Skip to main content

Skal jeg være bekymret over radonniveauer, der nogle gange er høje?

By oktober 12, 2020Radonmåling

Skal jeg være bekymret over radonniveauer, der nogle gange er høje?

Radonindholdet i huse kan variere meget gennem et døgn, men også fra døgn til døgn. Men bemærk, at sundhedsrisiciene med radon først opstår, når man gennem 10-20 år udsættes for forhøjede niveauer af radon, hvilket i sidste ende kan medføre lungekræft. Man skal derfor ikke være bekymret over lejlighedsvis forhøjede radonniveauer lige over grænseværdien på 200 Bq/m3. Det er i stedet den langsigtede gennemsnitsværdi, der betyder noget.
Hvis et målt årsgennemsnit ligger over grænseværdien, er det vigtigt at gennemføre radonreducerende foranstaltninger. Et årsgennemsnit fås ved at måle med dosimeter fra et akkrediteret laboratorium i mindst to måneder. Målingen bør udføres i opvarmningssæsonen, 1. oktober – 30. april. At måle i et til to døgn med et digitalt dosimeter fortæller således intet om risikoen ved radon. Dog kan sådan en måler bruges til at undersøge, hvor godt en radonreducerende foranstaltning fungerer.

Årsager til, at radonindholdet kan variere meget gennem et døgn

At radonindholdet kan variere meget gennem et døgn, kan skyldes flere faktorer. Her nævner vi nogle af dem.

Hvordan vi færdes i huset – Luftudskiftningen er normalt lille, når der ikke er nogen hjemme og om natten, hvor ingen bevæger sig i huset. Det medfører ofte forhøjede radonniveauer. Det er en forskel fra, når man bevæger sig i huset, og luftudskiftningen normalt øges.

Ventilationen – Ligesom mennesker påvirker luftudskiftningen, gør ventilationen det naturligvis også. Det har måske ikke så stor betydning i et hus, men på en arbejdsplads med tidsreguleret ventilation har det en stor påvirkning.

Vejret – Påvirkninger fra temperaturforskelle og vind kan ændre trykforskellen mellem indendørsluften og jordluften. Det har en stor betydning, eftersom radon normalt slipper ind i huset fra jordluften. Hvis temperaturforskelle og vinden skaber et undertryk i huset, risikerer radonindholdet i indendørsluften at stige.

Boligens placering – Boliger, der ligger på en forhøjning, kan have større variationer i radonindholdet om vinteren. Det skyldes den såkaldte termiske opdrift i jorden.

Også andre faktorer kan påvirke radonindholdet, f.eks. hvis man har døre åbne til kælderen, anvender emhætte og/eller åben pejs.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.