Sådan returnerer du dosimetre korrekt

By april 28, 2020 Radonmåling

Hos Radonova stræber vi altid efter den højeste kvalitet i alle led. Derfor vil vi her understrege betydningen af, at vores dosimetre returneres korrekt. For at undgå forkerte analyseværdier bør dosimetre af typen ”alpha-track” (Radtrak2, Rapidos og Duotrak) generelt ikke returneres i lukkede plastikposer. Hvis måletiden er kortere end 14 dage, bør de aldrig placeres i lukkede plastikposer til returnering.

Grunden til, at dosimetrene ikke bør lægges i lukkede plastikposer, er, at radon adsorberes (”sætter sig fast”) i plasten til dosimetrene, hvilket kan give fejlagtigt forhøjede værdier svarende til 10-20 procent, hvis måletiden har været kort. Jo længere tid dosimeteret ligger i den lukkede pose, desto større bliver afvigelsen. Det gælder især, hvis posen er lille, og dens volumen ligger tæt på detektorens.

– Man har længe kendt til risikoen for afvigelser, når dosimetre placeres i lukkede plastikposer. Det fremgår også af vores instruktioner, at poser ikke skal lukkes ved returnering. Vi mener alligevel, det er vigtigt at sprede budskabet for at reducere risikoen for fejl. Det skal også siges, at risikoen for ekstra radoneksponering ved transport i poser, der ikke er lukkede, generelt er meget lav i sammenligning med risikoen for ekstra eksponering i lukkede poser, siger Tryggve Rönnqvist, teknisk chef hos Radonova Laboratories.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, som slipper ind fra jorden og i nogle tilfælde kommer fra byggematerialer. Afhængig af jordbunden under huset og konstruktionstypen kan der opstå skadeligt høje koncentrationer af radon. Radon er en sundhedsrisiko, som næst efter rygning er den mest almindelige årsag til lungekræft. Globalt estimeres det, at 230.000 mennesker hvert år får lungekræft som følge af langvarig eksponering for radon.

Ifølge World Health Organization, WHO, er 3 % – 14 % af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon, afhængigt af hvor man bor. WHO anbefaler en grænseværdi for radonindholdet på 100 Bq/m3.

Kilde:
Möre and Hubbard, “222Rn ABSORPTION IN PLASTIC HOLDERS FOR ALPHA TRACK DETECTORS: A SOURCE OF ERROR”, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 74, Nos. ½ pp. 85-91 (1997).

Rapidos

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.