Skip to main content

En kort introduktion til radonmåling

By oktober 27, 2020Radonmåling

Dette er en kort beskrivelse af radonmåling: Hvad det er, og hvornår og hvordan det bruges. Den er udarbejdet med hjælp fra eksperterne i Radonovas radonlaboratorium. Du er velkommen til at kontakte dem, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere detaljerede oplysninger.

Hvad er forskellen mellem traditionel radonmåling og måling med et dosimeter?

Når man foretager en radonmåling, måles radonniveauet i et rum normalt ved hjælp af et dosimeter eller et radoninstrument, hvorefter resultaterne sammenholdes med den nationale referenceværdi. Jo højere radonniveau, desto større risiko for at udvikle lungekræft. Det er dog ikke kun radonniveauet, der afgør sundhedsrisikoen. Langvarig eksponering for radon er også en medvirkende faktor. Et dosimeter kan bruges til at måle den langvarige radoneksponering.

Ved hjælp af en kontinuerlig måling er man i stand til at beregne det radonniveau, et menneske udsættes for over en bestemt tidsperiode. Grænseværdierne varierer naturligvis, afhængigt af hvilken type rum man arbejder i. Der er f.eks. forskel på, om man arbejder over eller under jorden. Desuden varierer grænserne fra land til land. Hvis du vil vide mere om grænseværdierne i Danmark, kan du kontakte Radonovas eksperter.

Hvornår skal jeg få foretaget en radonmåling?

Radonmålinger anvendes hovedsagelig i miner og underjordiske anlæg, hvor radonniveauet ofte er højt. Det skyldes, at radongas er et henfaldsprodukt af uran, der almindeligvis findes i undergrunden. Derfor er radonniveauet betydeligt højere i og under jordoverfladen sammenlignet med luften over jorden. Radonmålinger kan også bruges på arbejdspladser, hvor der er identificeret høje radonniveauer, og hvor det måske ikke er nemt at gennemføre radonreducerende foranstaltninger. Før man iværksætter et projekt med radonmåling for den enkelte medarbejder, anbefales det på det kraftigste, at man foretager en radonmåling af arbejdspladsen.

Hvordan fungerer en radonmåling?

Det er let at komme i gang med en radonmåling. Radonova, der er verdens førende radonlaboratorium, stiller et dosimeter til rådighed, og du modtager en kvartalsrapport, der viser radoneksponeringen. Resultaterne fra rapporten sammenholdes med den hygiejniske grænseværdi, og der kan nu træffes foranstaltninger til at reducere radoneksponeringen. Det kan eksempelvis være så simpelt som at reducere opholdstiden i visse områder, hvor der er målt forhøjede radonniveauer. Efter et år modtager du desuden en årsrapport med den samlede eksponering, der efterfølgende skal sendes til Sundhedsstyrelsen, som er Danmarks strålebeskyttelsesmyndighed.

Radonmåling i praksis

Organisationer og arbejdspladser, der beslutter sig for at få foretaget en radonmåling, skal først oplyse, hvor mange medarbejdere der skal måles. Radonova fremsender derefter filmdosimetre, der skal bæres af en vis procentdel af medarbejderne. Dosimetrene fastgøres normalt til arbejdstøjet. Når arbejdsdagen er forbi, lægger medarbejderen dosimeteret i et omklædningsrum eller et skab. Vedkommende skal desuden dokumentere, hvor længe dosimeteret er brugt. Når næste arbejdsdag starter, monteres dosimeteret igen på arbejdstøjet. Denne måling skal finde sted over et kvartal, hvorefter dosimeteret sendes retur til Radonova til analyse. Radonova fremsender derefter nye dosimetre til de enkelte medarbejdere. Inden for to uger udarbejdes en rapport, der både indeholder eksponeringen for kvartalet og årets akkumulerede eksponering. Resultaterne sammenholdes med de nationale grænseniveauer.

Vigtigheden af baggrundsmåling og områdemåling

I forbindelse med radonmålingen skal der også foretages en baggrundsmåling, hvor dosimeteret måler uden for arbejdstiden. Det kan for eksempel være i omklædningsrummet, i bilen eller i hjemmet. Baggrundsmålingen fratrækkes den radoneksponering, der er målt med dosimeteret. Derved kan laboratoriet beregne den faktiske eksponering, som den enkelte medarbejder udsættes for i arbejdstiden. Bemærk, at baggrundsdosimeteret altid skal opbevares i et rum med lavt radonniveau, maks. 50 Bq/m³. Det er derfor afgørende at bestemme radonniveauet i det område, hvor baggrundsdosimetrene opbevares, for at opnå en præcis måling.

Det anbefales også, at der udføres kontinuerlige radonmålinger de steder, hvor medarbejderne arbejder. Ved at indhente disse data er det lettere at indføre radonreducerende foranstaltninger på individuelt niveau. Radonmålingerne på arbejdspladsen bør foretages i samme måleperiode som de personlige målinger. Hvis du vil vide mere om baggrundsdosimetre og radonmålinger, kan du kontakte Radonova, så uddyber vi gerne.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.