for 15 minutter. Med sådan et instrument kan du også hurtigt skifte mellem forskellige målepunkter og håndtere højt radonindhold ved lækagesteder. Det skyldes, at instrumentet hele tiden bortsorterer uønsket kontaminering af radon og dets henfaldsprodukter fra det foregående målepunkt. Uden den slags instrumenter kan man ganske enkelt ikke udføre professionelle radoninspektioner.

Vælg altid instrument ud fra anvendelsesområdet

Sniffer, Logger, Grabber – radoninstrumenter kan have mange forskellige navne. Er man ny i radonbranchen, kan det virke som en jungle, men i grunden handler det blot om, hvad instrumentet skal anvendes til. I nedenstående tabel har vi listet de mest almindelige anvendelsesområder. Hvis du arbejder som radonkonsulent, er det oftest en kombination af forskellige radoninstrumenter, du skal bruge. Selv som ejendomsejer kan man have brug for mere end et instrument. Det afhænger ikke mindst af, hvor meget målearbejde du vil udføre selv frem for at købe målingen udefra som en tjeneste.

Når du investerer i instrumenter, skal du derfor definere dine anvendelsesområder, nu og i fremtiden. Du skal blandt andet stille dig selv disse spørgsmål:

  • Skal radon måles indendørs eller i jorden?
  • Hvor ofte skal instrumenterne flyttes mellem forskellige målepunkter?
  • Hvilket tidsinterval kræves i målingerne?
  • Hvor mange målepunkter skal måles samtidigt?

Hvis du er usikker, anbefaler vi dig at kontakte en ekspert.

Det skal være enkelt at udlæse og håndtere måledata

Målekammeret og dosimeteret er selve hjertet i alle instrumenter, men mindst lige så vigtigt er det, hvordan instrumentet kommunikerer. Det vil sige, hvordan vises måledata, og hvordan fungerer softwaren? Hvordan kan måledata eksporteres? Hvilke tidsintervaller kan vises på grafer? Angives fejlmarginen på måleresultatet? Hvilke rapporter kan genereres?

Hvor godt softwaren er tilpasset dit arbejdsmåde (ved radonmåling) har en meget stor betydning for, hvor effektiv man bliver i sit arbejde, når målingerne er gennemført. Hvis der findes en software, som kan generere den målerapport, der behøves, i stedet for at man selv skal eksportere data for derefter at sammensætte sin egen rapport, er der meget tid at spare. Et råd er således at tænke på, hvordan du arbejder i dag, og hvordan du vil arbejde i fremtiden og at få styr på de forskellige muligheder, som forskellige instrumenters software har. Inden du investerer i et instrument, bør du altid bede om at få en demonstration af softwaren.

Vigtigt med kalibrering for at måle korrekt

Kalibrering betyder, at instrumentet udsættes for en kendt radonkilde; det vil sige, at man kontrollerer og justerer radoninstrumentet, så det måler korrekt. Indledningsvis skal der udføres en kalibrering på fabrikken, når instrumentet er nyproduceret, og derefter skal der kalibreres en gang om året. Målekamre og dosimetre bliver nemlig kontamineret af radongassens henfaldsprodukter og såkaldt effektivitets- og energikalibrering skal ligesom baggrundsjustering gennemføres. De fleste lande har mere eller mindre strenge krav hertil, hvilket er forståeligt. Hvis man får fejlagtige måleresultater, er hele idéen med at måle radon jo gået tabt. I værste fald udsætter man mennesker for sundhedsrisici, især hvis høje værdier ikke er blevet identificeret. På trods af dette sjusker man ofte med netop kalibreringen i dag. Nogle af de billigere instrumenter er slet ikke designede til efterfølgende kalibrering. Det betyder, at man reelt må købe et nyt instrument hvert år, hvis man skal opnå korrekte måleresultater.

Kræv derfor altid et kalibreringscertifikat fra producenten. Som radonkonsulent bør du desuden altid få dine instrumenter kalibreret årligt. Hvis du som ejendomsejer sætter din lid til en radonkonsulent, bør du altid kræve indsigt i det seneste kalibreringscertifikat for de instrumenter, der skal anvendes. Det er også vigtigt at kontrollere, at leverandøren, du køber instrumentet fra, har en organisation, der kan håndtere kalibrering og eventuel service. Dette er desværre ingen selvfølge.

Vi håber, at denne guide har været en hjælp. Hvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte os her.

Held og lykke med dit valg af radoninstrument!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.