Skip to main content

Kalibrering er vigtig for måling af radonindhold

I Danmark og flere andre lande er der krav om, at et radoninstrument kalibreres en gang om året. Det er vigtigt, fordi mange instrumenter mangler en kvalitetsfunktion til at fastlægge, at alt fungerer korrekt.

Hvorfor skal man kalibrere?

Radoninstrumenter bygger på princippet om at måle alfastrålingen fra radon og dets radondøtre i forbindelse med dens henfald. Det gør professionelle instrumenter som for eksempel ATMOS ved at gemme et energispektrum. Det viser, hvilken alfastråling der stammer fra henfald af hhv. radongassen og radondøtrene. Det kan man dog ikke se på enklere radoninstrumenter, som måler alfastråling fra alle radondøtres henfald uden at kunne adskille dem. Man kan kun vide, om de måler korrekt, ved at funktionsteste med forskellige parametre, som påvirker for eksempel temperatur, fugtindhold og lufttryk samt kalibrering mod en kendt radonkilde i et kalibreringskammer.

Funktionskontrol inden kalibrering

Før man kalibrerer instrumentet, er det vigtigt at foretage en servicekontrol. Ellers kan en kalibrering let være spildte penge. En baggrundsmåling er for eksempel meget vigtig, fordi de fleste radoninstrumenter ikke kan separere den langlivede kontamination, der sker, når det alfastrålende henfaldsprodukt Po-210 opbygges efter lang tids brug af et instrument. Det betyder, baggrundens påvirkning er forskellig afhængig af radonindholdet, hvis den ikke kan trækkes fra i instrumentet.

Stil krav til din leverandør

Nogle af de billigere instrumenter er slet ikke designede til individuel kalibrering. Det betyder, at man reelt må købe et nyt instrument hvert år, hvis man skal opnå korrekte måleresultater. Det er sjældent en god forretning.

Kræv derfor altid et kalibreringscertifikat fra producenten eller en certificeret kalibrering fra leverandøren. Som radonkonsulent bør du altid få dine instrumenter kalibreret årligt. Hvis du som ejendomsejer sætter din lid til en radonkonsulent, bør du kræve indsigt i det seneste kalibreringscertifikat for de instrumenter, der skal anvendes. Det er også vigtigt at kontrollere, at leverandøren, du køber instrumentet fra, har en organisation, der kan håndtere kalibrering og eventuel service. Dette er desværre ingen selvfølge.

Radonova tilbyder en komplet funktionstest i forbindelse med servicekontrol og kalibrering. Vi tilbyder også en tryghedsgaranti, som betyder, at dit instrument ikke kun er kalibreret, men også har den funktionalitet, som forventes af enheden i hele måleområdet.

– Arbejdet med radonmåling kræver præcision og høj kvalitet i alle led. Her har vi set, at kalibrering af og til er et forsømt område. Det er risikabelt og kan efterfølgende gå ud over måleresultaterne og menneskers helbred. Da det er vigtigt at bruge et kalibreret instrument for at få pålidelige resultater, vil vi opfordre alle, som arbejder med radoninstrumenter, til at sikre kvaliteten med en regelmæssig servicekontrol og kalibrering, siger Karl Nilsson, administrerende direktør hos Radonova Laboratories.

Radonova, Kalibrering

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.