Skip to main content

Sådan foretager du den rigtige måling i forbindelse med radonsanering

By april 21, 2021april 23rd, 2021Radonmåling

En vellykket radonsanering forudsætter en grundig besigtigelse, hvor man kan afdække kilden til den radioaktive radongas. Det sker blandt andet via et antal forskellige radonmålinger. Der kan jo være flere årsager til forhøjet radonniveau, men det opstår primært ved lækage fra jorden og byggematerialer. Når man gennemfører forskellige typer radonmålinger, får man et komplet billede af radonsituationen i den aktuelle ejendom. Det betyder også, at man får en effektiv radonsanering, som giver det ønskede resultat.

En sniffer udpeger stedet, hvor radon siver ind

Den almindeligste grund til forhøjede radonniveauer er, at radongas siver ind fra jorden via jordluften. Gassen kan sive ind gennem sprækker i gulv eller vægge i jord- eller kælderplan. Sprækkerne kan udpeges ved hjælp af en ”snifmåling”. Da radonniveauet lokalt kan være meget højt ved disse sprækker, er det vigtigt at have et instrument, som hurtigt kan afdække de høje værdier, samtidig med at det nemt kan nulstilles, så man hurtigt kan måle næste punkt.

Hvis instrumentet ikke bliver nulstillet, og man går videre til næste målepunkt, får man en fejlmåling på dette punkt. Det tager op til 1-2 timer at nulstille de fleste radoninstrumenter, fordi de mangler en funktion til at fratrække langlivede radondøtre, og de er derfor ikke velegnede til snifning. Til det formål bør man i stedet anvende specielt udviklede instrumenter, fx ATMOS sniffer som nulstilles på mindre end 20 minutter. Det betyder, at snifningen kan udføres både effektivt og sikkert.

Vigtigt at måle effekten af radonsanering

Efter en radonsanering er det en god idé at studere tidsvariationen med en radonlogger for at afdække radonsaneringens effekt i forhold til ventilation, udvendig temperatur, lufttryk og vind. Radonniveauet varierer ofte meget, hvis det er jordradon. Her er det derfor vigtigt at tætne lækagepunkterne og forbedre tilluften for ikke at få mere radonholdig jordgas ind med øget fraluftsventilation. Hvis undertrykket øges, suges der nemlig mere jordgas ind i huset, hvis der samtidig mangler tilluftsventiler eller tilluftskanaler.

Ved at bruge en datalogger med tidsopløsning undersøges variationen af radonniveauet time for time. Det giver en større forståelse for radonniveauets døgnvariation. Med for eksempel RadonEye PLUS2 og softwaren Atmos Light kan dag og nat desuden nemt adskilles. Med et enkelt tryk får brugeren en rapport, som inkluderer middelværdien for perioden og middelværdi for dag og nat.

Radon fra byggematerialer skal også måles

Med SGR gammamåler er det muligt på et par sekunder at få vist strålingen fra byggematerialer med stor nøjagtighed (mikrosievert/time). Det er vigtigt, fordi den målte værdi af strålingen fra byggematerialer med forhøjet radiumindhold i visse tilfælde kun ligger to gange højere end baggrundsstrålingen. En gammamåler med for dårlig nøjagtighed vil derfor ikke kunne udskille baggrundsstrålingen, og det beregnede bidrag af radon fra byggematerialer bliver således forkert.

Med SGR gammamålere kan man sikkert beregne radonbidraget fra disse byggematerialer. Det betyder, at man nemt kan vægte og sammenligne radonbidraget fra byggematerialer med bidraget fra jorden, og det er vigtigt for valg af saneringsmetode.

ATMOS, radonsanering

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.