Derfor skal man måle radon i jorden ved nybyggeri.

By juni 23, 2020august 25th, 2020Radonmåling

Når radon er på dagsordenen, handler mange af spørgsmålene om radonindholdet i jorden. Det er ikke så mærkeligt, da forhøjet radonindhold i indendørsluften for næsten alle ejendommes vedkommende skyldes, at radon slipper eller suges ind fra jorden. Det er samtidig vigtigt at påpege, at radonindholdet i jorden, hvor ejendommen befinder sig, i mange tilfælde ikke bestemmer, hvilket niveau man får i indendørsluften. I de fleste tilfælde spiller bygningsteknikken og opbygningen af ventilationssystemet en mere afgørende rolle for det indendørs radonindhold. Dog kan der være gode grunde til at kende radonindholdet i jorden, når man planlægger at bygge en ny ejendom. I tilfælde af høje niveauer i jorden bør man være ekstra omhyggelig og indbygge en radonbeskyttelse i konstruktionen fra begyndelsen.

Radonindholdet i forskellige jordtyper

For at håndtere radonspørgsmål korrekt, når man bygger nyt, er det nødvendigt at forstå, hvordan radon dannes, og hvor det findes. Radon dannes, når radium henfalder, hvilket sker i forbindelse med uranhenfald. Radium og uran findes naturligt i alle bjergarter og dermed i alle jordtyper. Dog kan indholdet variere, hvilket også påvirker radonindholdet i forskellige jordtyper. I nogle tilfælde kan høje radonniveauer også opstå på grund af såkaldt bundfald af uran og radium fra grundvandet.

En anden vigtig påvirkningsfaktor er, hvordan mineralkornene i jordtypen er udformet. Generelt kan man sige, at radiumholdige korn med en omfattende eksponeret flade medfører en større afgivelse af radon fra kornene. Fladens størrelse tiltager som regel i takt med aftagende kornstørrelse og større revnedannelse i kornene. Derudover påvirkes radonindholdet i jorden af, hvordan radon diffunderer (spreder sig) fra jorden til atmosfæren, hvilket blandt andet styres af jordens porøsitet og vandindhold samt vinden. Den betyder så, at radonindholdet i jorden kan variere afhængigt af vejret.

Den eneste måde at finde radonindholdet i jorden på er at måle. For at minimere effekten af forskellige vejrforhold bør målingen foretages i en dybde af 0,8 – 1 meter. Det kan gøres med to forskellige målemetoder – den digitale og den passive.

Bemærk! Ligesom i mange andre sammenhænge er det både billigere og nemmere at gøre det korrekt fra begyndelsen. Det gælder også i forhold til radon og nybyggeri. Så sørg for, at du får styr på det tidligt i processen. Det betaler sig.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.