Skip to main content

Radtrak² – verdens mest udbredte dosimeter til langtidsmåling af radon

By december 10, 2019august 25th, 2020Radonmåling

Med mere end fire millioner solgte enheder er Radtrak² det mest anvendte dosimeter til bestemmelse af en pålidelig gennemsnitlig årsværdi af radonindholdet i boliger og på arbejdspladser.

Enkel konstruktion

Dosimeter, detektor, radonmåling med sporfilm – kært barn har mange navne. Selve enheden er samtidig enkel i sin konstruktion. Den består af et låg og en bund af plast samt en gennemsigtig plastfilm af materialet C39, der placeres i midten af dosimeteret. Ved målingen slipper luften ind gennem en meget lille sprække mellem låg og bund. Når radongassen i luften henfalder til radondøtre, skabes radioaktive alfapartikler. Når disse rammer den gennemsigtige plastfilm, dannes spor i filmen. Når måleperioden er afsluttet, kan antallet af spor knyttes til radonindholdet.

Miljøvenlig og robust teknologi

Eftersom konstruktionen er i plast, og der ikke er nogen bevægelige dele, går dosimeteret sjældent i stykker. Radtrak² kan anvendes i meget krævende miljøer og bliver ikke beskadiget, hvis man f.eks. taber den på gulvet. Det er ganske enkelt svært at komme galt af sted, når man måler med Radtrak2. Så længe man er omhyggelig med at angive start- og stoptid og bruger et akkrediteret laboratorium, får man et pålideligt analyseresultat. Radonovas laboratorium genbruger altid toppen og låget af dosimeteret. Det er en fordel for både miljø og økonomi. Det eneste, der ikke genbruges, er den gennemsigtige plastfilm, der analyseres.

Plastfilmen og analysen er afgørende

Ved analysen af den gennemsigtige plastfilm (C39) stilles høje krav. Dels skal der anvendes en meget ren plast, hvilket stiller høje krav til fremstillingen. Renheden er nødvendig for at kunne analysere antal spor i filmen på en korrekt måde. Man skal også tage højde for, hvor meget radongas plastfilmen udsættes for, inden den placeres og forsegles i detektoren. Ligeledes er det nødvendigt at vide, hvor meget radongas plastfilmen eksponeres for i forbindelse med, at dosimeteret sendes tilbage til laboratoriet. Via nøje kontrollerede processer kalibrerer man de forskellige plastfilm, man bruger, i forhold til en kendt radonkilde. Hvis ikke man har veletablerede rutiner, er der en stor risiko for at begå fejl. Derfor skal man altid købe dosimetre fra et ISO 17025-akkrediteret laboratorium som f.eks. Radonova. Her kontrolleres kvaliteten løbende, og du kan føle dig forvisset om, at radonmålingen bliver korrekt.

Hvorfor skal man måle radon?

Verden over dør ca. 230.000 mennesker af lungekræft forårsaget af radon hvert år. Radongassen er en del af grundstoffet urans henfaldskæde. Eftersom uran findes rigtig mange steder i jordskorpen, er der radon næsten overalt. Særligt hårdt ramt er områder med mange bjerge og/eller områder med køligt klima. Sidstnævnte skyldes, at radongasindholdet som regel bliver højt i isolerede huse, der opvarmes. Man bør altid måle for at kende sit radonindhold.

De fleste lande i verden kræver målinger, som giver en gennemsnitlig årsværdi, hvilket normalt betyder, at dosimeteret skal måle i mere end tre måneder.

radtrak2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.